museduc banner

Από τις 25 Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη θερινών μαθημάτων σε 8 συνολικά Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, 3 στο νομό Ροδόπης και 5 στο νομό Ξάνθης. Τα μαθήματα, στα οποία φοιτούν 410 περίπου παιδιά, απευθύνονται στους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων κι ακόμη σε μικρά παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Δημοτικού, καθώς και σε μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό Σχολείο και πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου. Βασική επιδίωξη των θερινών μαθημάτων είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνομάθειας όλων των παιδιών. Για το λόγο αυτό τα μαθήματα οργανώνονται ανάλογα με την ηλικία και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, στη βάση δραστηριοτήτων που θα τα ενισχύσουν σε αυτήν τους την προσπάθεια, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα ευκαιρίες για καλές στιγμές στο σχολείο. Τα θερινά μαθήματα θα ολοκληρωθούν από τις 26 έως και τις 31 Ιουλίου.
Στα πολύ μικρά παιδιά, που θα πάνε το Σεπτέμβρη στο νηπιαγωγείο,  βασική επιδίωξη είναι να θελήσουν να  εκφράσουν σκέψεις και ιδέες στα ελληνικά, αλλά και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε οδηγίες για την ανάπτυξη παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που δίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε αυτήν την προοπτική χρησιμοποιούνται ελκυστικά υλικά, τα οποία μαθαίνουν να αξιοποιούν για να αναπαραστήσουν π.χ. τα μέλη της οικογένειάς τους και να μιλήσουν γι αυτά, ή αναπτύσσονται παιχνίδια που οι οδηγίες για την ανάπτυξή τους δίνονται στην ελληνική γλώσσα.

therina 1


therina2

 
Στα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, που θα πάνε στην Α΄, στη Β΄ ή και τη Γ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της σχέσης με τα βιβλία. Σε αυτή την προοπτική διαβάζουν και επεξεργάζονται βιβλία, αλλά και συζητούν σχετικά με τα βιβλία ή αναπτύσσουν σχέδια εργασίας που ξεκινούν ή/και συνδέονται με τα βιβλία.


therina 5

Αφού συζήτησαν σχετικά  με το πόσο πολύ και γιατί τους αρέσουν τα βιβλία, διαμόρφωσαν
εικόνες για να φτιάξουν σχετικό βιντεοκλίπ.

Επίσης σε όλες τις τάξεις, ξεκινώντας από βιβλία, διαμορφώνουν σχέδια εργασίας, όπως αυτό που προέκυψε στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο του Κενταύρου από την επεξεργασία του βιβλίου «ΖΟΥΜ». Το «ΖΟΥΜ» είναι ένα βιβλίο μόνο με εικόνες που απευθύνεται σε μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά και με βάση τις εικόνες τα παιδιά διαμορφώνουν δικές τους ιστορίες. Παιδιά της Ε΄ τάξης στον Κένταυρο, μαζί με τη δασκάλα τους, αποφάσισαν στη συνέχεια να κάνουν το δικό τους ΖΟΥΜ, χρησιμοποιώντας φωτογραφικές μηχανές. Ξεκίνησαν με ΖΟΥΜ από τη βρύση του χωριού, εστιάζοντας στο σημείο από το οποίο βγαίνει το νερό, και στη συνέχεια τραβώντας φωτογραφίες όλο και από πιο μακριά, ανέβηκαν σε ύψωμα του χωριού. Το δικό τους ΖΟΥΜ θα παρουσιάζει  πού πάνε τα νερά…

therina 6

therina 7

therina 9

 Με το ZOYM ασχολήθηκαν και παιδιά της Β΄ Δημοτικού στη Γλαύκη. Στη δική τους τάξη φωτογράφισαν το ένα το άλλο εστιάζοντας σε συγκεκριμένα μέλη του σώματος ή μέρη του προσώπου. Χρησιμοποίησαν στη συνέχεια τις φωτογραφίες για να φτιάξουν «αστεία παιδιά», όπως τα ονόμασαν, που στη συνέχεια τους έδωσαν συγκεκριμένη ταυτότητα και έγραψαν τις ιστορίες τους. Οι ιδέες που αξιοποιούνται κατά την επεξεργασία εξωσχολικών βιβλίων έχουν προσεγγιστεί στο πλαίσιο επιμορφωτικών συναντήσεων και διευρύνονται κατά περίπτωση,  από τις/τους εκπαιδευτικούς που τις αξιοποιούν.

 diva

 Τα παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από την ΣΤ΄ τάξη, στην προοπτική της προετοιμασίας τους για το γυμνάσιο, ασχολούνται με την Οδύσσεια, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με το μύθο και τους χαρακτήρες των ηρώων, με μαθηματικές δραστηριότητες, προκειμένου να καταστούν ικανά να διατυπώνουν μαθηματικές ιδέες και νοήματα στην ελληνική γλώσσα, καθώς και με την κατανόηση και παραγωγή αφηγηματικών κειμένων και κειμένων επιχειρηματολογίας και οδηγιών, προκειμένου να ασκηθούν περισσότερο στα συγκεκριμένα κειμενικά είδη. Σε αυτό το πλαίσιο δραματοποιούν σκηνές της Οδύσσειας για την καλύτερη κατανόησή της ή παίζουν παιχνίδια, τα οποία στη συνέχεια περιγράφουν γραπτά με λεπτομέρειες προκειμένου να διαμορφώσουν το «βιβλίο των παιδικών τους παιχνιδιών».

therina10
Από τα παιχνίδια τους. Υπάρχουν αυτοί που παίζουν και αυτοί που καταγράφουν με λεπτομέρειες
πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια  προκειμένου να τα περιγράψουν γραπτά.

therina 11

Από αναπαράσταση της Οδύσσειας


Για την επεξεργασία της Οδύσσειας αξιοποιείται εκπαιδευτικό υλικό που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο οι εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν με δικές τους ιδέες ή/και ιδέες που προκύπτουν από τα παιδιά, για τα αφηγηματικά κείμενα αξιοποιείται επίσης υλικό που έχει προταθεί από το πρόγραμμα (βλ. Εκπαιδευτικά υλικά – Σχολικά βιβλία υλικά  - Για το γυμνάσιο - Λογοτεχνία Α΄ γυμνασίου) εμπλουτισμένο με ιδέες που διατυπώθηκαν και έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας στο πλαίσιο επιμορφωτικών συναντήσεων.  Για την προσέγγιση μαθηματικών ιδεών και διαδικασιών και τη διαπραγμάτευσή τους στην ελληνική γλώσσα, όπως και στα μαθήματα της χειμερινής περιόδου, αξιοποιείται υλικό που έχει επίσης συγκροτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ( βλ. Εκπαιδευτικά υλικά – Σχολικά βιβλία υλικά - Για το γυμνάσιο – Μαθηματικά: «Μαθηματικά σε περιβάλλον διαμορφωμένο για αυτόνομη μάθηση»)

therina 13

Όπως διαπιστώνεται από όσα αναφέρθηκαν αλλά και από τις εικόνες που παρουσιάζονται παραπάνω, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα δίνεται η ευκαιρία οι μαθητές να δουλεύουν ατομικά, σε δυάδες ή σε μεγαλύτερες ομάδες, προκειμένου να ενθαρρύνονται και να ενισχύονται οι μαθησιακές τους προσπάθειες.    

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK