museduc banner

KESPEMler, ilkokul 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri için bilgisayar destekli Yunanca dersleri düzenlemektedir. Derslerde çocuklar özel olarak hazırlanmış eğitsel bilgisayar yazılımları kullanmaktadır. Bu derslerin amacı, azınlık çocuklarının Yunanca konuşma ve yazma pratiği yapmaları için bir fırsat vermek suretiyle onların Yunanca'ya hakimiyetlerini güçlendirmek, eğitimlerindeki eksiklikleri gidermek ve onları ortaokula geçişe hazırlamaktır. Bu dersler ayrıca öğrencileri ders amaçlı bilgisayar kullanımına alıştırmayı da öngörmektedir. Derslerde öğretmenler çocukları oyunsu ve eğlenceli yöntemlerle motive ederek, onları yazılı metin üretmeye ve konuşmaya teşvik etmeye çalışmaktadır.

picasa33

Öğrenciler, bu derslerde, PEM'in hazırlamış olduğu eğitsel bilgisayar yazılım paketlerini ve piyasada satılanlardan seçilmiş diğer bazı yazılımları kullanırlar; başka eğitsel araç ve kitaplardan da yararlanırlar. Bu yazılım ve araçlarla, oyunsu ve eğlenceli bir biçimde, çeşitli metinler okuyup kavramaya çalışırlar, kendi metinlerini yazarlar, dilbilgisi pratiği yaparlar, çeşitli alanlardan bilgi derlerler, basılı ve elektronik formatta bilgi aramaya, bulunca da bu bilgiyi kullanmaya alışırlar; ve tabii kişisel bilgisayarları kullanmayı öğrenirler. Kısacası, "öğrenmeyi öğrenirler". Bazen tek başlarına, bazen de birlikte, ekip halinde, çalışırlar. Öğretmenler ise sistemli bir şekilde öğrencilerinin gelişimini takip ederler, onların gayretlerine destek verirler, ve her durumda onları derse ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaya teşvik ederler. 

KESPEMlerin kendi mekânlarında düzenlenen bu derslerin süresi haftada iki ilâ dört saattir.  Dersler ders yılının sonunda, yani Haziran ayında tamamlanır. Aynı mantığa ve yapıya sahip yaz dersleri ise Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenir. 

picasa59

2011-12 ders yılında, dersleri 1050 öğrenci takip etmiştir.

2011-12 ders yılında derslere katılımla ilgili ayrıntılı rakamlar 

2012-13 ders yılında, dersleri, Kasım 2012 itibarıyla, 1151 öğrenci takip etmiştir.

2012-13 ders yılında derslere katılımla ilgili ayrıntılı rakamlar

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK