< < KİTAPLAR - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Müslüman Çocuklarının Eğitim Programı'nda Çalışmış Araştırmacı, Akademisyen ve Uzmanların Yayınları

 

Kitaplar (Yunanca)

 

Androusou, A. & Askouni, N., (derleyenler/editörler) (2011), Πολιτισμική Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα: προκλήσεις για την εκπαίδευση[Kültürel Çeşitlilik ve İnsan Hakları: Eğitimde Aşılması Gereken Sorunlar]. Atina: Metaixmio.

 

Androusou, A. (2005), «Πώς σε λένε;» Διεργασίες μιας επιμορφωτικής παρέμβασης στη μειονοτική εκπαίδευση ['Adın Ne?' Azınlık Eğitimine Öğretmenlere Hizmet içi Eğitim Yoluyla Yapılmış Düzeltici bir Müdahalenin İşleyiş Biçimi]. Atina: Gutenberg.

 

Androusou, A. (dizi ed.) (2002-2004), Σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» [Anahtarlar ve Maymuncuklar Dizisi]. Esasen öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için hazırlanmış 34 kitapçık. Bütün kitapçıkların metinlerine internetteki www.kleidiakaiantikleidia.netweb sitesinden erişilebilir.

 

Asimakopoulou, F. ve S. Hristidou-Lionaraki (2002), Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις[Trakya'nın Müslüman Azınlığı ve Türk-Yunan İlişkileri]. Atina: Livanis Yay.

 

Askouni, Ν. (2006), Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης [Trakya'daki Azınlığın Eğitimi: Kenarda Bırakılmışlıktan Toplumsal Entegrasyon Beklentilerine]. Atina: Alexandria Yay.

 

Baltsiotis, L. & K. Tsitselikis (2001), Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Συλλογή ΝομοθεσίαςΣχόλια[Trakya Azınlığının Eğitimi: İlgili Mevzuatın Açıklamalı bir Derlemesi]. Atina & Komotini (Gümülcine): Sakkoulas Yay.

 

Dragona, Th. & A. Frangoudaki (derleyenler/editörler) (2008), Πρόσθεση, όχι Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, όχι Διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης["Ekliyoruz, Çıkarmıyoruz; Artırıyoruz, Bölmüyoruz": Trakya Azınlığının Eğitimine Reformcu bir Müdahale]. Atina: Metaixmio. (kitapta yer alan metinleri görmek için burayı tıklayınız)

 

Ομοιότητεςκαιδιαφορές. Αναζητώνταςνέουςδρόμουςστηνεκπαίδευση[Benzerlikler ve Farklılıklar: Eğitimde Yeni Yollar Ararken] (2003), Komotini (Gümülcine) şehrinde, 29-30 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşmiş konferansın tebliğ ve tutanakları. Atina: Eğitim Bakanlığı / EPEAEK II (Eğitim ve Temel Mesleki Öğretim Operasyonel Programı II), “Müslüman Çocuklarının Eğitimi” Programı. (Kitapta yer alan metinleri görmek için burayı tıklayınız)

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK