< < Yunanca'nın İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan Kitapların Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Projenin Bilimsel Sorumlusu

Doç. Dr. Spyros A. Moshonas, Dilbilimci, Atina Üniversitesi.

Bu araştırmada Yunanca'nın yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan en önemli kitaplar tanıtılmakta ve karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirilmektedir. 

Bu kitaplarda dilbilgisinin nasıl öğretildiği, yani bölüm veya ünite başına sunulan dilbilgisi olguları analizi, ayrıntılı tablolarla gösterilmektedir. Bu karşılaştırmalı tablolar, Yunanca'yı yabancı dil olarak öğreten herkesin, kendi derslerinde lâzım olan eğitsel materyalleri veya üniteleri seçmekte kullanacağı detaylı birer dizin gibi de görülebilir. 

Bu karşılaştırmalı değerlendirme, PEM'in ortaöğretimdeki azınlık öğrencileri için ürettiği tüm kitap ve diğer eğitsel araçların hazırlamasında atılan esaslı ön adımlardan birini teşkil etmiştir. 

[Ayrıntılı bilgi için Doç. Dr. Spyros Moshonas'ın "Greek as a Foreign Language" sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.media.uoa.gr/language/studies/studies.php?s=17

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK