museduc banner

Azınlık öğrencilerinin Matematik alanındaki Yunanca bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen dersler için öğretmenler “Özerk Öğrenmeye Göre Biçimlenmiş Bir Ortam İçin Matematik” isimli eğitsel materyali kullanırlar. Bu materyalin amacı, öğrencinin kendi matematik bilgisini otonom bir biçimde (kendi başına çalışmak suretiyle) geliştirmesine yardımcı olmak, Yunanca yazılmış talimatları anlamasını sağlamak ve, bunların yanı sıra, argümanlar ve matematiksel açıdan geçerli kanıtlamalar kullanarak kendi görüşlerini ve eylemlerini savunmasını öğretmek suretiyle, onun özgüvenini de artırmaktır.

Öğretmenlere destek sunmayı amaçlayan sistematik hizmet içi eğitim toplantıları, öğrenciler arasında işbirliği ve etkileşimin güçlendirilerek, ortaya çıkabilecek sorunların nasıl çözülebileceği ve çağdaş metodolojik öğretim yaklaşımlarının öğrenme için belirleyici kabul ettiği uygulamaların çeşitli veçheleri üzerine odaklanmıştır.

Takviye Matematik Dersleri’ni veren öğretmenlere alıştırmalar hazırlayıp uygulamalarına yardımcı olacak yardımcı materyaller de temin edilmiştir (sayı küpleri, oyun pulları, zarlar, mantık blokları, oyuncak madeni paralar, vs.)

ellino1

“Özerk Öğrenmeye Göre Biçimlenmiş Bir Ortam İçin Matematik” isimli eğitsel materyal, içinde birçok alıştırmanın da olduğu zengin bir içeriğe sahiptir. Zorluk derecelerine göre sınıflandırılmış alıştırmalar, ilkokulun üst sınıflarından ortaokul 3. sınıfının, yani zorunlu eğitimin sonuna kadar, analitik Matematik müfredatlarınca öğretilmesi gereken bütün kavram ve süreçlerini kapsamaktadır. Azınlık öğrencilerinin Yunanca bilgisini geliştirilmeyi amaçlayan ilkokul düzeyindeki dersler için, Program’ın bu faaliyetinin sorumluları söz konusu öğrencilerin tespit edilmiş ihtiyaçlarına göre bir alıştırmalar seçkisi ve bir de  temel matematik terimleri dağarcığı hazırlamışlardır.


İlkokullarda düzenlenenlere benzer dersler, KESPEMlerde de verilmektedir.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK