museduc banner

Belgesel Film : "Adın Ne” (Sana Ne Derler?) 
Süresi: 74 dakika
1997-2000 safhasında hazırlanmıştır. 

Bu belgesel film, öğretmenlere verilen ek mesleki eğitim sırasında eğitsel bir araç olarak kullanılmak maksadıyla hazırlanmıştır. Film, (Batı) Trakya'daki "çoklu kimlik" olgusunu inceler. Filmin ismi, "Adın Ne / Sana Ne Derler?", kimlik konusunun filmde irdelenen iki düzeyine gönderme yapar: (a) Senin kendine verdiğin isim nedir? Ve (b) başkaları sana ne isim verirler? Filmde, kendi kendimizi ifade etme yollarıyla kimliklerimizin nasıl "inşa edildiği", nasıl "biz" ve "ötekiler" kategorilerinin farklı versiyonlarını oluşturduğumuz, ve bu versiyonların, "bizim" "ötekiler"le iletişimimizle nasıl müzakere edilip, ne derece değiştiği incelenmektedir.

Filmin ana amacı, (Batı) Trakya gibi bir bölgede, insanların kimliklerini nasıl yaşadıklarıyla ilgili bir diyalog başlatmaktır. Film, ayrıca, sözlerle ve görüntülerle, farklılık ve benzerlikleri, çeşitliliği, anlaşmazlıkları, bunları müzakere etme arzusunu, iletişim zorluklarını, çok-katmanlı kültürel gelenekleri ve bölgenin farklı sakinlerini birbine bağlayan herkesin ortak paydası bu ortak toprağın önemini göstermeyi hedeflemektedir. 

Filmde, bölgede yaşayan birçok kişiyle yapılan sohbetlere yer verilmektedir. Bu kişilerin 13'ü azınlıktan, 10'u çoğunluktan, 4'ü de eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelen Pontuslu-Hellen göçmen topluluğundandır. Montaj ve kurgu yoluyla bu insanlar sanki bir diyalog içindeymiş gibi gösterilmektedir (gerçek hayatta yapılması neredeyse imkânsız olan bir diyalog). Filmin başka bir boyutu Trakya'nın fizikî görünümü, manzarasıdır. Trakya, filmde konuşan herkesin ortak toprağıdır. Filmin son boyutu ise, bu bölgedeki topluluklararası ve insanlarası ilişkileri "bizim" (yanı filmi çekenlerin ve yapımcıların) nasıl algıladığımızdır. Bu boyut, bizim o insanlara sorduğumuz sorularda, daha genel olarak da filme verdiğimiz yapıda kendini belli etmektedir. 

Pedagojik açıdan bu film, seyircilerde yarattığı psikolojik yansıtma ve özdeşleşmeler sayesinde, kimlik ve "ötekilik" konularında samimi bir tartışmayı kolaylaştıran ve cesaretlendiren bir çerçeve rolünü üstlenmektedir. İnsanın kendini ve başkalarını daha iyi tanıması, iletişimin kurulması, toplumsal (muhayyel) sınırların ve başkalarının tarihsel hafızasının kabul edilmesi, o başkalarının acısının anlaşılıp paylaşılması.... işte bütün bunlar, üzerinde pedagojik becerilerin geliştirilebileceği sağlam temellerdir. Bunlara ek olarak, bu film, onu izleyen öğretmenlere, etkili ve verimli bir öğretimin, o öğretimin yapılacağı genel (toplumsal) çerçeveyi anlamadan mümkün olamayacağı kuralını de hatırlatmaktadır. Bu kurala azınlık eğitimi sözkonusu olduğunda özellikle dikkat edilmelidir, çünkü sessiz ve dışarıdan pek belli olmayan anlaşmazlıklar bu eğitimin günlük uygulanışının temel bir niteliği durumundadır. 

Bu film, 1997-2000 safhasında azınlık okullarında çalışan öğretmenler için düzenlenen ek mesleki eğitim seminerlerinde kullanılmıştır. 2000 yılından beri de aynı film, Yunan Açık Üniversitesi'ndeki "Eğitim: Kültürel Farklar ve Toplumsal Eşitsizlikler" isimli lisansüstü programın müfredatına dahildir.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK