museduc banner

Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό σχολείο

Οι ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που οργανώνει το Πρόγραμμα σε μειονοτικά και δημόσια δημοτικά σχολεία όπου φοιτούν μαθητές από τη μειονότητα, ξεκίνησαν το σχολικό έτος 2010-11. Έχουν στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας των μειονοτικών μαθητών, τη βελτίωση της αυτοεικόνας τους, την άρση των εμποδίων για την καλή επίδοση όλων των μαθητών και την ενίσχυση κινήτρων για συνέχιση των σπουδών σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα  γίνονται εκτός του κανονικού ωραρίου του σχολείου, απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακο. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τα μαθήματα βρίσκονται σε διαρκή επιμορφωτική διαδικασία.

paremv dimot all

Για την οργάνωση των μαθημάτων το Πρόγραμμα υποστηρίζει τα σχολεία με πρόσθετο εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, έγχρωμους εκτυπωτές), αναλώσιμα υλικά και με αρκετά εξωσχολικά βιβλία, επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Η επεξεργασία των λογοτεχνικών κυρίως βιβλίων για τις μικρές ηλικίες υποστηρίζεται από τις επιμορφωτικές συναντήσεις, όπου σε βιωματικά εργαστήρια προσεγγίζουν τρόπους επεξεργασίας τους, η δε επεξεργασία βιβλίων για τις μεγαλύτερες ηλικίες και από υποστηρικτικό υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Τα μαθήματα συντονίζουν επί τόπου οι διευθυντές ή/και οι υποδιευθυντές των σχολείων.

Σχολικό έτος 2018-2019

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που διοργανώνει το Πρόγραμμα για το τρέχον σχολικό έτος γίνονται εκτός των ωρών σχολείου, απογεύματα και Σαββατοκύριακα σε δημοτικά σχολεία στα Αριανά, στον Άρατο, στις Σάπες, στο 3ο Μειονοτικό Δημοτικό Κομοτηνής στον Νομό Ροδόπης, στα Κιμμέρια και στον Κύρνο και βεβαίως στο νέο μας χώρο των ΚΕΣΠΕΜ στην Ξάνθη. Δεκαεννέα εκπαιδευτικοί διδάσκουν τα 320 περίπου παιδιά τα οποία παρακολουθούν τη δράση. Στόχος των μαθημάτων είναι η ενίσχυση της ελληνομάθειας μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ηλικίες και τις ανάγκες των μικρών μαθητών/τριών. Τα μικρότερα παιδιά μιλούν και γράφουν ελληνικά παίζοντας, τα παιδιά των μεσαίων τάξεων ασχολούνται με την αξιοποίηση διδακτικού υλικού του προγράμματος, με την ανάγνωση, τη δημιουργία βιβλίων, τη δραματοποίηση ιστοριών, ενώ εκείνα των μεγαλύτερων τάξεων με δραστηριότητες και γνωστικά αντικείμενα που υποστηρίζουν τη μελλοντική φοίτησή τους στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης, στο Γυμνάσιο.

Σχολικό έτος 2017-2018

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που οργάνωσε το Πρόγραμμα για το τρέχον σχολικό έτος έγιναν σε 11 δημοτικά σχολεία των νομών Ροδόπης και Ξάνθης (1ο και 2ο Μ/κο Δ.Σ. Κιμμερίων, στο 3ο Μ/κο Δ.Σ. Κομοτηνής, στα Μειονοτικά Δ.Σ. Κενταύρου, Κύρνου, Φιλίων Αρριανών, Σαπών, Ιάσμου, Αράτου και στο 7ο Δ.Σ. Ξάνθης). Τα μαθήματα, στα οποία δήλωσαν συμμετοχή περίπου 600 παιδιά (ανάμεσα τους και παιδιά νηπιαγωγείου), ξεκίνησαν τον Νοέμβριο και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο. Στόχος των μαθημάτων είναι η ενίσχυση της ελληνομάθειας. Οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στις ηλικίες και τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Τα μικρότερα παιδιά μιλούν και γράφουν ελληνικά παίρνοντας μέρος σε δραστηριότητες που συνδέονται με όσα τους είναι οικεία ,τα παιδιά των μεσαίων τάξεων ασχολούνται με την ανάγνωση και τη δημιουργία βιβλίων και των μεγαλύτερων τάξεων ασχολούνται με δραστηριότητες και γνωστικά αντικείμενα που υποστηρίζουν την επιτυχή φοίτησή τους στο γυμνάσιο.

Περισσότερα

Στις αρχές Ιουλίου ξεκίνησαν σταδιακά τα θερινά μαθήματα που διοργάνωσε το Πρόγραμμα για νήπια και παιδιά του δημοτικού στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Σε τρία (3) Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία του Ν. Ξάνθης (1ο Κιμμερίων, Κενταύρου και Κύρνου) και τρία (3) του Ν. Ροδόπης (Αρριανών, Ιάσμου και Σαπών), 12 εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διδάξουν 198 μαθητές και μαθήτριες. Με κύριο μέλημα να κινηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για την ελληνική γλώσσα στις μικρές τάξεις επιχειρήθηκε ανάγνωση και ανάλυση εξωσχολικών βιβλίων που οδήγησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων σημαντικών για τη βελτίωση σκέψης και έκφρασης. Στις μεσαίες τάξεις έμφαση δόθηκε σε σχέδια εργασίας σχετικά με παιχνίδια ή ταξίδια με τη βοήθεια του διαδικτύου. Στις μεγαλύτερες τάξεις, με την αξιοποίηση διδακτικού υλικού του Προγράμματος που έχει παραχθεί κατά το παρελθόν, κυριάρχησε η ενασχόληση με ύλη επιβοηθητική για την ένταξη των παιδιών στο Γυμνάσιο —π.χ. μαθηματικά, στοιχεία της ιστορίας των αρχαίων πολιτισμών. Τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν στις 8 Αυγούστου.

Περισσότερα

 Θερινά Μαθήματα 2017

Στα θερινά μαθήματα, για άλλη μια χρονιά, εστιάσαμε ιδιαίτερα στην προετοιμασία των μικρότερων παιδιών για το δημοτικό σχολείο και των μεγαλύτερων για το γυμνάσιο.
Τα μικρότερα παιδιά γνώρισαν το σχολείο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσουν και τα μαθήματα εστίασαν κυρίως στο να μάθουν να συνεργάζονται με τα παιδιά της Α΄ τάξης και να μιλούν για τα έργα που παρήγαγαν στα ελληνικά. Στο κλείσιμο των μαθημάτων, μαζί με τις δασκάλες τους, παρουσίασαν τις εργασίες τους στους γονείς τους.

Τα μεγαλύτερα παιδιά ολοκλήρωσαν την ενασχόληση με την Οδύσσεια, που είχε ξεκινήσει στα χειμερινά μαθήματα, και κατασκεύασαν παιχνίδια αξιοποιώντας γνώσεις που κατάκτησαν. Στο ανοιχτό μάθημα που πραγματοποιήθηκε στο κλείσιμο των θερινών μαθημάτων έπαιξαν με τα παιχνίδια που κατασκεύασαν χωρισμένα σε ομάδες και τα παρουσίασαν στους γονείς τους.Ασχολήθηκαν επίσης με τα μαθηματικά για να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν στα πλαίσια του μαθήματος αυτού στην Α΄ Γυμνασίου.

Paixnidi Odysseias 2o Kimmeriwn-2

Στις ενδιάμεσες τάξεις τα παιδιά ασχολήθηκαν κυρίως με κατασκευή βιβλίων για θέματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τους

O memet kai ta zwa-1

Στα μαθήματα δήλωσαν συμμετοχή 318 μαθητές και μαθήτριες.

Σχολικό έτος 2015-16

Ο μεγάλος αριθμός παιδιών και γονέων που έδειξαν ενδιαφέρον για συνέχιση της ενισχυτικής διδασκαλίας στον Κένταυρο κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση μαθημάτων στο Μ/κο Δ.Σ. του οικισμού το σχολικό έτος 2015-16. Τα μαθήματα αυτή τη χρονιά οργανώνονται στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης. Συμμετέχουν 158 μαθητές και μαθήτριες.
Περισσότερα

Τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν στις 24 Απριλίου 2016. Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίασαν στους γονείς τους τη δουλειά όλης της χρονιάς.

Σχολικό έτος 2014-15
Ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου 2014 τα μαθήματα του Προγράμματος σε πέντε μειονοτικά δημοτικά σχολεία σε περιοχές όπου δεν λειτουργεί ΚΕΣΠΕΜ. Πρόκειται για τα εξής σχολεία, τα οποία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα και την προηγούμενη χρονιά και μάλιστα με σημαντικό αριθμό μαθητών:
- Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Αρριανών Ροδόπης
- 1ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κιμμερίων Ξάνθης
- Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σουνίου Ξάνθης
- Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης Ξάνθης
- Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κενταύρου Ξάνθης.
Στα μαθήματα έχουν γραφτεί συνολικά 420 παιδιά ηλικίας νηπιαγωγείου έως και ΣΤ΄ δημοτικού. Για τον συντονισμό και την ανάπτυξη των μαθημάτων εργάζονται 19 εκπαιδευτικοί.
Περισσότερα

Εκδηλώσεις λήξης των χειμερινών μαθημάτων 2014-15
Όπως κάθε χρόνο, με τη λήξη των χειμερινών μαθημάτων στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν και φέτος στα οργανωμένα από το Πρόγραμμα μαθήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας, εκπαιδευτικοί και παιδιά παρουσίασαν το έργο τους στους γονείς. Στα σχολεία του νομού Ξάνθης οι παρουσιάσεις αυτές στους γονείς πραγματοποιήθηκαν 5 – 7 Ιουνίου, ενώ στο νομό Ροδόπης στις 13 Ιουνίου.
Περισσότερα

Θερινά μαθήματα 2015
Από τις 22 Ιουνίου έως τις 27 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν θερινά μαθήματα σε 5 Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία (Αρριανών στο νομό Ροδόπης και Κενταύρου, Γλαύκης, 1ο Κιμμερίων και Σουνίου στο νομό Ξάνθης). Στα μαθήματα συμμετείχαν συνολικά 209 παιδιά.

Βασική επιδίωξη των μαθημάτων ήταν να οδηγήσουν τα παιδιά να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες στα ελληνικά, αλλά και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε οδηγίες για παιχνίδια και δραστηριότητες που δίνονται στην ελληνική γλώσσα. Για την προετοιμασία των μεγαλύτερων παιδιών που θα πάνε στο γυμνάσιο, έγιναν μαθήματα Οδύσσειας και μαθηματικών, ενώ για τα παιδιά που θα πάνε για πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο οργανώθηκε και αυτή τη χρονιά μια γνωριμία με τα βιβλία της Α΄ τάξης: τα παιδιά τα ξεφύλλισαν, εντόπισαν τους ήρωες και έκαναν υποθέσεις σε σχέση με τη δράση τους. Προετοιμάστηκαν επίσης μέσα από συζητήσεις ώστε να ξεναγήσουν στο χώρο του σχολείου τους συμμαθητές τους που θα έρθουν στην Α΄ τάξη χωρίς να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα του Προγράμματος το καλοκαίρι.
Περισσότερα

Σχολικό Έτος 2013-2014
Από τον Οκτώβριο, σταδιακά, ξεκίνησαν τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την τρέχουσα σχολική χρονιά σε 16 δημοτικά σχολεία των νομών Ροδόπης και Ξάνθης, 12 μειονοτικά και 4 δημόσια. Τα περισσότερα σχολεία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα και κατά τις προηγούμενες φάσεις του. Στα μαθήματα έχουν εγγραφεί συνολικά 842 παιδιά.
Περισσότερα

Εκδηλώσεις λήξης των μαθημάτων 2013-14
Από τις 27 Μαΐου μέχρι τις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις παρουσίασης της δουλειάς που έγινε στο πλαίσιο των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα κατά τη σχολική χρονιά 2013-14 και στα οποία έλαβαν μέρος 837 μαθητές.
Περισσότερα
Δείτε εικόνες από την εκδήλωση στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης

Θερινά μαθήματα 2013-14
Από τις 23/6 μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκαν θερινά μαθήματα σε 8 Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία (Μάστανλη, Λυκείου και Αρριανών στο νομό Ροδόπης, Σμίνθης, Γλαύκης, Κενταύρου, Σουνίου και Μύκης στο νομό Ξάνθης). Τα παρακολούθησαν συστηματικά 233 παιδιά. Εκτός από τα παιδιά δημοτικού σχολείου, τα μαθήματα απευθύνονται και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία μέσα από παιγνιώδεις και δημιουργικές δραστηριότητες έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με το χώρο του δημοτικού σχολείου και προετοιμάζονται για την Α Δημοτικού. Τα παιδιά που αποφοίτησαν από το δημοτικό προετοιμάζονται με συστηματικό τρόπο για το Γυμνάσιο και εξοικειώνονται με τη γλώσσα και την ορολογία σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, ενώ τα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων έχουν ευκαιρίες να επεξεργαστούν με τρόπο δημιουργικό βιβλία και άλλα είδη κειμένων και να βελτιωθούν στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα. Στον Κένταυρο οι μητέρες των μικρών παιδιών παρακολουθούσαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας παράλληλα με τα παιδιά τους.

Περισσότερα

Σχολικό έτος 2012-13

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 19 σχολεία, 6 στο νομό Ροδόπης και 13 στο νομό Ξάνθης, από τα οποία τα 14 είναι μειονοτικά και τα 5 δημόσια, στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός παιδιών από τη μειονότητα. Τα περισσότερα από τα σχολεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τρίτη σχολική χρονιά. Τα μαθήματα παρακολουθούν συνολικά 988 μαθητές.  Περισσότερα

Εκδηλώσεις λήξης των μαθημάτων 2012-13
Από τις 25 Μαΐου έως και τις 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στα 19 συνολικά Μειονοτικά και Δημόσια Δημοτικά Σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τα παιδιά σε συνεργασία με τους δασκάλους τους εξέθεσαν τα έργα τους και μίλησαν γι αυτά στους γονείς και σε όλους τους παριστάμενους.
Περισσότερα

Θερινά μαθήματα 2013
Από τις 25 Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη θερινών μαθημάτων και σε 8 συνολικά Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, 3 στο νομό Ροδόπης και 5 στο νομό Ξάνθης. Τα μαθήματα, στα οποία φοιτούν 380 περίπου παιδιά, απευθύνονται στους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων κι ακόμη σε μικρά παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Δημοτικού, καθώς και σε μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό Σχολείο και πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.
Περισσότερα

telos 1213

 

Σχολικό έτος 2011-12

Από τα τέλη Οκτωβρίου 2011 σε 16 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης λειτούργησαν ενισχυτικά τμήματα για μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού. Μαθήματα σχολικού έτους 2011-12|

Εκδηλώσεις λήξης ενισχυτικών μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία

Με εορταστικές εκδηλώσεις σε 18 δημοτικά σχολεία έληξαν τον Ιούνιο τα ενισχυτικά μαθήματα του έτους 2011-12 που παρακολούθησαν 1.107 μαθητές/ριες. (Δείτε περισσότερα)

Θερινά Μαθήματα 2012

Το διάστημα 1-31 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικά και προπαρασκευαστικά για την επόμενη σχολική χρονιά μαθήματα, τα οποία παρακολούθησαν 412 μαθητές/ριες δημοτικού και νηπιαγωγείου.

 

Σχολικό έτος 2010-11

Οι ενισχυτικές παρεμβάσεις ξεκίνησαν στις 3 Φεβρουαρίου 2011 και υλοποιούνται σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία των νομών Ροδόπης και Ξάνθης. (Δείτε περισσότερα)

Δείτε περισσότερα και φωτογραφίες
Από τις 15 μέχρι τις 19 Ιουνίου 2011 έγιναν εκδηλώσεις παρουσίασης της δουλειάς που έγινε στο πλαίσιο των μαθημάτων της χειμερινής περιόδου (από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο) σε όλα σχεδόν τα σχολεία που συμμετείχαν.

 Θερινά μαθήματα σε μειονοτικά δημοτικά

Από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκαν θερινά μαθήματα σε 9 μειονοτικά δημοτικά σχολεία των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Τα μαθήματα είχαν στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας καθώς και την προετοιμασία και στήριξη των μαθητών για την επόμενη σχολική χρονιά. Περισσότερα

paremv dimot3

 

Στις ενδιάμεσες τάξεις τα παιδιά ασχολήθηκαν κυρίως με κατασκευή βιβλίων
για θέματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τους[V1] 

 [V1](Φωτογραφία ο Μεμέτ και τα

ζώα..)

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK