museduc banner

 

sevda1sevda2

Sandığın Sevdası
[Tekereleklerim Nerede?] 
Çocukların Yunanca’sını Geliştirmeyi Amaçlayan (CD-ROM formatında) Eğitim Materyali

Bu elektronik oyun, “Müslüman Çocuklarının Eğitimi” Programı’nın Destek Merkezleri’nde (KESPEMlerde) düzenlenen bilgisayar destekli Yunanca dil derslerinde ve Seyyar KESPEMlerin pedagojik faaliyetlerinde kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Özel hizmet içi eğitim almış öğretmenlerin desteği ve yardımıyla kullanılmaktadır.

Sandığın Sevdası, çocuklara zaman ve mekânda hayali bir yolculuk sunar. Oyunun senaryosuna göre, oynayanların amacı, dünyanın her yerini dolaşmış eski ve büyülü bir sandığın kayıp tekerleklerini bulmak ve onun seyahatlerine tekrar başlamasına yardımcı olmaktır. Oyun ayrıca tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, vatandaşlık, sanat ve gündelik hayatla ilgili konuları kapsayan, disiplinlerarası ve bilgilerin birbiriyle bağlantılı bir biçimde sunulduğu elektronik bir kütüphane de içermektedir. Sandığın Sevdası, ilkokulun son üç sınıfındaki çocuklar için hazırlanmış olsa da, daha küçük çocuklara da hitap edebilir.

Oyunun 6 farklı seviyesi vardır. Her seviye, bir öncekinden daha yüksek bir zorluk derecesine sahiptir. Oyunu oynayanlar, ancak bulundukları seviyede onlara sunulan her şeyi tamamladıktan sonra bir sonrakine geçebilirler. Her seviye, oyunlar (hafıza oyunları, eşleştirme oyunları, gruplandırma oyunları, kelime oyunları), metinler ve bu metinlerle ilişkili alıştırmalar (yazılı metin üretimi, dil oyunları, matematik işlemleri, görsel sanatlar, elektronik ve basılı metin biçimlerinin karşılaştırılması ve bağdaştırılması) içermektedir. Sandığın Sevdası’nda toplam 89 oyun ve 89 metinle, onlarla bağlantılı, yukarıda belirtilen türden, aynı sayıda alıştırma bulunmaktadır.

Sandığın Sevdası, ucu açık, çoklu biçimli ve esnek (farklı şartlara kolayca uyarlanabilen) bir oyundur. Çocukları sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeye motive eder ve çeşitli etkinliklerin yardımıyla (yapı oyunları, rol oynama, bilgisayarda metinler yazma, kısa tiyatro piyesleri, kısa videolar, v.s.) bu becerileri güçlendirmelerine yardımcı olur. Sandığın Sevdası, “sabit” KESPEMlerde olduğu kadar seyyar KESPEMlerde de çocuklara ilham vermiş, onları çeşitli yaratıcı faaliyetlere, yaratıcı eserler yaratmaya yönlendirmiştir. Aşağıda bunlardan küçük bir seçki sunulmaktadır:

Birçok öğrenci grubu, oyundaki metinlere dayanarak, maketler yapmıştır. Örnek olarak, Sapes/Şapçı’da bir sınıfın iki bölümünde – bölüm 1 ve bölüm 2, ayrıca Komotini’de (Gümülcine’de), İasmos’ta (Yassıköy’de), ve seyyar KESPEMlerin düzenli olarak ziyaret ettiği Esohí (Üşekdere), Mikrohóri (Mıkmıllı) ve Yériko (Kartunça) köylerinde yapılan maketleri gösterebiliriz.

Myrtíski (Musacık) köyünde çocuklar, Sandığın Sevdası’ndaki soruların kullanıldığı bir masa oyunu, Témenos’taki (Sinikova Eski Mahalle’deki) çocuklar da yine aynı oyunun senaryosunu temel alan bir kitap hazırladılar. Melívia’daki (Elmalı’daki) çocuklar ise kendi fantezi müzelerini oluşturdular. Bunlara ilâveten, Sevda’daki metinlerden aldıkları ilhamla çocuklar, meselâ İasmos ve Komotini’de olduğu gibi, rol oynamaya dayalı oyunlar da yarattılar. Ya da, Ksanthi’deki (İskeçe’deki) öğrenci grubunun arkeologlar ve sanat eserlerini muhafaza edenlerle gerçekleştirdiği toplantılarda olduğu gibi, mesleğinde uzman kişilerden çeşitli konularda ek bilgi topladılar.

Bu oyun ayrıca çocukları yeni teknolojileri daha yakından tanımaya ve kullanmaya motive etti: Ağriánni (Ahrenpınar) köyünde çocuklar bir video çektiler; Kendití (Gencerli) köyünde bir ppt (PowerPoint dokümanı) hazırladılar; Kerasiá (Beşikli) köyünde ise oyundaki sandığın mâceralarını gösteren elektronik formatta bir çizgi roman yarattılar.

Sevda”dan görüntüler içeren dokümanı indirmek için burayı tıklayınız.

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK