museduc banner

b dim glvssaSm1b dim glvssaSm2b dim glvssaSm3

Το γλωσσικό εκπαιδευτικό υλικό για τα μειονοτικά σχολεία διδάσκει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες των μειονοτικών σχολείων: δίγλωσση εκπαίδευση, αλλόγλωσσος μαθητικός πληθυσμός με σημαντικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, περιορισμένη ως ανύπαρκτη γνώση της ελληνικής από τους περισσότερους μαθητές, έλλειψη προσχολικής αγωγής, διδασκαλία της ελληνικής χωρίς γλώσσα στήριξης, μεγάλος αριθμός ολιγοθέσιων σχολείων.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας 

  • Δεν προϋποθέτει γνώση της ελληνικής, αλλά διδάσκει συστηματικά τη δομή της, παράλληλα με τη διδασκαλία της χρήσης της μέσα από ποικίλα είδη κειμένων και σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας.
  • Αναγνωρίζει την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της μειονότητας.
  • Έχει μορφή φιλική, ελκυστική, παιγνιώδη, με έμφαση στην επικοινωνιακή πρακτική.
  • Περιέχει πλούσια εικονογράφηση.
  • Αξιοποιεί την παρουσία τουρκικών λέξεων στην ελληνική γλώσσα.
  • Χρησιμοποιεί κείμενα και εικόνες του περιβάλλοντος χώρου.
  • Έχει συχνά διαθεματικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας επεξεργασία κειμένων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
  • Είναι προσαρμόσιμο σε διαφορετικά επίπεδα ελληνομάθειας, αρθρωτό, με κείμενα και ασκήσεις ποικίλων βαθμών δυσκολίας, πράγμα που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών του.
  • Περιλαμβάνει τετράδια ασκήσεων επαναληπτικών του σχολικού βιβλίου, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για σιωπηρή εργασία κατά τη συνδιδασκαλία στα ολιγοθέσια σχολεία.

 Τα βιβλία του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων χρησιμοποιούνται από το 2000-01 ως βιβλία του ΟΕΔΒ στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, αφού προηγουμένως δοκιμάστηκαν πειραματικά από εθελοντές δασκάλους για δύο σχολικές χρονιές.

Περιγραφή των νέων βιβλίων

Σε κάθε τάξη αναλογούν 3-5 βασικά βιβλία, που συνοδεύονται από γραπτές και προφορικές δραστηριότητες και τετράδια ασκήσεων. Αντί για τα γνωστά «ανθολόγια κειμένων» προτείνονται εξωσχολικά βιβλία για τις βιβλιοθήκες των μειονοτικών σχολείων. Στις τρεις πρώτες τάξεις αναπτύσσονται αφηγηματικά επεισόδια με ήρωες παιδιά από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, τα οποία στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με το βασικό λεξιλόγιο και τις βασικές δομές της ελληνικής και στη δημιουργία κινήτρων για κατανόηση και παραγωγή λόγου και άσκηση στην ανάγνωση και στη γραφή. Στην Γ' Δημοτικού εισάγεται η κλίση ονομάτων και ρημάτων έτσι ώστε, με την κατάλληλη ένταξη σε συμφραζόμενα να συνδέεται η μορφολογία με τη σύνταξη-σημασία. Τα βιβλία των τριών τελευταίων τάξεων περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες παρόμοιες με εκείνες που θα συναντήσουν οι μαθητές στο γυμνάσιο, όπου αξιοποιούνται διάφορα είδη κειμένων (δημοσιογραφικά, λογοτεχνικά, διαφημίσεις, εικονογραφημένες ιστορίες κτλ.), τα οποία συνοδεύονται από ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου, καθώς και γραμματικές ασκήσεις και γλωσσικά παιχνίδια (κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα κτλ.). Η γραμματική μεταγλώσσα (ορολογία) εισάγεται επιλεκτικά και σταδιακά από την Γ' τάξη (π.χ. τα μέρη του λόγου, οι χρόνοι του ρήματος κτλ.).

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK