museduc banner

KESPEMlerde düzenlenen Yunanca dil derslerinin verildiği bazı bölümlerde okuma sevgisinin aşılanmasına özel bir ağırlık verilmektedir. Bu amaçla da belli edebi kitaplar ekseninde özel olarak hazırlanmış materyaller kullanılmakta, bu materyallere dayanan etkinlikler/alıştırmalar yapılmaktadır. Bu okuma-sevgisi bölümlerinin hedefi, çocukların edebi kitaplarla ilgilenmelerini sağlamak, onlara daha sonra sınıfta içeriğiyle ilgili sunum yapacakları kitaplar ödünç vermek ve onları bu kitaplar üzerine tartışmaya, kitaplarla ilgili çeşitli alıştırmalar yapmaya teşvik etmektir. Bu bölümlerde kullanılan Edebiyat için Eğitsel Programlar, genel olarak Mariza Dekastro’nun bilimsel sorumluluğunda ve PEM kapsamında hazırlanmış özel materyallere dayanmaktadır. Ayrıca, KESPEMlerde bütün bu okuma-sevgisi bölümlerine hizmet veren, geniş bir çeşitlilikte edebi materyallere sahip, kitap ödünç veren bir kütüphane de bulunmaktadır.

 

749

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK