museduc banner

b gymn logo gen3b gymn logo gen2b gymn logo gen2

Για την Α΄και Β΄ Γυμνασίου

Το υλικό της Α΄ και Β΄ γυμνασίου ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος για το μάθημα της λογοτεχνίας και, σε καμιά περίπτωση, δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει το σύνολο της διδακτέας ύλης του μαθήματος. Στόχος είναι να προτείνει μια νέα οργάνωση του μαθήματος στην οποία μπορούν να συνυπάρξουν κείμενα των εν χρήσει σχολικών ανθολογίων λογοτεχνίας με νέα κείμενα, ειδικά επιλεγμένα για τις ανάγκες των μειονοτικών μαθητών.
Εκπονήθηκαν τρεις διδακτικές ενότητες για κάθε τάξη.
Α΄ Γυμνασίου: α) Λόγος και εικόνα: τα κόμικς, β) Ποίηση και τραγούδι, γ) Το παιχνίδι στη λογοτεχνία.
Β΄ Γυμνασίου: α) Το ταξίδι: εμπειρία ζωής και εμπειρία ανάγνωσης, β) Η περιπέτεια της ενηλικίωσης, γ) Εικόνα και λόγος: το οπτικο-ακουστικό αφήγημα.
Το υλικό περιλαμβάνει:

  • Δύο βιβλία για τους εκπαιδευτικούς.

Μετά από μια γενική εισαγωγή για τους σκοπούς και τη διδακτική μεθοδολογία του προτεινόμενου υλικού, αναπτύσσεται η κάθε διδακτική ενότητα (σκοποθεσία, δεξιότητες, κείμενα, δραστηριότητες για τους μαθητές, βιβλιογραφία). Κάθε ενότητα συμπληρώνεται από προτάσεις για δραματοποίηση συγκεκριμένων κειμένων και από άλλο βοηθητικό υλικό, όπως λ.χ. κείμενο για τις τεχνικές των κόμικς ή του κινηματογράφου.

  • Δύο φακέλους με λογοτεχνικά κείμενα για τους μαθητές.

Κάθε φάκελος περιλαμβάνει τρία τεύχη που αντιστοιχούν στις τρεις ενότητες της τάξης. Οι φάκελοι δεν αποτελούν ανθολόγια και δεν είναι δεσμευτικοί για τον εκπαιδευτικό, απλώς σκοπεύουν να διευκολύνουν τη διεξαγωγή του μαθήματος σε εκείνα τα σχολεία που δεν διαθέτουν βιβλιοθήκες. Τα κείμενα που προτείνονται για κάθε ενότητα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που περιέχονται στους φακέλους. Ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει ποια κείμενα από το φάκελο και ποια από τη βιβλιοθήκη είναι κατάλληλα για τους δικούς του μαθητές. Για εικονικό υλικό της ιστοσελίδας προτείνουμε τα εξώφυλλα των δύο φακέλων για τους μαθητές.

Για τη Γ΄ γυμνασίου

Στη Γ΄ Γυμνασίου το Αναλυτικό Πρόγραμμα προβλέπει διδασκαλία της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και τη συνακόλουθη ανάγνωση κειμένων από όλες τις φάσεις της ιστορίας της. Το υλικό που παράχθηκε έχει σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να προσεγγίσουν τα κείμενα του νέου σχολικού εγχειριδίου Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου με τρόπους που να φωτίζουν τις πολιτισμικές παραμέτρους των κειμένων και να εξομαλύνουν τις γλωσσικές τους δυσκολίες, που είναι αυξημένες καθώς πολλά κείμενα ανήκουν σε παλαιότερες εποχές. Το παραγόμενο υλικό βασίζεται στο υπάρχον Αναλυτικό Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των μειονοτικών μαθητών.

Εκπονήθηκαν διδακτικές προτάσεις για επιλεγμένα κείμενα του ανθολογίου (που καλύπτουν όλο το χρονικό φάσμα της ιστορίας της λογοτεχνίας) με βάση τις εξής αρχές:
(α) Έμφαση στον πολιτισμικό χαρακτήρα των κειμένων και στη σχέση τους με την εποχή και τον πολιτισμό από τον οποίο προέρχονται.
(β) Σύγκριση των κειμένων με άλλα κείμενα, τόσο από την ελληνική όσο και από τις ξένες λογοτεχνίες, και δη τις βαλκανικές, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η συνάφεια των γειτονικών εθνικών λογοτεχνιών και επομένως και των γειτονικών πολιτισμών στις οποίες ανήκουν.
(γ) Εμπλουτισμός των κειμένων με οπτικό και ακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και τραγούδια) που θα τα καταστήσει περισσότερο προσιτά στους μαθητές και θα λειτουργήσει βοηθητικά για την κατανόησή τους.
(δ) Έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση και στη σύνδεση με άλλα μαθήματα του σχολείου.
(ε) Έμφαση στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και της ομαδικής εργασίας.

Το υλικό αποτελείται από ένα βιβλίο για τον καθηγητή και έναν φάκελο με κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό για τους μαθητές.
Το υλικό και των τριών τάξεων (Α΄ Β΄ και Γ΄ γυμνασίου) εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως μέρος των βιβλίων του ΟΕΔΒ.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK