museduc banner

Azınlığın Eğitimi

Azınlık çocuklarının eğitimi Azınlık ve devlet okullarında gerçekleşir. Azınlık okullarında çift dilli eğitim uygulanır (derslerin yaklaşık yarısı Yunanca, yarısı Türkçe verilmektedir). Bu okullar özel bir yasal çerçeve dahilinde faaliyet gösterir.  Azınlık okulları daha çok ilköğretim  düzeyindedir, yani ilkokuldur. Orta öğretim düzeyinde iki Azınlık ortaokul ve lisesi ile iki medrese (dinî/İslami okul) mevcuttur.

Azınlık okullarının özel statüsü ve faaliyetlerini belirleyen yasal çerçeve için, bkz:

Konstantinos Tsitselikis (2003), Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης [Trakya’nın Azınlık Eğitimi], “Anahtarlar ve Maymuncuklar” serisi, No. 16, Müslüman Çocuklarının Eğitim Programı 2002-2004. Atina: Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı & Atina Üniversitesi www.kleidiakaiantikleidia.net

Nelli Askouni. Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο. [Azınlığın Eğitimi: Kurumsal Yapı ve Yasal Çerçeve].

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK