museduc banner

Σκοπός των Μελετών αυτών είναι η παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς με τρόπο απλό, καταληπτό και σύμφωνο με τις προδιαγραφές της γλωσσικής επιστήμης και τα πορίσματα συγκριτολογικών ερευνών γύρω από τη διδασκαλία συγκεκριμένων γραμματικών φαινομένων σε αλλόγλωσσους. Σκοπός είναι οι Μελέτες αυτές να αναπληρώσουν, κατά το δυνατόν, για την έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής ως ξένης. Είναι έτοιμες οι ακόλουθες μελέτες:

 1. Αμπάτη Αναστασία, Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη & Πουλοπούλου Μαρία, Γραμματική οργάνωση του γλωσσικού μαθήματος και διδασκαλία ασκήσεων γραμματικής
 2. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Το γένος της νέας ελληνικής και η διδασκαλία του
 3. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα & Ευθυμίου Αγγελική, Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 4. Αρχάκης Αργύρης, Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων
 5. Βελούδης Γιάννης, Η άρνηση
 6. Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα, Κειμενική και επικοινωνιακή πολυτροπικότητα: Οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη
 7. Γιαννουλοπούλου Γιάννα, Ζητήματα κλιτικής μορφολογίας
 8. Γούτσος Διονύσης, Ανάπτυξη λεξιλογίου: Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο
 9. Drachman Gaberell, Παραγωγική μορφολογία
 10. Ιορδανίδου Άννα, Η μορφολογική ποικιλία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 11. Λασκαράτου Χρυσούλα και Γεωργιαφέντης Μιχάλης, Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς των προτασιακών όρων στην ελληνική και στην τουρκική
 12. Ράλλη Αγγελική, Η σύνθεση στη νέα ελληνική
 13. Ρεβυθιάδου Ανθή, Εκμάθηση υπερτεμαχιακής φωνολογίας από αλλόγλωσσους ομιλητές της ελληνικής: Τονισμός, επιτονισμός και φραστική φωνολογία
 14. Ρούσσου Άννα, Συμπληρωματικοί δείκτες
 15. Σελλά-Μάζη Ελένη, Διγλωσσία και γραμματική ανάλυση
 16. Σηφιανού Μαίρη, Ανάλυση λόγου και διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 17. Τζακώστα Μαρίνα, Εκμάθηση και διδασκαλία της συλλαβικής δομής και των φωνοτακτικών περιορισμών της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας: Μια αντιπαραβολική μελέτη
 18. Τζεβελέκου Μαρία, Η ανάπτυξη των αφηγηματικών χρονικών δομών στον παιδικό λόγο: Μελέτη αφηγήσεων παιδιών που μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα
 19. Τσαγγαλίδης Αναστάσιος, Υποθετικοί λόγοι στη νέα ελληνική
 20. Τσαμαδού-Jacoberger Ειρήνη & Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα, Τα προσδιοριστικά του ονόματος της νέας ελληνικής: Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση
 21. Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία, Η φωνή στην ελληνική: Περιγραφή του συστήματος και μελέτη της ανάπτυξής του στην ελληνική ως μητρική και ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
 22. Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη & Σπυρόπουλος Βασίλης, Το εγκλιτικό σύστημα της ελληνικής: Συγκριτική θεώρηση με την τουρκική και διδακτικές προτάσεις
 23. Ψάλτου-Joycey Aγγελική, Οι «συντελικοί χρόνοι» της νέας ελληνικής

Για τις παραπάνω Μελέτες: http://www.media.uoa.gr/language

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK