museduc banner

Μήνυμα αισιοδοξίας από το Συμπόσιο «Καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο συμπόσιο «Καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη» που οργάνωσε στις 5-7 Οκτωβρίου στην Κομοτηνή το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας. Περισσότερα από 400 άτομα παρακολούθησαν τις εργασίες του συμποσίου. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και τις τρεις μέρες. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Συνήγορος του Πολίτη κ. Καλλιόπη Σπανού, ο Συνήγορος του Παιδιού κ. Γιώργος Μόσχος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜΘ κ. Γιώργος Κελεσίδης και ο Συντονιστής Μειονοτικής Εκπαίδευσης κ. Νίκος Παπαγεωργίου.

Το συμπόσιο έγινε ένα βήμα πλούσιου και ουσιαστικού διαλόγου στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας, δίνοντας τη δυνατότητα να παρουσιαστούν από κοινού καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που υλοποιούνται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, είτε αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος είτε είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών σε διάφορα σχολεία της Θράκης. Κοινή συνιστώσα όλων των εισηγήσεων είναι οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι της ενεργού μάθησης, με βάση την αρχή ότι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι προϋπόθεση για να αγαπήσουν τη γνώση.

Εκτός από την επιστημονική επάρκεια των ανακοινώσεων, βασικό χαρακτηριστικό αυτού του συμποσίου ήταν η ζωντάνια και η δημιουργικότητα. Οι εκπαιδευτικοί ανέλυσαν τις εμπειρίες τους, αλλά παρουσίασαν και «ζωντανά» κομμάτια της δουλειάς τους μαζί με τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Τα παιδιά έπαιξαν θέατρο, περιέγραψαν σχέδια εργασίας που υλοποίησαν, παρουσίασαν πειράματα φυσικής, αφηγήθηκαν με συγκίνηση και ενθουσιασμό πόσα κέρδισαν από αυτό το διαφορετικό τρόπο παιδαγωγικής δουλειάς. Ο λόγος και η παρουσία των μαθητών και μαθητριών είναι ένα από τα δυνατά σημεία αυτού του συμποσίου, απόδειξη των μεγάλων αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας.

Οι παιδαγωγικές καινοτομίες που παρουσιάστηκαν δεν έχουν εφαρμογή μόνο στη μειονοτική εκπαίδευση. Αφορούν το σύνολο της εκπαίδευσης και δείχνουν την ανάγκη για παιδαγωγική ανανέωση του ελληνικού σχολείου. Η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών που αντιστέκονται στη ρουτίνα της σχολικής καθημερινότητας, η ζωντάνια και το ενδιαφέρον όσων συμμετείχαν, οι καινοτόμες ιδέες που παρουσιάστηκαν αποτελούν ένα αισιόδοξο μήνυμα στο γκρίζο περιβάλλον της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Παρεμβάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας: εμπειρίες, αλλαγές, προοπτικές

Συνέδριο

Kομοτηνή, 1 και 2 Ιουνίου 2007

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις και παρεμβάσεις του ΠEM εκτός σχολείου, δηλαδή το έργο των KEΣΠEM, κεντρικών (Kομοτηνής και Ξάνθης), περιφερειακών (Σαπών, Oργάνης, Ιάσμου, Σμίνθης, Γλαύκης, Εχίνου) και κινητών. Παρουσιάστηκαν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και οι δημιουργικές δραστηριότητες παιδιών και νέων, τα μαθήματα τουρκικής γλώσσας προς εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία τους στο σχολείο με τα παιδιά της μειονότητας, οι παρεμβάσεις σε οικισμούς με ιδιαίτερα προβλήματα, η συμβουλευτική προς γονείς για μαθησιακά προβλήματα των παιδιών.

Tο σημαντικότερο χαρακτηριστικό των πολλών δραστηριοτήτων στα KEΣΠEM είναι η συνύπαρξη των πολιτισμικών ταυτοτήτων και η συνεργασία. Tα πετυχημένα αποτελέσματα, όπως ανέφεραν οι συνεργάτ(ρι)ες που παρουσίασαν τις δράσεις, οφείλονται στην επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων, στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών μεθόδων απόχτησης γνώσεων, όπως τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιγνίδια. Ωστόσο, πριν απ’ όλα τα καλά αποτελέσματα οφείλονται στη συνύπαρξη των ετεροτήτων και στην πολύγλωσση ατμόσφαιρα των KEΣΠEM, όπου η πολιτισμική ποικιλία της θρακικής κοινωνίας είναι καθημερινά παρούσα στο προσωπικό των συνεργατ(ρι)ών, τα παιδιά και τους γονείς.

Tο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν συνολικά περίπου 400 άτομα, έκλεισε με στρογγυλή τράπεζα, με τίτλο «H εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας: Προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον», στην οποία πήραν μέρος εννέα εκπρόσωποι της μειονότητας που εξέθεσαν τη γνώμη τους για τα εκπαιδευτικά θέματα των παιδιών της μειονότητας σε διάλογο με τέσσερις εκπροσώπους του ΠEM.

Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικές αλλαγές στη μειονοτική και τη δημόσια εκπαίδευση

Συνέδριο «Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικές αλλαγές στη μειονοτική και τη δημόσια εκπαίδευση»

9, 10 και 11 Φεβρουαρίου 2007 Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

Το συνέδριο είχε ως αντικείμενο τις διαδικασίες δημιουργίας νέων σχολικών βιβλίων και τη σημασία τους ως μέρος ευρύτερων εκπαιδευτικών αλλαγών. Βασικό έργο του Π.Ε.Μ. στη διάρκεια της δεκάχρονης πορείας του είναι η παραγωγή μεγάλου αριθμού βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών για το δημοτικό και το γυμνάσιο, κατάλληλων για μαθητές που έχουν άλλη μητρική γλώσσα από την ελληνική, όπως οι μαθητές της μειονότητας στη Θράκη. Οι παιδαγωγικές αρχές με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε το πολύπλευρο αυτό υλικό (διαθεματική προσέγγιση, ενεργός μάθηση κλπ) είναι ίδιες με αυτές που διέπουν τα νέα σχολικά βιβλία, τα οποία από το σχολικό έτος 2006-07 χρησιμοποιούνται στην ελληνική εκπαίδευση.

Στόχοι
Το συνέδριο είχε στόχο:

  • Να αναδείξει τις πολλαπλές παραμέτρους (επιστημολογικές, μεθοδολογικές, παιδαγωγικές, ιδεολογικές) που καθορίζουν τις διαδικασίες δημιουργίας εκπαιδευτικών υλικών.

  • Να συσχετίσει το εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγε το ΠΕΜ με την πρόσφατη αλλαγή των σχολικών βιβλίων στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

  • Να παρουσιάσει τη λογική και τον τρόπο παραγωγής των βιβλίων και υλικών του ΠΕΜ, να αναδείξει δηλαδή ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγηση του υλικού από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ήταν αναπόσπαστα και καθοριστικής σημασίας μέρη της διαδικασίας παραγωγής των εκπαιδευτικών υλικών.

  • Να δώσει τη δυνατότητα σε μέλη της μειονότητας να τοποθετηθούν σχετικά με τα βιβλία και το εκπαιδευτικό έργο του ΠΕΜ.

Συμμετέχοντες
Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις συγγραφείς των νέων βιβλίων που διδάσκονται από το τρέχον σχολικό έτος, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και μέλη των ομάδων συγγραφής/ παραγωγής των βιβλίων-εκπαιδευτικών υλικών του ΠΕΜ καθώς και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πήραν μέρος στην επιμόρφωση και την πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών υλικών του ΠΕΜ. Το περιεχόμενο κάθε συνεδρίας συζητούσαν στο τέλος δύο σχολιαστές από συναφείς με το αντικείμενο της συνεδρίας επιστημονικά ή κοινωνικά πεδία. Τις εργασίες του συνεδρίου έκλεισε στρογγυλή τράπεζα προσκεκλημένων ειδικών επιστημόνων με θέμα τις δυσκολίες και προοπτικές των εκπαιδευτικών αλλαγών.

Στο χώρο του συνεδρίου υπήρχε έκθεση των νέων εκπαιδευτικών υλικών και βιβλίων. Η συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη. Συνολικά το παρακολούθησαν περίπου 500 άτομα.

DSC05109

Παρεμβάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας

Παρεμβάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας: εμπειρίες, αλλαγές, προοπτικές

Kομοτηνή, 1 και 2 Ιουνίου 2007

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις και παρεμβάσεις του ΠEM εκτός σχολείου, δηλαδή το έργο των KEΣΠEM, κεντρικών (Kομοτηνής και Ξάνθης), περιφερειακών (Σαπών, Oργάνης, Ιάσμου, Σμίνθης, Γλαύκης, Εχίνου) και κινητών. Παρουσιάστηκαν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και οι δημιουργικές δραστηριότητες παιδιών και νέων, τα μαθήματα τουρκικής γλώσσας προς εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία τους στο σχολείο με τα παιδιά της μειονότητας, οι παρεμβάσεις σε οικισμούς με ιδιαίτερα προβλήματα, η συμβουλευτική προς γονείς για μαθησιακά προβλήματα των παιδιών.

Tο σημαντικότερο χαρακτηριστικό των πολλών δραστηριοτήτων στα KEΣΠEM είναι η συνύπαρξη των πολιτισμικών ταυτοτήτων και η συνεργασία. Tα πετυχημένα αποτελέσματα, όπως ανέφεραν οι συνεργάτ(ρι)ες που παρουσίασαν τις δράσεις, οφείλονται στην επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων, στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών μεθόδων απόχτησης γνώσεων, όπως τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιγνίδια. Ωστόσο, πριν απ’ όλα τα καλά αποτελέσματα οφείλονται στη συνύπαρξη των ετεροτήτων και στην πολύγλωσση ατμόσφαιρα των KEΣΠEM, όπου η πολιτισμική ποικιλία της θρακικής κοινωνίας είναι καθημερινά παρούσα στο προσωπικό των συνεργατ(ρι)ών, τα παιδιά και τους γονείς.

Tο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν συνολικά περίπου 400 άτομα, έκλεισε με στρογγυλή τράπεζα, με τίτλο «H εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας: Προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον», στην οποία πήραν μέρος εννέα εκπρόσωποι της μειονότητας που εξέθεσαν τη γνώμη τους για τα εκπαιδευτικά θέματα των παιδιών της μειονότητας σε διάλογο με τέσσερις εκπροσώπους του ΠEM.

Πολιτισμική Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διεθνές συνέδριο

Πολιτισμική Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Με αφετηρία την παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη Cultural Diversity and Human Rights. A propos of a minority educational reform

23 και 24 Μαΐου 2008, Αθήνα, Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο σεβασμός της ιδιαίτερης ταυτότητας της μειονότητας και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της αποτελούν τους βασικούς κατευθυντήριους άξονες της μακρόχρονης παρέμβασης του ΠΕΜ στην εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Με αφορμή τις θεωρητικές αφετηρίες αλλά και την εμπειρία υλοποίησης αυτής της παρέμβασης το συνέδριο είχε στόχο να αναδείξει τις αντιφάσεις, τα διλήμματα και τα ερωτήματα που θέτει ο συσχετισμός των εννοιών «πολιτισμική ετερότητα» και «ανθρώπινα δικαιώματα» στο κοινωνικό πεδίο.

Οι εργασίες του συνεδρίου οργανώθηκαν γύρω από τέσσερις ενότητες:

  • τη μειονοτική εκπαίδευση, τις συγκρούσεις για την ταυτότητα, αλλά και τις πρόσφατες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές

  • τη σχέση εκπαίδευσης και πολιτισμικής ετερότητας, τη διαχείριση της διγλωσσίας και τη διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο

  • τις αρχές, αλλά και τα όρια της θεσμικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

  • το ίδιο το περιεχόμενο της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον καθολικό ή σχετικό χαρακτήρα της σε αντίστιξη με εκείνη του κοινοτισμού.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίοι συνέβαλαν με τις παρεμβάσεις τους στην ανάπτυξη ενός γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου υψηλής ποιότητας.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK