museduc banner

Περίοδος 2005-07
Η οργάνωση των επιμορφώσεων κατά την τρέχουσα φάση ακολουθεί την ίδια λογική. Έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής επιμορφώσεις

29-30/9/2006: Κοινή επιμόρφωση για τα μαθήματα Γλώσσας & Λογοτεχνίας
Η πρώτη επιμόρφωση του σχολικού έτους 2006-2007 για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε με μία κοινή επιμόρφωση Γλώσσας & Λογοτεχνίας με θέμα «Γλώσσα-Λογοτεχνία-Ταυτότητα. Η συμβολή των μαθημάτων της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στη συγκρότηση της ταυτότητας των μαθητών».
Η επιμόρφωση ξεκίνησε με μια γενική ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων και ιδιαίτερα για τους σκοπούς και τη λειτουργία του διευρυμένου ωραρίου. Το περιεχόμενο αφορούσε:

  • τις διαφορές της μητρικής από τη δεύτερη γλώσσα, τους τρόπους κατάκτησης της μιας και της άλλης και την ανάγκη να διδάσκονται με διαφορετικό τρόπο. (Δόθηκαν σχετικά παραδείγματα από το διδακτικό υλικό για το μάθημα της γλώσσας που έχει εκπονηθεί).
  • τη σχέση της γλώσσας με την ταυτότητα, το ρόλο που παίζει η γλώσσα του σχολείου και η συνολική κουλτούρα του σχολείου στη διαμόρφωση της ταυτότητας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που μιλούν στο σπίτι μια διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα του σχολείου.
  • τους τρόπους με τους οποίους η ανάγνωση της λογοτεχνίας επιδρά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του αναγνώστη και το πώς χρησιμοποιήθηκε το μάθημα της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση προκειμένου να ενισχύσει την εθνική ταυτότητα των μαθητών και να δημιουργήσει εθνική και πολιτισμική ομοιογένεια. Εξηγήθηκε η αναγκαιότητα να αλλάξει προσανατολισμό το μάθημα στη σημερινή εποχή με τα διαφοροποιημένα μαθητικά ακροατήρια αλλά και ειδικότερα στα σχολεία της Θράκης και δόθηκε μια πρώτη περιγραφή των αρχών στις οποίες βασίζεται η παρέμβαση του ΠΕΜ στο μάθημα της λογοτεχνίας.


19/1/2007 και 23/2/2007: Επιμόρφωση για το μάθημα της Γλώσσας - επισκέψεις σε σχολεία
Η ομάδα επιμόρφωσης επισκέφτηκε τα ακόλουθα σχολεία:
- Μειονοτικό Γυμνάσιο Κομοτηνής
- 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
- 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
- Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο Ξάνθης
- 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης
- 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης
- 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης
- 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
- 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Όλοι/-ες οι φιλόλογοι έχουν αναλάβει τη διδασκαλία πρόσθετων μαθημάτων Νεοελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διευρυμένου Ωραρίου από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Στους/στις εκπαιδευτικούς διανεμήθηκε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα που συνδυάζει τις Ασκήσεις Γραμματικής (ΠΕΜ, 2002-2004) με το Βοηθητικό Υλικό της Γλωσσικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο (ΠΕΜ, 2002-2004) και τις διδακτικές ενότητες των νέων βιβλίων Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (ΟΕΔΒ, 2006) δομημένο σε βασικά θέματα Γραμματικής.

16-17/3/2007 Επιμόρφωση για το μάθημα της Γλώσσας
Η επιμόρφωση έγινε στην Κομοτηνή την Παρασκευή 16/3/07 και στην Ξάνθη στις 30/9/06. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τρόποι σύνδεσης των σχολικών γλωσσικών εγχειριδίων με το Βοηθητικό Υλικό της Γλωσσικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο (ΠΕΜ, 2002-2004) και τις Ασκήσεις Γραμματικής (ΠΕΜ, 2002-2004).

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK