museduc banner

Tarih Dersi İçin Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim

 

2002-2003 ve 2003-2004 eğitim-öğretim yılları boyunca, (Batı) Trakya'nın Ksanthi (İskeçe) ve Komotini (Gümülcine) şehirlerindeki ortaokullarda çalışan ve Tarih dersini veren öğretmenlerin katıldığı yedi hizmet içi eğitim toplantısı düzenlendi. Program’ın 2005-2007 safhasında ise, bu türden dört toplantı gerçekleşti.

Bütün bu hizmet içi eğitim toplantıları dört üniteden oluşmaktaydı:

  • Tarih metodolojisi konuları ve tarih dersinin okutulması/verilişi sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili bir toplantı
  • Tarih haritaları ve bunların Tarih dersinde nasıl kullanılabileceği üzerine bir 'atölye' (çalıştay).
  • Alıştırmalar-etkinlikler, oyunlar ve resimler üzerine bir 'atölye'.
  • Tarihsel kaynaklar üzerine bir ‘atölye’. Atölyede, dersin birincil materyallerden sağlanan metin veya pasajların kullanımıyla nasıl düzenlenebileceği konusu işlendi.

 

2005-07 safhasındaki hizmet içi eğitim, Program’ın tarih dersi için hazırlamış olduğu ve Eğitim Bakanlığı Pedagoji Enstitüsü'nün talimatlarına göre yeniden gözden geçirip değiştirdiği eğitsel kitap ve diğer araçları temel aldı. Hizmet içi eğitimin amacı, öğretmenlere bu materyallerin dayandığı mantığı açıklamak, bunların Orta 1. sınıfın Tarih dersinde nasıl kullanılacağına dair bilgiler sunmak, ayrıca öğretmenlerin materyaller hakkındaki görüşlerini, tepkilerini ve önerilerini dinlemek ve öğrenmekti.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK