museduc banner

Στο πλαίσιο του Προγράμματος οργανώθηκαν τα εξής συνέδρια:

•  Συνέδριο «Η Συνθήκη της Λωζάννης 90 χρόνια μετά: οι μειονοτικές ρυθμίσεις»
Κομοτηνή 22 και 23 Νοεμβρίου 2013

Στο συνέδριο συμμετείχαν από κοινού πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι θεσμών, πολιτικοί και δημοσιογράφοι από όλους τους πολιτικούς χώρους, μέλη της μειονότητας και της πλειονότητας, και αντάλλαξαν δημόσια τις απόψεις τους για θέματα που αφορούν τις μειονοτικές ρυθμίσεις της Συνθήκης και τα δικαιώματα των ελλήνων πολιτών μελών της μειονότητας, κάτι που είναι κάτι περισσότερο από σπάνιο στην κοινωνία της Θράκης.
Περισσότερα

Συνεδριο Λωζαννης 2

 

•  Εκπαιδευτικό Συμπόσιο  «Καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη»
Κομοτηνή 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2012
Το συμπόσιο αποτέλεσε ένα βήμα ουσιαστικού διαλόγου στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας δίνοντας τη δυνατότητα να παρουσιαστούν από κοινού καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που υλοποιούνται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, είτε αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος είτε είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών σε διάφορα σχολεία της Θράκης. 
Περισσότερα

symposiob 2012

•  Διεθνές συνέδριο «Πολιτισμική Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Με αφετηρία την παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη»
“Cultural Diversity and Human Rights. A propos of a minority educational reform”

23 και 24 Μαΐου 2008, Αθήνα, Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο σεβασμός της ιδιαίτερης ταυτότητας της μειονότητας και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της αποτελούν τους βασικούς κατευθυντήριους άξονες της μακρόχρονης παρέμβασης του ΠΕΜ στην εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Με αφορμή τις θεωρητικές αφετηρίες αλλά και την εμπειρία υλοποίησης αυτής της παρέμβασης το συνέδριο είχε στόχο να αναδείξει τις αντιφάσεις, τα διλήμματα και τα ερωτήματα που θέτει ο συσχετισμός των εννοιών «πολιτισμική ετερότητα» και «ανθρώπινα δικαιώματα» στο κοινωνικό πεδίο
Περισσότερα
Πρόγραμμα Συνεδρίου

•  Συνέδριο «Παρεμβάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας: εμπειρίες, αλλαγές, προοπτικές»
1 και 2 Ιουνίου 2007, Κομοτηνή

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις και παρεμβάσεις του ΠEM εκτός σχολείου, δηλαδή το έργο των KEΣΠEM, κεντρικών (Kομοτηνής και Ξάνθης), περιφερειακών (Σαπών, Oργάνης, Ιάσμου, Σμίνθης, Γλαύκης, Εχίνου) και κινητών. Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν συνολικά περίπου 400 άτομα, έκλεισε με στρογγυλή τράπεζα, με τίτλο «H εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας: Προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον», στην οποία πήραν μέρος εννέα εκπρόσωποι της μειονότητας που εξέθεσαν τη γνώμη τους για τα εκπαιδευτικά θέματα των παιδιών της μειονότητας σε διάλογο με τέσσερις εκπροσώπους του ΠEM.
Περισσότερα
Το Πρόγραμμα του συνεδρίου

•  Συνέδριο «Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικές αλλαγές στη μειονοτική και τη δημόσια εκπαίδευση»
9, 10 και 11 Φεβρουαρίου 2007 Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

Το συνέδριο είχε ως αντικείμενο τις διαδικασίες δημιουργίας νέων σχολικών βιβλίων και τη σημασία τους ως μέρος ευρύτερων εκπαιδευτικών αλλαγών. Βασικό έργο του Π.Ε.Μ. στη διάρκεια της δεκάχρονης πορείας του είναι η παραγωγή μεγάλου αριθμού βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών για το δημοτικό και το γυμνάσιο, κατάλληλων για μαθητές που έχουν άλλη μητρική γλώσσα από την ελληνική, όπως οι μαθητές της μειονότητας στη Θράκη. Οι παιδαγωγικές αρχές με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε το πολύπλευρο αυτό υλικό (διαθεματική προσέγγιση, ενεργός μάθηση κλπ) είναι ίδιες με αυτές που διέπουν τα νέα σχολικά βιβλία, τα οποία από το σχολικό έτος 2006-07 χρησιμοποιούνται στην ελληνική εκπαίδευση.
Περισσότερα
Πρόγραμμα Συνεδρίου

•  Συνέδριο «Εκπαίδευση Μειονοτήτων: Θεωρητικές προκλήσεις και παιδαγωγικές παρεμβάσεις»,
8 και 9 Ιουνίου 2004, Αθήνα

Το συνέδριο έγινε στο τέλος της δεύτερης φάσης του Προγράμματος. Παρουσιάστηκε το σύνολο των δράσεων και παρεμβάσεων με έμφαση στο επιστημονικό ανά ειδικότητα υπόβαθρο καθώς και το σκεπτικό το σχετικό με τον κεντρικό πολιτικό στόχο του έργου, την αρμονική ένταξη των παιδιών και νέων της μειονότητας στην ελληνική κοινωνία μέσα από το σχολείο. Τις εργασίες του συνεδρίου έκλεισε στρογγυλή τράπεζα προσκεκλημένων ειδικών επιστημόνων με θέμα την κοινωνική πολιτική απέναντι στις μειονότητες στην Eλλάδα σήμερα. Στο χώρο του συνεδρίου υπήρχε έκθεση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, του συνόλου των νέων εκπαιδευτικών υλικών και βιβλίων καθώς και εκθέσεις εργασιών μειονοτικών μαθητών/ριών.

•  Διεθνές Συνέδριο  «Ομοιότητες και διαφορές: Αναζητώντας νέους δρόμους στην εκπαίδευση», 29 και 30 Νοεμβρίου 2002, Κομοτηνή

Στο συνέδριο υπεύθυνοι του Προγράμματος παρουσίασαν τα περιεχόμενα όλων των δράσεων και παρεμβάσεων, εκθέτοντας την επιστημονική και διαπολιτισμική τους διάσταση. Το διάλογο εμπλούτισαν οι ανακοινώσεις προσκεκλημένων επιστημόνων από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Σερβίας και της Αγγλίας.

•  Διεθνές συνέδριο «Μειονότητες, Γλώσσες και Σχολείο», 1-3 Οκτωβρίου 1999, Κομοτηνή

Στο συνέδριο συμμετείχαν προσκεκλημένοι ειδικοί στα θέματα εκπαίδευσης μειονοτήτων και δίγλωσσης εκπαίδευσης. Στόχος ήταν να αναδειχτούν επιτυχημένα εκπαιδευτικά παραδείγματα, αλλά και τα προβλήματα που θέτουν σε άλλες κοινωνίες οι δίγλωσσοι μαθητικοί πληθυσμοί, ιδίως σε κοινωνικά περιβάλλοντα όπου επικρατούν διακρίσεις και συγκρουσιακές συνθήκες, όπως στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, σε ισπανόφωνες κοινότητες των ΗΠΑ, σε πολυπολιτισμικά σχολεία του Βελγίου, σε δίγλωσσες συνθήκες του Καναδά.

 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK