< < ÖĞRENCİ NÜFUSU - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Batı Trakya'daki Azınlık Öğrenci Nüfusu’na Genel Bir Bakış

Azınlık mensuplarının eğitim düzeyi genelde çok düşüktür. Yakın zamana kadar, azınlık çocukları için eğitim sadece ilkokul düzeyinde genelleşmiş durumdaydı. Ama bu olumsuz durum, son on yıldır hızla iyiye doğru değişmektedir. Eğitimin her düzeyinde okula giden çocukların sayısı artmakta ve dokuz yıllık zorunlu eğitime (ilk + orta öğretim) devam eden azınlık çocuklarının oranı kısa süre içinde %100'e ulaşma eğilimindedir.

 

İlköğretim


Anaokulları
Okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik eğitim konusunda ilk belirtilmesi gereken husus, azınlık anaokullarının olmadığı, daha doğrusu böyle okulların açılmasına mevzuatın izin vermediğidir. Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına devam eden azınlık çocuklarının sayısı ise, hâlâ az olmakla beraber, son zamanlarda büyük artış göstermiştir.


Devlet Anaokullarındaki Azınlık Çocukları

 

Ksanthi (İskeçe) ili

Rodopi

(Rodop) ili

Toplam

1994-95

69

43

112

2002-03

471

205

676

2006-07

547

297

844

2009-10

995

478

1.482


İlkokullar
İlkokul çağındaki azınlık çocuklarının en büyük bölümü (yaklaşık üçte ikisi), ebeveynlerinin (anne ve babalarının) kararıyla, yalnız azınlık çocuklarına mahsus, eğitim sisteminin ayrı bir parçası olan, ikili ve iki dilli (Yunanca ve Türkçe) bir müfredat uygulayan azınlık ilkokullarında okumaktadır. Bu okullarda, Yunanca okutulan dersleri çoğunluk mensubu öğretmenler, Türkçe okutulan dersleri de azınlık mensubu veya Türkiye'den gelen öğretmenler vermektedir.


Batı Trakya'da Azınlık İlkokullarına Giden Çocukların Sayısı

 

Ksanthi (İskeçe) İli

Rodopi

(Rodop) İli

Evros

(Meriç) İli

Toplam

1991-92

3.492

3.237

519

7.248

2002-03

3.080

3.258

549

6.887

2006-07

3.057

3.037

553

6.647

2009-10

2.990

2.565

444

5.999

 

Azınlık çocuklarının geri kalan bölümü (yani yaklaşık üçte biri), bütün çocuklara açık olan ve derslerin sadece Yunanca okutulduğu devlet ilkokullarına devam etmektedir. 1996-97 ders yılında, Ksanthi ve Rodopi illerinde, devlet ilkokullarında okuyan azınlık çocuklarının sayısı yaklaşık 300 kadardı. 2009-10 ders yılında ise, bu okullara devam eden azınlık çocuklarının sayısı 2.880’e ulaşmıştır. Bu artış eğilimi Ksanthi ilinde daha da belirgindir. Azınlık çocukların neredeyse tamamı ilköğretimi tamamlamaktadır.

 

Yalnız,  özel ekonomik ve toplumsal sorunları olan ailelerin çocukları, bu kurala bir istisna teşkil etmektedirler. Genellikle bölgedeki şehirlerin eteklerinde, dış semtlerinde yaşayan bu aileler, daha iyi bir iş aramak için sık sık yer değiştirmektedirler. Programımız, bu öğrencileri desteklemeyi hedefleyen sistemli çalışmalar düzenlemekte, onların eksik eğitim ve okulu yarıda bırakıp terk etme gibi sorunlarını hafifletmeyi amaçlamaktadır.


Ortaöğretim


Ortaöğretim düzeyinde, Batı Trakya'da, öğretimin yalnız Yunanca yapıldığı devlet ortaokul ve liseleri ile teknik-meslek liselerinin yani sıra, Yunanca ve Türkçe eğitim veren biri Ksanthi'de öbürü Komotini'de (Gümülcine’de) olmak üzere iki azınlık ortaokul ve lisesi, ve ayrıca biri Komotini'de öbürü Ksanthi'nin Ehinos (Şahin) köyünde olmak üzere iki de İslami okul (medrese) bulunmaktadır.

Ortaokullara giden azınlık öğrencilerinin sayısı son 15 yılda önemli ölçüde artmıştır. Hatta ortaöğretimdeki azınlık çocuklarının oranının %100'e yaklaşma eğiliminde olduğu bile söylenebilir. Bu çocukların yaklaşık dörtte-biri, yalnız azınlık mensuplarına mahsus okullarda, yani azınlık ortaokul ve liseleri ile medreselerde, dörtte-üçü de devlet ortaokul ve liselerinde okumaktadır. Bu eğitim düzeyinde, azınlık öğrencileri açısından son yıllarda gözlemlenen belirgin düzelmeye rağmen, hâlâ aynı sınıfı tekrar etmek zorunda kalan veya eğitimini yarıda bırakıp okulu terk eden çok sayıda çocuk vardır. İlkokuldan 1997-98 ders yılında mezun olmuş çocukların, ortaöğretimdeki okulu terk etme oranı %65'ti. Azınlık çocuklarının ortaokulu terk etme oranında son zamanlarda bir düşüş gerçekleşmişse de, bu oran ulusal ortalamanın hâlâ çok üzerindedir.

Liselere giden eden azınlık öğrenci oranı da son zamanlarda artış kaydetmiştir. Azınlık çocuklarının önemli bir kısmı ise bugün teknik-meslek liselerine devam etmektedir.

Ortaokullardaki Azınlık Öğrencileri – Ksanthi ve Rodopi illeri

 

Devlet Ortaokulları

Azınlık Ortaokulları

Medreseler

Toplam

1991-92

504

262

175

941

2002-03

2.089

659

188

2.936

2006-07

2.410

714

304

3.428

2009-10

2.640

668

273

3.581

 

 

Lise ve Teknik-Meslek Liselerindeki Azınlık Öğrencileri -
Ksanthi ve Rodopi illeri

 

Devlet

Liseleri

Azınlık

Liseleri

Teknik-

Meslek

Liseleri

Toplam

1989-90

49

55

127

231

2002-03

431

330

465

1.226

2006-07

807

416

773

1.996

2009-10

1.098

443

1.061

2.602

 

Kaynak: Yukarıda sunulan tüm veriler Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve ortaöğretim müdürlüklerinden ve Yrd. Doç. Dr. Nelli Askouni'nin Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης [Trakya'daki Azınlığın Eğitimi: Kenarda Bırakılmışlıktan Toplumsal Entegrasyon Olanağına] isimli kitabından (Atina: Alexandria Yayınları, 2006) alınmıştır.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK