museduc banner

Bu safhada tamamlanmış bilimsel araştırma etkinlikleri şunları kapsıyordu:

 

  • Azınlık ilkokullarının Yunanca müfredatı kapsamında ders veren öğretmenlerin, Program tarafından hazırlanmış yeni ders kitapları ve eğitsel materyaller hakkındaki görüşlerinin toplanması ve değerlendirilmesi.
  • Azınlık öğrencilerinin (zorunlu olan) ortaokulu terk etmelerinin nedenlerinin araştırılması.
  • Azınlık ilkokullarında okuyan öğrencilerin Yunanca'yı anlama ve kullanma seviyelerinin incelenmesi.
  • Azınlık mensuplarının, çocuklarının eğitimlerine ortaokulda devam etmesi konusundaki tutumları üzerine (istikşafi) bir ön-araştırmanın yapılması ve bu tutumların belgelenmesi.
  • Yunanca'nın ikinci veya yabancı dil olarak öğretilmesi konusundaki bütün Yunanca yayınların tespit edilip, bu konuda açıklamalı bir bibliyografyanın hazırlanması. Bu çalışmanın amacı, Yunanca'nın ikinci veya yabancı dil olarak öğretilmesiyle ilgili eğitici, açıklamalı ve bütün yayınları kapsayan bir bibliyografya hazırlamaktı. Hazırlanmış olan bibliyografya, Yunanca'nın yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan Yunanistan'da ya da yurtdışında mevcut bütün kitapları, tamamlayıcı veya destek materyallerini, Yunanca'nın öğretilmesi hakkında yazılmış kitapları, makaleleri, doktora tezlerini, özel araştırma yayınlarını, ve Yunanistan'da ve yurt dışında düzenlenmiş konferanslarda sunulmuş bütün tebliğleri kapsamaktadır. Bibliyografyanın her maddesi, o maddede sunulan kaynağın (yayının) nerede bulunduğu, nereden temin edileceği ve ayrıca nasıl kullanılabileceği ile ilgili bilgiler de içermektedir. Bu bibliyografya, dolayısıyla, Yunanca'nın ikinci/yabancı dil olarak öğretilmesiyle ilgilenen herkes (öğretmenler için olduğu kadar araştırmacılar için de) vazgeçilmez bir araçtır. Bibliyografyaya İnternet'ten de erişilebilir (http://www.media.uoa.gr/language/gafl/). Bibliyografya'nın İnternet'teki sitesini ziyaret edenler, özel olarak hazırlanmış bir veri bankası sayesinde, yazar, konu veya anahtar kelime girerek arama da yapabilirler.
  • Yunanca'nın ikinci veya yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan kitapların karşılaştırmalı bir değerlendirilmesinin yapılması. Bu araştırmada Yunanca'nın yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan en önemli kitaplar tanıtılmakta ve karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirilmektedir. Bu kitaplarda dilbilgisinin nasıl öğretildiği ve bölüm veya ünite başına sunulan dilbilgisi olguları ayrıntılı tablolar şeklinde gösterilmektedir. Bu karşılaştırmalı tablolar, Yunanca'yı yabancı dil olarak öğreten herkes tarafından, kendi derslerinde lazım olan eğitsel materyalleri veya üniteleri seçmek için detaylı dizinler gibi de kullanılabilir. Bu karşılaştırmalı değerlendirme, PEM'in ortaöğretimdeki azınlık öğrencileri için ürettiği tüm kitap ve diğer eğitsel araçların hazırlamasında atılan esaslı ön adımlardan birini teşkil etmiştir. [Ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Spyros Moshonas'ın "Greek as a Foreign Language" sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.media.uoa.gr/language/studies/studies.php?s=17]

 

Makale ve Raporlar:

  • Askouni, N. & Stamelos, G. (2004). “Ortaokul Eğitimi ve Müslüman Çocuklarının Eğitimlerini Yarıda Kesip Okulu Terk Etmeleri”.
  • Bozatzis, N., Konstantinidou, Th., Tsonidis, A., & Fingou, E. (2004). “Kimlikler ve Eğitim: Trakya'daki Çoğunluk ve Azınlık Söylemlerinin Bir Analizi.”
  • Tzevelekou, M., V. Kantzou, S. Stamouli, S. Varlokosta, V. Hondroyanni, I. Papageorgakopoulos, V. Lytra & M. Iakovou (2004). “İkinci Dil olarak Yunanca: Bir Değerlendirme Ölçeği ve Trakya’nın Azınlık Okullarında Yunanca’nın Yeterlilik Düzeyinin Ölçümü.” ‘Müslüman Çocuklarının Eğitimi: 2002-2004’ Programı’na sunulmuş nihaî rapor.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK