< < EĞİTSEL MATERYALLER - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Azınlık çocuklarının okulda başarılı olamamalarının bir sebebi, okullarda okutulan ders kitaplarının ve müfredatların ana dili Yunanca olan çocuklara göre hazırlanmış olmasıydı. Bu durum, azınlık öğrencileri için büyük bir bilgi uçurumu yaratıyor, öğretmenler için de aşılamaz bir zorluk oluşturuyordu. Dolayısıyla, Programımızın ilk ve ana görevlerinden biri, bu sorunun üstesinden gelinmesiydi. Bu doğrultuda, Program:

  • Ana dili Yunanca olmayan öğrenciler için özel olarak tasarlanmış yeni ders kitapları ve diğer eğitsel materyaller üretmiş;
  • Okulun işini kolaylaştırmak, azınlık çocuklarının da Yunanca hakimiyetini güçlendirmek, onların Yunan dilini kullanma düzeyini yükseltmek amacıyla, eğitsel destek materyalleri hazırlamış; ve
  • Program'ın hazırladığı yeni kitap ve araçların dayandığı mantık ve ilkeleri öğretmen ve eğitimcilere açıklayan ve Azınlık eğitiminin zor ortamında başarılı olmaları için onların pedagojik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan hizmet içi eğitim materyalleri hazırlayıp yayınlamıştır.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK