museduc banner

Στόχοι
Τα Kέντρα Στήριξης του Προγράμματος «Eκπαίδευση Mουσουλμανοπαίδων»*, γνωστά με τα αρχικά τους: KEΣΠEM, έχουν κύριο στόχο την άρση της απομόνωσης του μειονοτικού πληθυσμού, που αποτελεί και το θεμελιώδες αίτιο της περιθωριακής κοινωνικής του θέσης. Η απομόνωση γεννά την αδυναμία ένταξης των παιδιών της μειονότητας, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς έως ανύπαρκτης εκτός σχολείου επαφής με την ελληνική γλώσσα και της απουσίας συγχρωτισμού και επικοινωνίας με το λοιπό τοπικό πληθυσμό. Η αρχή στην οποία βασίζεται η ίδρυση των Κέντρων είναι ότι η άρση της απομόνωσης έχει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα. Τα Κέντρα στελεχώνονται από μέλη της μειονότητας και της πλειονότητας, λειτουργούν επτά μέρες την εβδομάδα, εντεκάμισι μήνες το χρόνο και οργανώνουν και αναπτύσσουν παράλληλες με το σχολικό θεσμό εκπαιδευτικές και δημιουργικές δράσεις που απευθύνονται πρωτίστως σε μαθητές και γονείς της μειονότητας, προωθούν όμως παράλληλα την έμπρακτη συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη της πλειονότητας. Στις παιδαγωγικές δραστηριότητες των Κέντρων δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα νέα εκπαιδευτικά υλικά που παρήγαγε το Πρόγραμμα και εφαρμόζουν καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους.
 

Τα ΚΕΣΠΕΜ ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Απρίλιο του 2003. Το 2006 ιδρύονται τα «κινητά» ΚΕΣΠΕΜ, δηλαδή κατάλληλα εξοπλισμένα βαν (με φορητούς υπολογιστές και εκπαιδευτικά υλικά), τα οποία επισκέπτονται καθημερινά απομακρυσμένα χωριά μεταφέροντας εκεί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος.

Κατά τη φάση (2010-13) λειτούργησαν:

  • δέκα ΚΕΣΠΕΜ, τρία στα αστικά κέντρα της Θράκης και επτά σε κωμοπόλεις ή μικρότερους οικισμούς και
  • τέσσερα κινητά ΚΕΣΠΕΜ.

picasa10

Έργο
Τα ΚΕΣΠΕΜ οργανώνουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν στόχο τη βελτίωση της ελληνομάθειας και της σχολικής επίδοσης των παιδιών της μειονότητας. Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά δημοτικού αποτελούν βασικό άξονα του εκπαιδευτικού έργου των ΚΕΣΠΕΜ. Παράλληλα όμως απευθύνονται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες προσφέροντας παιδαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας, υποστήριξη μαθητών γυμνασίου και λυκείου στα μαθήματα του σχολείου, θερινά μαθήματα για μετεξεταστέους μαθητές γυμνασίου, λέσχες ανάγνωσης για παιδιά και εφήβους, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.

Εκτός από τις δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά, τα ΚΕΣΠΕΜ οργανώνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες, κυρίως μητέρες, αλλά και μαθήματα τουρκικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς.


Η επιτυχία των ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ.

Η ίδρυση των KE.Σ.Π.E.M αναδείχτηκε η σημαντικότερη καινοτομία του Προγράμματος. Κέρδισαν την εμπιστοσύνη των γονέων και έχουν θεαματική σχεδόν επιτυχία με τα παιδιά τόσο δημοτικού όσο και γυμνασίου. Έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση των βασικών εκπαιδευτικών στόχων του Προγράμματος, της αύξησης των ωρών επαφής με την ελληνική γλώσσα, τη βελτίωση της ελληνομάθειας και της σχολικής επίδοσης.
  Στα KE.Σ.Π.E.M τα παιδιά μαθαίνουν σε λίγο χρόνο ελληνικά και εξελίσσονται με ορατή ταχύτητα. Τα αίτια της επιτυχίας οφείλονται στην αξιοποίηση των νέων βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών και ιδίως στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, που μετατρέπουν τη μάθηση από κοπιαστικό καθήκον σε παιγνιώδη ευρηματική δημιουργία. Αντιμετωπίζουν τα παιδιά σαν άτομα αλλόγλωσσα, δηλαδή χειρίζονται την απουσία γνώσης της ελληνικής σαν φυσική συνέπεια της αλλογλωσσίας και αποδέχονται τη διαφορετική γλώσσα και πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών. 

H επιτυχία ωστόσο οφείλεται πριν από όλα στο διαπολιτισμικό κλίμα των KEΣΠEM, στο μικτό και δίγλωσσο προσωπικό τους που κατασκεύασε τη συνθήκη φυσικής συνύπαρξης ανάμεσα στα μέλη των δύο ομάδων που απαρτίζουν τον πληθυσμό της Θράκης. Έως την ίδρυση των Kέντρων τα παιδιά της Mειονότητας γνώριζαν μόνο είτε το περιβάλλον το «δικό» τους, όπου μιλιόταν η γλώσσα τους και αισθάνονταν άνετα ανάμεσα σε οικείους και ομοίους, είτε το περιβάλλον της Πλειονότητας, όπου μιλιόταν η ελληνική που γνώριζαν ελλιπώς και αισθάνονταν δύσκολα ή αδέξια ανάμεσα σε αγνώστους και «άλλους». Στα KE.Σ.Π.E.M αντίθετα εναλλάσσονται οι ταυτότητες και οι γλώσσες, η συνύπαρξη είναι αυτονόητη, τα παιδιά αισθάνονται το χώρο δικό τους (ο χώρος είναι χαρακτηριστικά γεμάτος από παιδικές δημιουργίες, ζωγραφιές, κείμενα, φωτογραφίες, κατασκευές, ακόμα και προτάσεις προς τις αρχές της πολιτείας για τη λύση προβλημάτων της εκπαίδευσής τους).

 

picasa6


Η επιτυχία των Δ.Ε.Ν. 
Oι ομάδες των Δημιουργικών Eργαστηρίων Nέων έχουν δικό τους χώρο μέσα στα Kέντρα όπου κάνουν δραστηριότητες δημιουργικές, με εργαλεία τόσο παραδοσιακά όσο και τεχνολογικά. Oι δραστηριότητες είναι συλλογικές και θέτουν τα παιδιά αντιμέτωπα με τα προβλήματα της κοινωνίας τους, τον καθένα απέναντι στον «άλλο» με τη διαφορετική θρησκεία και γλώσσα, και με τα στερεότυπα που συνοδεύουν τις διαφορές. Tα παιδιά στα Δ.E.N. καταφέρνουν να διαπραγματεύονται τις διαφωνίες, να μαθαίνουν τη συνεύρεση, να αποκαθιστούν την επικοινωνία, και να ανακαλύπτουν τον πλούτο που αποτελούν οι διαφορές για την ομάδα, δηλαδή για την προσπάθεια δημιουργίας κοινού έργου. Τα παιδιά εμφανίζονται πολύ πιο ευρηματικά από τους ενήλικες να φτιάχνουν γέφυρες στις ανομοιότητες και να διαπραγματεύονται τις διαφορές, πιο σοφά να κάνουν τους συμβιβασμούς που δεν πληγώνουν κανένα, και πιο ικανά να δημιουργούν το μέλλον αντί να αναπαράγουν το παρελθόν.
 

*Όπως ήταν αρχικά το όνομα του Προγράμματος.

 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK