museduc banner

turkSm1turkSm3turkSm2

Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας

Το βιβλίο έγινε με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών της μειονότητας της Θράκης, που έχουν μητρική γλώσσα την τουρκική. Δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται παράλληλα με τα σχολικά βιβλία διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας που υπάρχουν ήδη, ως βοηθητικό και συμπληρωματικό. Η καινοτομία που το κάνει υποδειγματικό είναι ότι στηρίζεται στη δημιουργική συμβολή της μειονότητας και δίνει τη σημασία που πρέπει στον πολιτιστικό της πλούτο.

Οι ιδιαιτερότητες του βιβλίου:

1) Είναι η πρώτη φορά που μειονοτικοί Θρακιώτες, με τη συμβολή δύο ελλήνων μειονοτικών της Κωνσταντινούπολης, συνέταξαν ένα σχολικό βιβλίο δικό τους, δείγμα σεβασμού στη μειονότητα.

2) Όλα τα κείμενα που περιέχει το βιβλίο έχουν γραφτεί στα τουρκικά από μέλη της μειονότητας. Το βιβλίο φιλοξενεί σαράντα οκτώ μειονοτικούς συγγραφείς, ποιητές και διανοουμένους.

3) Το βιβλίο περιέχει πολλών ειδών κείμενα (ειδήσεις, σχόλια και λογοτεχνικά κείμενα) που έχουν αντληθεί από σχεδόν όλα τα τουρκόφωνα έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) που εκδίδονται στη Θράκη. Δηλαδή το βιβλίο καθρεφτίζει σε μεγάλο βαθμό τον πολιτισμικό κόσμο της μειονότητας.

4) Το κάθε μάθημα συνοδεύουν φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πολιτισμό και την ιστορική κληρονομιά της μειονότητας. Ένας μεντρεσές, ένα τζαμί, ένα σχολείο παρέχουν στους μικρούς αναγνώστες υλικό για να αναπτύξουν με το περιβάλλον τους σχέσεις που ανοίγουν πόρτες σε ένα καλύτερο μέλλον.

5) Οι συγγραφείς είναι μειονοτικοί. Τα κείμενα πηγάζουν από την πραγματικότητα της μειονότητας, αναφέρονται στην καθημερινότητα, στις παραδόσεις και στα προβλήματά της, και αποπνέουν κατανόηση της καθημερινότητας, αγάπη των παραδόσεων και ενσυναίσθηση των προβλημάτων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και για μαθητές λυκείου, εμβαθύνοντας στα κείμενα, στα ποιήματα και στις ερωτήσεις. Μπορεί επίσης να αποτελέσει διδακτικό υλικό και για μικρότερα παιδιά, αν η προσέγγιση των κειμένων γίνει με λιγότερες απαιτήσεις. Τα κείμενα έχουν επιλεγεί με γνώμονα το παρελθόν και τις παραδόσεις της μειονότητας όσο και την καθημερινότητά της. Είναι έτσι συχνές οι αναφορές στα προβλήματά της, παράλληλα με την προσπάθεια να ανοίξουν παράθυρα προς τον έξω κόσμο για να καταπολεμηθεί η εσωστρέφεια. Η γραμματική επικεντρώνεται σε πρακτικά ζητήματα, εντοπίζοντας λάθη και αλλοιώσεις που είναι συνήθεις σε μαθητές αυτής της ηλικίας. Τα σκίτσα και οι φωτογραφίες προβάλλουν το περιβάλλον που είναι οικείο στους μαθητές.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK