museduc banner

İlkokul Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim – 2005-2007

Program’ın bu safhasındaki okullara yönelik destek çalışmaları (eğitsel materyallerin hazırlanması, öğretmenlere hizmet içi eğitim) Temmuz 2007’de tamamlandı. 2007-08 eğitim-öğretim yılında hiçbir hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleşmedi.

2005-2007 safhasında, (hem ilkokul hem de ortaokullarda çalışan) öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim şu şekilde düzenlenmişti:

Hizmet içi eğitim faaliyetleri Program’ın destek merkezleri (KESPEMler) tarafından da desteklenmiştir. Bu merkezler gerekli eğitsel materyalleri tedarik etmiş, seyyar KESPEMler de ücra köylerdeki okullara gidilmesini sağlamıştır.

İlkokul Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim 2002-2004

Bu safhanın hizmet içi eğitim faaliyetleri şunları içeriyordu:

 • Hizmet İçi Eğitim Seminerleri
  Program, Azınlık ilkokullarının Yunanca müfredatındaki dersleri veren öğretmenler için sistemli hizmet içi eğitim düzenlemiştir. Bu eğitimin amacı, öğretmenlere mesleki destek sunmak ve Program’ın ilk safhasında (1997-2000) hazırlanmış eğitsel materyallerin nasıl verimli ve etkin biçimde kullanılacağını göstermekti. Söz konusu materyaller, 2000 senesinden beri Azınlık okullarının resmi öğretim materyalleridir.

Bu seminerler iki temel kategoriye ayrılıyordu:
(a) Zorunlu olanlar: Azınlık okullarının Yunanca müfredatındaki dersleri veren bütün öğretmenlere yönelik bu seminerler, eğitim müdürlüğündeki şube müdürleri ve eğitim danışmanlarının işbirliğiyle düzenlenmişti (Ksanthi/İskeçe ilinde 32 saat, Rodopi ilinde de yine 32 saat) ;
(b) İsteğe bağlı olanlar (Ksanthi ilinde 27 saat, Rodopi ilinde 27 saat) şu temel konuları işliyordu:

  • Yunanca’nın “iletişimsel yaklaşım” çerçevesinde ikinci/yabancı dil olarak öğretilmesi, ve
  • Bilgiye disiplinlerarası yaklaşım.
 • Azınlık Okullarına Hizmet İçi Eğitim Ziyaretleri
  Okul birimi düzeyinde eğitim çalışmalarına destek vermek amacıyla, Program Ksanthi, Rodopi ve Evros/Meriç illerindeki çok sayıda Azınlık okuluna sistemli ziyaretler düzenledi.
  • 2002-03’te: 105 okula yapılan ziyaretler toplam 140 saat sürdü.
  • 2003-04’te: 100 okula yapılan ziyaretler toplam 140 saat sürdü.

Hizmet içi eğitim programına katılmış öğretmenlerin bir kısmı, bu eğitimi verenlerin de yardımıyla, sınıfları için birer çalışma planı geliştirdi. Bu çalışma planları, 14 ve 15 Mayıs 2004’teki kamuya yönelik etkinlikler kapsamında düzenlenmiş ve daha çok öğrencilerin çalışma ve eserlerini içeren sergide yer aldı ve Program’ın ikinci safhası tamamlandığında yayımlandı (Bkz. Bilgiye Disiplinlerarası Yaklaşımlar).

 • Pedagojik Danışma Hizmeti
  Program, Ksanthi ve Komotini/Gümülcine KESPEMlerinde haftada bir Azınlık okulu öğretmenleri için pedagojik danışma toplantıları düzenledi. Bu toplantılarda öğretmenlerin yeni kitap ve materyallerle ilgili soruları cevaplandırılıyor, ihtiyaç duydukları kitap ve materyaller onlara ödünç alabiliyor, görevlerini ifa ederken her gün karşılaştıkları problemleri kendi aralarında ve bir uzmanla tartışabiliyorlardı.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK