museduc banner

A. Program için Çalışan Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim

Programımız, (a) Devlet ve azınlık ilkokullarında Program’ın düzenlediği Yunanca dil derslerini, (b) okula devamı düzensiz öğrencilere yönelik takviye ve destek derslerini ve (c) KESPEMlerde ve seyyar KESPEMlerde düzenlenen dersleri veren öğretmenlere, sistemli bir hizmet içi eğitim sağlamaktadır. Her faaliyetin gereksinimlerine göre düzenlenen bu hizmet içi eğitime, Program için çalışan öğretmenlerin katılımı zorunludur.

Söz konusu hizmet içi eğitim, seminerlerin yanı sıra, öğretmenler, her faaliyetin bilimsel koordinatörleri ve pedagojik çalışmaları denetleyen sorumlular arasında işbirliği ve danışma saatleri de içerir.

2011-12 eğitim-öğretim yılında, Program için çalışan ilkokul öğretmenlerine toplam 176 saatlik hizmet içi eğitim verilmiştir. Bu eğitimde işlenen konular, her Program çalışmasının yürütüldüğü alanın özelliklerine göre seçilmiştir. Hizmet içi eğitim seminerlerinin çoğu (Komotini/Gümülcine ve Ksanthi/İskeçe’deki) iki merkezi KESPEMde gerçekleşmişse de, bazı istisnai durumlarda daha büyük bir salona ihtiyaç duyulduğu için, seminerler okulların büyük salonlarında düzenlenmiştir.

Hizmet içi eğitim seminerlerinde işlenen pedagojik konular şunlardı:

  • Yazılı anlatım üretiminde süreçler ve stratejiler
  • Çeşitli materyallerin (elektronik oyunların, çocuk kitaplarının, eğitsel masa oyunlarının, vs.) kullanımına ilişkin pedagojik öneriler
  • “Farklılaştırılmış eğitim.”
  • Grup yönetimi
  • Çocuk ve ergen gruplarında kimlikle ilgili konular.
  • Matematik ve doğa bilimlerinin öğretimine giriş.

 

B. İlkokul Öğretmenleri için Katılımın İsteğe Bağlı Olduğu Hizmet İçi Eğitim

2010-11 eğitim-öğretim yılında, Programımız, (Batı) Trakya’daki devlet ve azınlık ilkokullarında çalışan bütün öğretmenlere açık, her biri belli bir konuyu işleyen hizmet içi eğitim seminer dizileri düzenlemiştir. Bu hizmet içi eğitimin ana amacı, öğretmenlere, alternatif eğitsel materyallerin sınıfta nasıl etkin bir biçimde kullanılacağına ilişkin psiko-pedagojik ve metodolojik bilgiler sunmaktı. Seminer dizilerinin bir başka ve paralel amacı ise, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, (1) onları yansıtıcı veya derinlemesine düşünme süreçleri kullanmaya teşvik ederek ve  (2) meslektaşları ve programın bilimsel personeliyle ortak eğitim faaliyetlerinde yapacakları işbirliği vasıtasıyla, esaslı bir katkıda bulunmaktı. Ayrıca, yeni teknolojiler, bölgenin her coğrafi biriminde hizmet içi eğitimden sorumlu kişilerin katkıları, Program’ın faaliyetlerine iştirak eden her okulun işbirliği ve bu okullara yapılan yerinde ziyaretler de yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesinde temel bir rol oynamaktadır. 

P4020050

 

2010-2011 eğitim-öğretim yılının hizmet içi eğitim programı (toplam süresi yaklaşık 60 saat olan) iki tematik seminerler dizisinden oluşuyordu. İlk dizi iki, ikincisi ise üç iki-günlük toplantı içeriyordu. Her toplantı şu şekilde düzenlenmişti: İlk günkü oturumlarda (Cuma, öğleden sonra) teorik sunumlar yapılıyor, ikinci günkü oturumlarda (Cumartesi, sabah) ise öğretmenler derslerin nasıl öğretileceğiyle ilgili belli tavsiyelerin incelenmesine odaklanan deneyimsel atölyelere katılıyorlardı.

Bu seminerlerin katılımcıları, (a) Program’ın okullarda düzenlediği takviye dersleri veren öğretmenler (bunlar için katılım zorunluydu) ve (b) seminerlere ilgi beyan edip, katılma formunu doldurup teslim eden Azınlık ve devlet ilkokullarında çalışan öğretmenlerden oluşuyordu.

P4010016

 

İlk seminerler dizisinin iki-gün süren ilk toplantısı Komotini (Gümülcine) şehrinde 28 ve 29 Ocak 2011 tarihinde düzenlendi. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

Aynı seminerler dizisinin (üç günlük) ikinci toplantısı Ksanthi (İskeçe) şehrinde 18, 19 ve 20 Şubat 2011 tarihlerinde düzenlendi.  (Ayrınıtlı bilgi için tıklayınız)

İkinci seminerler dizisi Mart 2011’de başladı. İlk iki-günlük toplantı Komotini’de 11 ve 12 Mart’ta düzenlendi. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız).

İkinci iki-günlük toplantı, Ksanthi’de 1 ve 2 Nisan 2011’de, 143 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Prof. Dr. Anna Frangoudaki’nin toplantıdaki kısa sunumunun videosunu görmek içinse burayı tıklayınız.)

Üçüncü iki-günlük toplantı, 6 ve 7 Mayıs 2011 tarihinde, Aleksandrupoli (Dedeağaç) şehrinde, 132 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK