museduc banner

Doğa (Fen) Bilimlerinin Öğretimiyle İlgili Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim

2011-12 Eğitim-Öğretim Yılı

Doğa Bilimleri derslerinin öğretmenlerine sunulan hizmet içi eğitim üç saatlik bir giriş semineri ile her birinde spesifik bir konunun işlendiği altı toplantı ve öğretmenlerle çok sayıda gündemsiz işbirliği toplantısı içeriyordu.

2011’in Aralık ayı başlarında, (Batı) Trakya’nın üç büyük şehrinde, aşağıdaki çizelgede gösterilen şekilde, genel birer hizmet içi seminer düzenlendi:

Tarih

Süre

Eğitimi verenler

Şehir

Katılan Öğretmen Sayısı

Konu

7/12/2011

3

G. Fasoulopoulos

Komotini (Gümülcine)

11

Farklılaştırılmış Öğretim &

Öğretim Senaryoları

7/12/2011

3

Hr. Gontzaridis

Aleksandrupoli (Dedeağaç)

17

8/12/2011

3

V. Tselfés

Ksanthi (İskeçe)

21


Hizmet içi eğitimin amacı, öğretmenleri Doğa Bilimleri dersini öğretirken ders sunuş biçimlerini farklılaştırma yöntemini nasıl uygulayacakları ve ayrıca farklılaştırmayı destekleyen bazı tipik öğretim senaryoları hakkında bilgilendirmekti.

2012 yılının ilk beş ayında (Ocak-Mayıs) her biri belli bir konuda yoğunlaşmış altı hizmet içi eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantılarda bu faaliyetin sorumlularından Sayın Hr. Gontzaridis, Program’ın düzenlediği dersleri veren öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantılar, hem Takviye Derslerin olumlu sonuç vermediği görülen okullardaki öğretim uygulamalarının düzeltilmesini, hem de Takviye Derslerin iyi sonuç verdiği okullarda çalışan öğretmenlerin fikir ve önerilerinin öğrenilmesini, not edilmesini amaçlıyordu.

Yukarıda özetlenen okul-içi hizmet içi eğitim toplantılarının yanı sıra, Aleksandrupolis’in (Dedeağaç'ın) “Doğa Bilimleri Laboratuvar Merkezi – EKFE”de, Doğa Bilimleri derslerini veren öğretmenlerle daha birçok gündemsiz işbirliği toplantısı gerçekleşti. Aleksandrupolis EKFE Müdürünün işbirliğiyle, hizmet içi eğitim görevlileri ve öğretmenler, Aleksandrupolis Akşam Ortaokulu öğrencilerinin bir öğleden sonra EKFE laboratuvarlarına bir ziyaretini düzenlediler. Bu ziyaretlerinde öğrenciler laboratuvarlarda EKFE müdürünün hazırlamış olduğu kimya deneyleri üzerinde çalıştılar.

 

2010-11 Eğitim-Öğretim Yılı

 

Doğa Bilimleri Dersleri İçin Hazırlanmış Eğitsel Materyallerin Tanıtımı
13/1/2011’de Ksanthi’de (İskeçe’de) ve 14/1/2011’de Komotini’de (Gümülcine’de).
(Batı) Trakya’nın her üç ilindeki PE4 kategorisine mensup öğretmenlerle (yani Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji v.b. gibi dersleri veren öğretmenlerle) 13 ve 14 Ocak 2011’de gerçekleşen
genel hizmet içi eğitim kapsamında yapılan toplantının amacı, onları Doğa Bilimleri alanında kendilerine sunulacak hizmet içi eğitimin içeriği ve metodolojik yaklaşımı hakkında bilgilendirmekti. Bu hizmet içi eğitim üç üniteden oluşacaktı.
Ayrıntılı bilgi.

 

Doğa Bilimleri Dersleri için 2. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Doğa Bilimleri dersleri için ikinci hizmet içi eğitim toplantısı, 18 Ocak 2011’de Aleksandrupolis’te, 19 Ocak 2011’de Komotini’de ve 20 Ocak 2011’de Ksanthi’de düzenlendi. Konusu, Doğa Bilimleri derslerinde araştırmacı öğretim yaklaşımı idi.

Ayrıntılı bilgi

Doğa Bilimleri Dersleri için 3. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Doğa Bilimleri dersleri için üçüncü hizmet içi eğitim toplantısı, 1 Şubat 2011’de Aleksandrupolis’te, 2 Şubat 2011’de Komotini’de, 3 Şubat 2011’de de Ksanthi’de düzenlendi. Konusu Doğa Bilimleri’nde “yönlendirilmiş keşif” denen öğretim yaklaşımı idi.
Ayrıntılı bilgi.

 

Doğa Bilimleri Dersleri için 4. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Doğa Bilimleri dersleri için dördüncü hizmet içi eğitim toplantısı, 15 Şubat 2011’de Aleksandrupolis’te, 16 Şubat 2011’de Komotini’de, 17 Şubat 2011’de de Ksanthi’de düzenlendi. Konusu farklılaştırılmış öğretim ve Biyoloji dersinin içeriği, özellikle DNA ile ilgili bölümleri için duyulan kamu ilgisinden nasıl yararlanılabileceği idi.

Ayrıntılı bilgi.

 

Doğa Bilimleri Dersleri için 5. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
Doğa Bilimleri dersleri için beşinci hizmet içi eğitim toplantısı, 15 Mart 2011’de Aleksandrupolis’te, 16 Ocak 2011’de Komotini’de, 17 Mart 2011’de de Ksanthi’de düzenlendi. Konusu enerji kavramını öğretilmesi idi.

Ayrıntılı bilgi.

 

Doğa Bilimleri Dersleri için 6. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Doğa Bilimleri dersleri için altıncı hizmet içi eğitim toplantısı, 29 Mart 2011’de Aleksandrupolis’te, 31 Mart 2011’de Ksanthi’de, 6 Nisan 2011’de de Komotini’de düzenlendi. Konusu, insan gözünün temel işlev mekanizmalarının öğretiminde nasıl bir dilsel yaklaşım (örneğin mümkün olduğunca sade bir dil) kullanılacağı  idi.

Ayrıntılı bilgi.

 

Doğa Bilimleri Dersleri için 7. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Doğa Bilimleri dersleri için yedinci hizmet içi eğitim toplantısı, 12 Nisan 2011’de Aleksandrupolis’te, 13 Nisan 2011’de Ksanthi’de, 14 Nisan 2011’de de Komotini’de düzenlendi. Konusu, “Termodinamik Denge: Tarih ve Doğa Bilimleri’ndeki Olaylara Dayanan Bir Öğretim Önerisi” idi.

Ayrıntılı bilgi.

 

Doğa Bilimleri Takviye Dersleri için Hizmet İçi Eğitim Toplantıları

22 Mart 2011’de, Komotini’de ve 23 Mart 2011’de Ksanthi ve Aleksandrupoli’de, Program’ın Azınlık öğrencilerinin devam ettiği ortaokul ve liselerde düzenlediği Takviye Dersler kapsamında Doğa Bilimleri derslerini veren öğretmenlerle birer hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleşti.
Ayrıntılı bilgi.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK