museduc banner

Seyyar KESPEMler, (Batı) Trakya’nın üç ilindeki, çoğu “Balkan kolu”nda bazıları ise yaka ve ova bölgesinde bulunan ücra Azınlık köylerini ziyaret eder. Bu köylerden şehirlere erişim zordur. Seyyar KESPEMlerin amacı işte bu köylerdeki çocukların Yunancalarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve onlara yeni eğitimsel ve toplumsal deneyimler edinmeleri için fırsatlar sunmaktır. Bu girişimin ilk safhasında, yani 2006’dan 2008‘e kadar, iki seyyar KESPEM (özel biçimde konfigüre edilmiş iki minibüs) mevcuttu ve bunlar düzenli olarak 23 köyü ziyaret ediyordu. Şimdiki safhada ise Program’ın dört seyyar KESPEMi vardır ve bunlar  2011-12 ders ders yılında 44, 2012-13 ders yılındaysa 46 köyü ziyaret etmişlerdir.

kespemf2

2013-14 ders yılında, bu dört seyyar KESPEM yolculuklarına 20 Ekim 2013 tarihinde başlamıştır. Seyyar KESPEMler, ya da çocukların onlara taktığı isimle “Dağ kanguruları”, haftada 3621 kilometre yol katetmekte ve üç ilde toplam 45 köye ulaşmaktadır.

Özel biçimde düzenlenmiş bu dört aracın her birinde, 15 dizüstü bilgisayar, 2 fotoğraf makinası, 234 çocuk kitabı, kablosuz İnternet, eğitsel oyunlar ve başka birçok materyal bulunmaktadır. Haftanın yedi günü, yılın onbir ayı boyunca, iletişim köprüsü rolünü de üstlenmiş 4 şoför, 10 eğitimci – animatörle birlikte, bazen zor şartlarda düzenlenen seyyar KESPEM derslerine düzenli olarak devam eden toplam 647 çocukla buluşmaktadır.

Ziyaret edilen her köyde dersleri takip eden öğrencilerden oluşan her grup çalışmalarını elektronik çevrimiçi bir forumda yayınlamaktadır. Bu forum vasıtasıyla bütün köylerdeki gruplar birbirleriyle iletişim içinde bulunmaktadır. Seyyar KESPEMler böylece, Trakya’nın bir yanından ötekine, köy okulları arasında bir iletişim ağı fonksiyonunu da ifa etmekte, bu okullar arasında işbirliğini mümkün kılmaktadır.

Seyyar KESPEMlerde eğitim süreci, eğitimci ve materyalleri taşıyan minibüslerin kendisinden, ve tabii iletişim köprüsü görevini de yerine getiren şoförlerden başlar. Şoförlerin karşılaşılan zorlukların çözümüne ve çocuklarla velilerin eğitimcilerle iletişimine nasıl katkıda bulunduklarını kendi ağızlarından anlattıkları videoyu görmek için burayı tıklayınız.

İki saat süren her ders, eğitimciler tarafından, ziyaret ettikleri köyün şartlarına uygun biçimde düzenlenir ve çocukların Yunancalarını geliştirmeye yönelik çeşitli pedagojik etkinlikler içerir.

Seyyar KESPEMlerin pedagojik etkinliklerini birbirine bağlayan ana unsur, “The Sandığın Sevdası: Tekerleklerim Nerede?” isimli eğitsel elektronik oyundur. Bu oyunun seyyar KESPEMlerce nasıl kullanıldığınının anlatıldığı videoyu görmek için burayı tıklayınız.

Bunun yanı sıra, kütüphane etkinlikleri, kukla tiyatrosu ve masal okuma, çocukları sözlü ve yazılı bütün ifâde kabiliyetlerini geliştirmeye motive eden temel pedagojik araçlardır. Burayı tıklayınız.

Seyyar KESPEMlerde yeni teknolojiler sistemli bir biçimde kullanılmaktadır. Çocuklar, fotoğrafların, kısa videoların ve çeşitli bilgisayar yazılım programlarının nasıl Yunanca öğrenmelerine olanak sağlayan yararlı birer araç olabileceğini öğrenmektedir. Burayı Tıklayınız.

Eğitimci-animatörlere, bu zor eğitim görevlerinde günlük gözetim ve pedagojik konularda ayda bir düzenlenen hizmet içi eğitimle destek verilmektedir.

 

eyyar KESPEMlerin ziyaret ettiği tüm köyleri ve bu köylerde 2013-14 ders yılında düzenledikleri etkinliklerden fotoğraflar görmek için haritayı tıklayınız.

Eğitsel etkinliklerden fotoğraflar görmek için yukarıdaki resmi tıklayınız.

 kespemFleftkespemfright

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK