Yunanca'nın İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi İle İlgili Bibliyografya - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Projenin Bilimsel Sorumlusu

Doç. Dr. Spyros Moshonas, Dilbilimci, Atina Üniversitesi.

Bu çalışmanın amacı, Yunanca'nın ikinci veya yabancı dil olarak öğretilmesiyle ilgili eğitici, açıklamalı ve bütün yayınları kapsayan bir bibliyografya hazırlamaktı. 

Hazırlanmış olan bibliyografya, Yunanca'nın yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan Yunanistan'da ya da yurtdışında mevcut bütün kitapları, tamamlayıcı veya destek-amaçlı materyalleri, Yunanca'nın öğretilmesi hakkında hazılmış kitapları, makaleleri, doktora tezlerini, özel araştırma yayınlarını, ve Yunanistan'da ve yurtdışında düzenlenmiş konferanslarda sunulmuş bütün tebliğleri kapsamaktadır. Bibliyografyanın her maddesi, o maddede sunulan kaynağın (yayının) nerede bulunduğu, nereden temin edileceği ve ayrıca nasıl kullanılabileceği ile ilgili bilgiler de içermektedir. 

Bu bibliyografya, dolayısıyla, Yunanca'nın ikinci/yabancı dil olarak öğretilmesiyle ilgilenen herkes için (öğretmenler için olduğu kadar araştırmacılar için de) vazgeçilmez bir araçtır. 

Bibliyografyaya İnternet'ten de erişilebilir (http://www.media.uoa.gr/language/gafl/). 

Bibliyografya'nın web sitesini ziyaret edenler, özel olarak hazırlanmış bir veri bankası sayesinde yazar, konu veya anahtar kelime girerek arama da yapabilirler. 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK