museduc banner

Σχολικό έτος 2011-12
Συνεχίζεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία όπου φοιτούν αποκλειστικά ή σε μεγάλο ποσοστό παιδιά της μειονότητας. Στόχος των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η επεξεργασία παιδαγωγικών θεμάτων σχετικών με τη διαχείριση της γλωσσικής ετερότητας στο νηπιαγωγείο και η δημιουργία ενός δικτύου νηπιαγωγών που θα συμμετάσχουν σε έρευνα-δράση με αντικείμενο την επιτυχή ένταξη των παιδιών της μειονότητας στην προσχολική εκπαίδευση. Η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση, σε συνεργασία με τις σχολικές συμβούλους Ελένη Κολικίδου του νομού Ξάνθης και Κική Βέλκου του νομού Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2011 στην Ξάνθη. (Περισσότερα)

Δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο 10ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής η δεύτερη συνάντηση του δικτύου νηπιαγωγών Ξάνθης και Ροδόπης που συμμετέχουν στην έρευνα δράση για τη διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στο νηπιαγωγείο. (Περισσότερα)

nipia2012a

Τρίτη επιμορφωτική συνάντηση
Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων η τρίτη συνάντηση του δικτύου νηπιαγωγών Ξάνθης και Ροδόπης που συμμετέχουν στην έρευνα δράση για τη διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στο νηπιαγωγείο
(Περισσότερα)

Τέταρτη επιμορφωτική συνάντηση
Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο 10ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής η τέταρτη συνάντηση του δικτύου νηπιαγωγών Ξάνθης και Ροδόπης.
(Περισσότερα)

Σχολικό έτος 2010-11
Επιμόρφωση νηπιαγωγών σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής Ξάνθης και Ροδόπης
Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στην Θράκη σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους προσχολικής αγωγής των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης κάλεσαν σε υποχρεωτική επιμόρφωση την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου στην Κομοτηνή και την Τρίτη 1η Μαρτίου 2011 στην Ξάνθη, τις νηπιαγωγούς που στα τμήματά τους φοιτούν παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας.

Κομοτηνή (10ο νηπιαγωγείο) 28/02/2011
Ξάνθη (13ο νηπιαγωγείο) 01/03/2011
Συμμετείχαν
Κομοτηνή: 54 νηπιαγωγοί
Ξάνθη: 108 νηπιαγωγοί

Επιμορφωτές: Α. Ανδρούσου (επιστημονική υπεύθυνη), Κ. Αγαπητού, Ν. Ασκούνη, Α. Γκότση, Μ. Γρηγορέα, Σ. Δημητρίου, Μ. Καλαφάτη, Ό. Κατσιάνη, Φ. Κωστούδη, Β. Λαγοπούλου, Κ. Μπούτση, Σ. Σταύρου

Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στην Θράκη σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους προσχολικής αγωγής των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης κάλεσαν σε υποχρεωτική επιμόρφωση τις νηπιαγωγούς που στα τμήματά τους φοιτούν παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας.

Στόχοι της επιμόρφωσης
• Συνειδητοποίηση των δυσκολιών που θέτει η γλωσσική ετερότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Εισαγωγή σε νέες οπτικές και μεθόδους επικοινωνίας στην παιδαγωγική πρακτική.
• Επεξεργασία παραδειγμάτων διαχείρισης της γλωσσικής ετερότητας σε πολυπολιτισμικές τάξεις νηπιαγωγείων.

Η επιμόρφωση διήρκεσε από τις 9.00 μέχρι τις 14.00 και οργανώθηκε σε τρία μέρη. Τα δύο πρώτα έγιναν με εργασία ανά ομάδες, ενώ το τρίτο σε ολομέλεια. Μετά την παρουσίαση της ομάδας των επιμορφωτών και μια σύντομη εισαγωγή ακολούθησε ένα βιωματικό παιχνίδι ενσυναίσθησης σε ομάδες, που συνοδεύτηκε από συζήτηση για τη θέση του «άλλου» μέσα στην τάξη. Η έμφαση δόθηκε στις γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα αλλόγλωσσο νήπιο σε ένα περιβάλλον με λίγα έως ελάχιστα οικεία συμφραζόμενα. Το επόμενο στάδιο ήταν η εισαγωγή και η εμψύχωση μιας ενεργής πολλαπλής δράσης, με κυρίαρχο στοιχείο τη μη λεκτική επικοινωνία, που αρθρώθηκε με αυτοσχέδιες παρουσιάσεις εικαστικών προσπαθειών και θεατρικού παιχνιδιού. Το πρακτικό έναυσμα όλου του εργαστηρίου ήταν μια αλληλουχία ήχων και η διαδικασία ακολούθησε την οπτικοποίηση και την αποτύπωσή τους με τα ανάλογα εκφραστικά μέσα που διάλεξε κάθε ομάδα. Το κλείσιμο των εργαστηρίων έγινε με αξιολόγηση και συζήτηση.
Στην ολομέλεια παρουσιάστηκαν από νηπιαγωγούς συνεργάτιδες του Προγράμματος παραδείγματα διαχείρισης της γλωσσικής ετερότητας σε νηπιαγωγεία της Αθήνας. Η συζήτηση που ακολούθησε στράφηκε σε ζητήματα παιδαγωγικής πρακτικής και ταυτοτήτων. Στο τέλος οι επιμορφούμενες νηπιαγωγοί συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης της συνάντησης. Σημαντικός αριθμός νηπιαγωγών δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εθελοντικές επιμορφώσεις που θα οργανώσει το πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK