museduc banner

Müslüman Azınlık çocuklarının eğitimine destek amaçlı bu Program’ın Eğitim Bakanlığı’nca değerlendirilmiş ve onaylanmış teknik bültenine göre, 2010-13 döneminde gerçekleştirmekte olduğu çalışma ve etkinlikler aşağıdakilerdir:

A. Okul İçindeki Çalışma ve Etkinlikler

 • İlkokullarda, azınlık öğrencilerinin Yunanca bilgisini takviye amaçlı dersler. Bu dersler ya normal okul programının dışında, ek saatlerde, ya da tam gün okulla uyumlu bir işbirliği içinde verilmektedir.
 • Ortaokullarda ve çok sayıda azınlık öğrencisinin okuduğu birkaç lisede, normal okul programının dışında, ek saatlerde, Yunan Dili, Yunan Edebiyatı, Matematik ve Fen Bilgisi takviye dersleri.
 • Anaokulu öğretmenlerine hizmet içi mesleki eğitim verilmesi ve, buna paralel olarak, ana dili Yunanca olmayan anaokulu çocuklarına, onlara uygun bir biçimde Yunanca öğretmeye yönelik yöntemler geliştirmeyi amaçlayan ve Eğitim Bakanlığı’na sunulacak önerilerle sonuçlanacak bir eylem araştırmasının yürütülmesi.
 •  (a) Program’ın önceki safhalarında üretilmiş eğitsel kitap ve materyallerin nasıl kullanılacağını göstermek, (b) Yunanca’nın yabancı/ikinci bir dil olarak öğretmeye yönelik yöntemleri tanıtmak ve (c) kültürel açıdan birbirinden farklı öğrencilerin oluşturduğu sınıflarda ortaya çıkan zorluklarla başarılı bir biçimde başa çıkılması için kullanılabilecek teknikler hakkında bilgi vermek amacıyla, ilk ve orta öğretim öğretmenlerine hizmet içi mesleki eğitim verilmesi.
 • Yunan Edebiyatı, Fen Bilgisi ve Tarih dersleri için Program’ın önceki safhalarında hazırlanmış ve Pedagoji Enstitüsü tarafından onaylanmış eğitsel kitap ve materyallerin bir pilot uygulaması şeklinde ortaokulların normal ders müfredatları içinde kullanılması.

 

B. Okul Dışındaki Çalışma ve Etkinlikler

Programın okul dışındaki çalışma ve etkiniklerini düzenlemek ve yürütmek amacıyla “destek merkezleri”nin (KESPEM’lerin) kurulması.

 • Biri Ksanthi’de (İskeçe’de) obürü Komotini’de (Gümülcine’de) olmak üzere iki ana (merkezi) KESPEM.
 • Sekiz çevresel (daha küçük)  KESPEM:

Bunlardan dördü Ksanthi (İskeçe) ilinde – Drosero (Serinmahalle), Ehinos (Şahin), Selero (Gökçeler) ve Evlalo (İnhanlı) KESPEM’leri;

Üçü Rodopi ilinde – İasmos (Yassıköy), Sapes (Şapçı) ve Organi (Hemetli) KESPEM’leri;

Biri de Evros (Meriç) ilindedir –Aleksandroupoli’nin (Dedeağaç’ın) Avandos Sokağı mahallesindeki KESPEM.

 • Dört “seyyar KESPEM” (özel biçimde donatılmış minibüsler/vanlar). “Seyyar KESPEM’ler” ücra köyleri ziyaret etmektedir.

 

KESPEM’lerin düzenlediği faaliyetler ve sunduğu hizmetler şunlardır:

 • Azınlık çocuklarının Yunancalarını takviye etmeyi ve okulda daha iyi bir performans göstermelerini amaçlayan dersler. Bu dersler hem ders yılı süresince hem de yaz tatilinde düzenlenmektedir.
 • Okul öncesi çağındaki çocuklar için, onları Yunanca ile tanıştıracak ve okula hazırlanmalarına yardımcı olacak pedagojik yaratıcı etkinlikler.
 • Küçük çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler için yaratıcı atölyeler.
 • Azınlık öğrencilerinin ebeveynleri için Yunanca kursları.
 • Ana dili Yunanca olan ilk ve orta öğretim öğretmenleri için Türkçe’yle tanışma veya Türkçe’nin yapısını tanıma seminerleri. Seminerlerin amacı, bu öğretmenlerin azınlık çocuklarının Yunanca öğrenirken karşılaştıkları zorlukları ve yaptıkları yanlışları daha iyi anlamalarını sağlamak suretiyle işlerini daha iyi bir şekilde yapmalarına yardımcı olmaktır.

* * *

Program’ın bu iki temel ekseni, yani okul içindeki ve dışındaki çalışmalar, birbiriyle sıkı bir biçimde bağlantılı olup, azınlık çocuklarının Yunanca öğrenmelerini kolaylaştırma, onları okulda daha başarılı kılma ve zorunlu eğitimi yarıda bırakıp okulu terk eden öğrencilerin sayısını asgariye indirme hedeflerinin gerçekleşmesinde birbirini destekler biçimde katkıda bulunmaktadır.

C. Eğitimdeki değişimlerin tespiti, belgelenmesi ve Eğitim Bakanlığı’na sunulacak önerilerin hazırlanmasına yönelik bilimsel araştırmalar.

 • Azınlık mensubu üniversite öğrencilerinin üniversitedeki öğrenimleri ve mezun olduktan sonra mesleki entegrasyonlarının özellikleri ile ilgili nicel verilerin toplanmasını ve dökümünü amaçlayan bir araştırma.
 • 2002’den bugüne kadar okulu terk eden öğrencilerin oranında gözlemlenen düşüş ve azınlık öğrencilerinin zorunlu eğitim süresince performansları ile ilgili bir araştırma.
 • Azınlık eğitimini düzenleyen yasal mevzuatın iyileştirilmesine yönelik hukuki bir çalışma.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK