museduc banner

Από την αρχή της λειτουργίας των ΚΕΣΠΕΜ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρουν συνεχίζονται και το καλοκαίρι. Η περίοδος των διακοπών αξιοποιείται με γόνιμο και ευχάριστο τρόπο ως μια περίοδος προετοιμασίας για το επόμενο σχολικό στάδιο.  Με βασικό στόχο την ανάπτυξη της ελληνομάθειας, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οργανώνονται μαθήματα ελληνικών με Η/Υ και μαθήματα εξοικείωσης με την ορολογία των μαθηματικών στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το γυμνάσιο των παιδιών που αποφοιτούν από το δημοτικό.

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2017
Σταδιακά, από τις 28 Ιουνίου ξεκίνησαν τα θερινά μαθήματα που οργάνωσε το Πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείου και δημοτικού στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Σε 4 Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία του νομού Ξάνθης (1ο Ξάνθης, 2ο Κιμμερίων, Κύρνου και Κενταύρου) και 3 του νομού Ροδόπης (Ιάσμου, Σαπών και Αρριανών) οι μικροί/ες μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα μέσα από μαθήματα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, να προετοιμαστούν για την επόμενη σχολική χρονιά και να εμπεδώσουν τις ήδη αποκτημένες γνώσεις. Ταυτόχρονα, τα παιδιά της Στ΄ δημοτικού εξοικειώθηκαν με το μύθο του Οδυσσέα μέσα από ποικίλες δράσεις και εκπαιδευτικά μέσα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη φοίτηση στην Α΄ Γυμνασίου.

   IMG 7544

Στα μαθήματα δήλωσαν συμμετοχή 318 μαθητές και μαθήτριες.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μαθητές και μαθήτριες στο 1ο Μ/κό Δ.Σ. Ξάνθης στα οποία συμμετείχαν 16 γυναίκες, κυρίως μητέρες των μικρών μαθητών/τριών.

Το καλοκαίρι 2015 τα μαθήματα και οι παιδαγωγικές δραστηριότητες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά συνεχίστηκαν στα ΚΕΣΠΕΜ. Τα μαθήματα ξεκίνησαν σταδιακά την 1η Ιουνίου και ολοκληρώθηκαν στις 27 Ιουλίου. Αντίστοιχα, τα θερινά μαθήματα για τους μετεξεταστέους πραγματοποιήθηκαν από 18 έως 30 Αυγούστου (με εξαίρεση δύο τμήματα που ολοκλήρωσαν την 1η Σεπτεμβρίου).

 

therina2015

Και το καλοκαίρι του 2014 τα κεντρικά και περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ προσέφεραν μαθήματα και δραστηριότητες σε μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Τα μαθήματα για τα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν σταδιακά από τις 18 Ιουνίου και ολοκληρώθηκαν στις 20 Ιουλίου ενώ για κάποια τμήματα δεν υπήρξε διακοπή ανάμεσα στα χειμερινά και θερινά μαθήματα. Αντίστοιχα, τα επαναληπτικά μαθήματα για μετεξεταστέους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ξεκίνησαν στις 17 Αυγούστου και έληξαν στις 9 Σεπτεμβρίου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Συνολικά, στα θερινά μαθήματα στα ΚΕΣΠΕΜ συμμετείχαν 846 μαθητές και μαθήτριες (486 στα Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά δημοτικού με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, 119 στις Ομάδες Προσχολικής Ηλικίας και 241 στα επαναληπτικά μαθήματα για μετεξεταστέους)

Το καλοκαίρι 2013 (από τις 26 Ιουνίου έως τις 27 Ιουλίου) έγιναν μαθήματα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενήλικες στα κεντρικά (Ξάνθης και Κομοτηνής) και στα περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ (Σέλερο, Εχίνος, Εύλαλο, Δροσερό, Ίασμος, Σάπες, Άβαντος-Αλεξανδρούπολη). Συνολικά συμμετείχαν 1039 μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 45 ενήλικες. Τμήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες δημιουργήθηκαν και στον Κένταυρο και την Ηλιόπετρα κάτω από την εποπτεία των κεντρικών ΚΕΣΠΕΜ.

Το καλοκαίρι 2012 μαθήματα έγιναν στα κεντρικά (Ξάνθης και Κομοτηνής) και στα περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ (Σέλερο, Εχίνος, Εύλαλο, Δροσερό, Ίασμος, Σάπες, Άβαντος-Αλεξανδρούπολη). Εκτός από τα μαθήματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά δημοτικού, οργανώθηκαν, μετά από αίτημά τους και μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες. Τα μαθήματα παρακολούθησαν 828 παιδιά και 28 ενήλικες.

Βασικός στόχος των θερινών μαθημάτων για τους μαθητές του Δημοτικού ήταν η ενίσχυση της ελληνομάθειας και η προώθηση της φιλαναγνωσίας και του δανεισμού βιβλίων, μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων αναγνωστικών εμψυχώσεων. Οι μεγαλύτερες τάξεις ασχολήθηκαν παράλληλα με φυσική και μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της Στ΄ δημοτικού επεξεργάστηκαν το βιβλίο της Σ. Ζαραμπούκα "Οδύσσεια", με στόχο να βοηθηθούν στη μετάβασή τους στο γυμνάσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μέσα από την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων αλλά και στην προετοιμασία για την επόμενη σχολική τάξη. Αντίστοιχα, στους μετεξεταστέους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί επέμειναν στον προφορικό λόγο, με την προφορική διατύπωση των απαντήσεων αλλά και με τη συζήτηση στην τάξη. Στόχο αποτέλεσε η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών/τριών και η εξοικείωσή τους με τη διαδικασία της προφορικής συμμετοχής στην τάξη.

Συνολικά, στα θερινά μαθήματα στα ΚΕΣΠΕΜ γράφτηκαν 712 μαθητές/τριες εκ των οποίων συμμετείχαν συστηματικά 516 (431 γράφτηκαν και 278 συμμετείχαν συστηματικά στα Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά δημοτικού με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, 83 γράφτηκαν και 47 παρακολούθησαν συστηματικά στις Ομάδες Προσχολικής Ηλικίας και 198 γράφτηκαν και 191 παρακολούθησα συστηματικά τα επαναληπτικά μαθήματα για μετεξεταστέους).

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK