OKULLARDAKİ FAALİYETLER - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Programımız, Azınlık öğrencilerinin Yunanca bilgisini geliştirmek ve okulda daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, okul içinde çok sayıda eğitim faaliyeti veya çalışması düzenlemektedir. Daha ayrıntılı olarak, Program:

 

  • İlkokul, ortaokul ve liselerde, olağan ders programının dışında, ek saatlerde (ilkokullarda ayrıca haftasonlarında da) takviye amaçlı dersler sunmaktadır. Dersler az sayıda öğrenciden oluşan gruplara, uzman eğitimciler tarafından verilmektedir. Bu destek dersleri 2002 yılında ilk başladığında sadece ortaokul öğrencilerine yönelikti. Programın şimdiki, yani dördüncü safhasında (2010-2013) ise ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler için de dersler düzenlenmektedir.
  • Okula devamı düzensiz, okuldaki başarısı ise çok düşük olan Azınlık öğrencilerinin yoğun olduğu yerlerde çok boyutlu bir destek çalışması yürütmektedir.
  • Yunan Edebiyatı, Tarih ve Fen Bilgisi dersleri için hazırlanmış ders kitapları ve eğitsel materyaller için, Azınlık öğrencilerinin okuduğu bazı ortaokullarda bir pilot uygulaması düzenlemektedir. Söz konusu kitap ve materyaller, pilot uygulamasında, mevcut ders müfredatı içinde alternatif içerik kaynakları olarak kullanılmaktadır.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK