museduc banner

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Σχολικό έτος 2011-12

Στο μάθημα της Λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκαν δύο επιμορφώσεις με γενικά θέματα και δύο επιμορφωτικές συναντήσεις με αποκλειστικό περιεχόμενο την παρακολούθηση-στήριξη της ΕΔ. Το πρόγραμμα των επιμορφώσεων 

Ο στόχος της πρώτης επιμόρφωσης ήταν να εμβαθύνουμε στο τι σημαίνει κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου από μαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Να επεξεργαστούμε την άποψη που πολλές φορές έχουν εκφράσει οι εκπαιδευτικοί, ότι οι μουσουλμάνοι μαθητές δεν κατανοούν καθόλου τα λογοτεχνικά κείμενα κυρίως λόγω γλωσσικών δυσκολιών.

Ο στόχος της δεύτερης επιμόρφωσης ήταν να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί, μέσω βιωματικού εργαστηρίου, με τη μέθοδο της δραματοποίησης, για να την εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους.

Το περιεχόμενο των δύο επιμορφωτικών συναντήσεων για την παρακολούθηση της ΕΔ ήταν: α) Να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην ΕΔ και την σωστή αξιοποίηση των υλικών του ΠΕΜ, να εντοπιστούν και να συζητηθούν προβλήματα που έχουν προκύψει ως τώρα, να ανταλλάξουν οι εκπαιδευτικοί απόψεις μεταξύ τους και να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους. β) Να γίνει επισκόπηση και αξιολόγηση της δουλειάς που έγινε στο μάθημα της λογοτεχνίας κατά την ΕΔ όλης της χρονιάς και να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα στην κατανόηση και αξιολόγηση της πορείας των μαθητών. Τι σημαίνει βελτίωση της επίδοσής τους στο μάθημα της λογοτεχνίας και από πού τεκμαίρεται.

 
Σχολικό έτος 2010-11

Κατά το σχολικό έτος 2010-11 έγιναν τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Λογοτεχνίας 13/1/2011 Ξάνθη και 14/1/2011 Κομοτηνή
Επιμορφώτριες: Βενετία Αποστολίδου και Ελένη Χοντολίδου

Κατά τη διάρκεια της γενικής επιμόρφωσης  οι φιλόλογοι ενημερώθηκαν για τα εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος για το μάθημα της λογοτεχνίας. Παρουσιάστηκε συνοπτικά το υλικό που έχει παραχθεί και θα μοιραστεί από τον ΟΕΔΒ, η μεθοδολογία που εισηγείται το νέο υλικό και συζητήθηκαν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της μειονότητας στο μάθημα της λογοτεχνίας.

2η Επιμόρφωση για το μάθημα της λογοτεχνίας 17/2/2011 Ξάνθη και 18/2/06 Αλεξανδρούπολη
Επιμορφωτές: Βενετία Αποστολίδου, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Αντιγόνη Τσαρμποπούλου & Ελένη Χοντολίδου
Επιμορφούμενοι: Ξάνθη: 37 εκπαιδευτικοί, Αλεξανδρούπολη: 46 εκπαιδευτικοί

Θέμα: Νέες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της λογοτεχνίας. Παρουσίαση διδακτικού υλικού

Στόχος της επιμόρφωσης ήταν η εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με τις νέες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της λογοτεχνίας (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέθοδος project, δραματοποίηση) και η παρουσίαση μέρους του διδακτικού υλικού που έχει εκπονηθεί ειδικά για το ΠΕΜ. Έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση της ίδιας της έννοιας της διδακτικής ενότητας, η οποία αποτελεί μονάδα οργάνωσης του διδακτικού υλικού, τόσο θεωρητικά όσο και με την παραδειγματική παρουσίαση κάποιων από αυτές.
Παρουσιάστηκαν οι αρχές του ΠΕΜ και οι αρχές που διέπουν το μάθημα της λογοτεχνίας. Επίσης, παραδειγματικά παρουσιάστηκαν οι ενότητες: «comics», «Ποίηση και τραγούδι», «Ταξίδι» και επιπλέον η μέθοδος της δραματοποίησης.

3η Επιμόρφωση για το μάθημα της λογοτεχνίας
Η τρίτη επιμόρφωση για το μάθημα της Λογοτεχνίας έγινε στις 30 και 31 Μαρτίου 2011 στην Ξάνθη και την Κομοτηνή αντίστοιχα. Είχε ως θέμα Νέες διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της λογοτεχνίας: παρουσίαση διδακτικού υλικού. Περισσότερα

4η Επιμόρφωση για το μάθημα της λογοτεχνίας
Η τέταρτη επιμόρφωση για το μάθημα της Λογοτεχνίας έγινε στις 13 και 14 Απριλίου 2011 στην Ξάνθη και την Κομοτηνή αντίστοιχα. Είχε ως αντικείμενο την παρακολούθηση εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας που οργανώνει το Πρόγραμμα. Περισσότερα 

 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK