museduc banner

Trakya’da, okul çağında olmalarına rağmen okula gitmeyen, ya da okula gidiyorlarsa bile devamlılıkları düzensiz ve düşük seviyede olan, derslerde genelde başarı sağlayamayan, önemli sayıda Azınlık çocuğu bulunmaktadır. Bunlar, özel ekonomik ve toplumsal sorunları olan ailelerin çocuklarıdır. Yoksulluk ve eğitim eksikliği bu ailelerin yaşadığı ortamlarda çok yaygındır. Çocukların ebeveynleri, iş bulmak amacıyla genelde sürekli dolaşır, seyahat ederler; evlerinden bazen altı ay bile uzak kalabilirler. Hane halkının en düzenli gelir kaynağı ise çoğu zaman devletten aldığı yoksulluk yardımı ve diğer sosyal yardımlardır. Söz konusu çocukların öğrenci olarak özellikleri, okulda başarı gösterememeleri ve yetersiz bir Yunanca bilgisine sahip olmalarıdır. Bunlardan çok azı 9 yıllık temel ve zorunlu eğitimi tamamlayabilmektedir. Programımız, bu öğrencilere destek olmayı ve okuldaki başarısızlık ve okulu terk etme eğilimlerini sınırlamayı hedefleyen, sistemli ve çok boyutlu eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bu faaliyetler, hem okul içinde, örneğin takviye derslerle, hem de, söz konusu çocukların ailelerini desteklemek ve onların okulla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla, toplumsal veya topluluk düzeyde gerçekleşmektedir.

(Ayrıntılı bilgi)

entaxi

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK