museduc banner

Επιμορφώσεις σε θέματα επικοινωνίας και διεργασίας ομάδας

2002-2004 και 2005-07

Αντικείμενο της επιμόρφωσης ήταν η επικοινωνία, η δυναμική της ομάδας και η αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα επικοινωνίας σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο.

Κύριοι στόχοι ήταν (α) η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινότητα, (β) η ατομική τους διαφοροποίηση και η ανάπτυξη νέων προσωπικών δεξιοτήτων ‘σχετίζεσθαι' και (γ) η ενδυνάμωσή τους ώστε να νιώσουν πιο ικανοί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αναδύονται καθημερινά στο σχολικό πλαίσιο.

Για να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός την πρόκληση που ενέχει η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο ατόμων με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα και βιώματα, χρειάζεται να μάθει (α) να αποκωδικοποιεί το επικοινωνιακό μήνυμα της δύσκολης συμπεριφοράς, (β) να αφουγκράζεται τη διεργασία της ομάδας αξιοποιώντας το δικό του συγκινησιακό αισθητήριο, (γ) να  χειρίζεται τα αρνητικά συναισθήματα και τις διαφωνίες που εμφανίζονται μέσα στην τάξη ως πηγή δημιουργικής σύνθεσης των αντιθέτων και (δ) να καθορίζει κανόνες λειτουργίας και συμπεριφορών που να έχουν ως γνώμονα την εσωτερική ανάπτυξη των ατόμων παράλληλα με την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Περιγραφή
Οργανώθηκαν σταθερές ομάδες εκπαιδευτικών με τα ίδια μέλη για τον κάθε κύκλο. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για (α) τη διασφάλιση της ροής της διεργασίας μεταξύ των μελών και (β) τη δημιουργία ενός κλίματος προσωπικής δέσμευσης του κάθε μέλους, καθώς και εμπιστοσύνης και οικειότητας που θα επέτρεπε το συγκινησιακό άνοιγμα.

Το έτος 2002-2003 λειτούργησαν δύο ομάδες καθηγητών (20-25 μελών η κάθε μία) που πραγματοποίησαν έναν κύκλο τριών συναντήσεων (5ωρης διάρκειας) με σκοπό την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τη θέση του εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη. Το έτος 2003-2004 εκτός από τις δύο ομάδες της προηγούμενης χρονιάς δημιουργήθηκαν επιπλέον δύο νέες. Οι τέσσερις αυτές ομάδες ολοκλήρωσαν έναν κύκλο έξι συναντήσεων (5ωρης διάρκειας). Η αξιολόγηση της παρέμβασης που έγινε στο τέλος των επιμορφωτικών συναντήσεων ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δράσης

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα συνεχίστηκε και κατά την επόμενη φάση του Προγράμματος (2005-07). Μετά από μια πρώτη διερευνητική συνάντηση επανασύνδεσης με τους καθηγητές που είχαν  συμμετάσχει στις προηγούμενες ομάδες επιμόρφωσης και γνωριμίας με τους νέους συμμετέχοντες  συγκροτήθηκαν σταθερές ομάδες και πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος τεσσάρων συναντήσεων 5ωρης διάρκειας για κάθε ομάδα.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK