museduc banner

Öğrencilerin doğa bilimleriyle alâkalı Yunanca bilgisini geliştirmeyi amaçlayan dersler, Isı, Işık ve Elektrik Devreleri ile İlgili Deneyler – İlkokul Öğretmenleri için Talimatlar isimli kitap ve birçok materyal içeren deney setleriyle desteklenmektedir.

Deney setleri, (a) ısı alanından 8 deney, (b) ışık olayları (fenomenleri) ile ilgili 7 deney ve bir aygıt (karanlık oda) ve (c) elektrik olaylarıyla (fenomenleriyle) ilgili 5 deney ve bir aygıt (elektroskop) yapmaya yarayacak materyaller içermektedir.

Doğa bilimlerinin öğretimine ilişkin çağdaş yaklaşımlara göre, deneyler, ancak çocuklarla bir diyalog çerçevesinde yapılırsa, onların Fizik kavramlarının anlamalarına yardımcı olabilir. O nedenle, tavsiye edilen deneyler, öğretmenler için hazırlanmış talimatlarda tarif edilen bir dizi etkinlik/alıştırma ile de bağlantılıdır.

ellino2

Öğrenciler, bir nesnenin duyularımızla tahmin ettiğimiz sıcaklığının, objektif bir biçimde termometre ile ölçülen gerçek sıcaklığından farklı olduğunu tespit ediyorlar.

Deneyler, gösterdikleri olaylarla (görüngülerle ya da fenomenlerle) ilgili kendi başlarına “konuşmazlar”. Onlar hakkında konuşan, onları yorumlayan ve açıklayan, bizizdir. İşte bu nedenle, çocukların, materyalleri kullanırken ve deneyleri yaparken, bunlar hakkında konuşmaları ve düşüncelerini, izlenimlerini yazmaları tavsiye edilmektedir – bilimsel görüşlerden farklı görüşler ifade etseler bile. Çocukları, deneyleri yaparken ve materyalleri kullanırken (sürece bizzat dahil olmanın ve bir şeyi kendi elleriyle yapmanın bir motivasyon kaynağı olduğu da düşünüldüğünde), neyi niçin yaptıklarıyla ilgili açıklamalar, argümanlar, savunmalar sunmaya teşvik etmenin amacı, onların sadece bilimsel bilgiler edinmelerini sağlamak değil, aynı zamanda Yunanca dil becerilerini de geliştirmektir.

ellino3

Farklı nesnelerin sıcaklığı ile ilgili deneyin çocuklar tarafından tasviri.

Doğa bilimlerinin öğretilmesini amaçlayan benzer dersler, KESPEMlerde de verilmektedir.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK