museduc banner

Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Hizmet İçi Eğitim

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı
Programımız, yalnız veya büyük oranda Azınlık çocuklarının gittiği anaokullarının öğretmenleri için düzenlediği hizmet içi eğitim toplantılarına söz konusu sene boyunca da devam etti. Bu toplantıların amacı, (1) anaokullarında dilsel farklılığın idaresine ilişkin pedagojik konuların öğretmenlerle bilikte incelenmesi ve (2) Azınlık çocuklarının okul öncesi eğitime nasıl başarılı bir biçimde entegre edilebileceğiyle ilgili bir eylem araştırması için, buna katılacak anaokulu öğretmenlerinden oluşan bir ağın kurulması idi.

İlk toplantı, Ksanthi (İskeçe) ilinde eğitim danışmanı Eleni Kolikidou’nun, Rodopi ilinde de eğitim danışmanı Kikí Velkou’nun işbirliğiyle, 19 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşti  (ayrıntılı bilgi).

İkinci Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
Anaokullarında dilsel ve kültürel farklılığın idaresi konusunda yapılacak eylem araştırmasına katılan Ksanthi ve Rodopi illerindeki anaokulu öğretmenlerinin meydana getirdiği ağın ikinci toplantısı, 18 Şubat 2012 Cumartesi günü, Komotini (Gümülcine) 10. Anaokulu’nda düzenlendi (ayrıntılı bilgi).nipia2012a

Üçüncü Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Kimmeria (Koyunköy) 1. Anaokulu’nda, 30 Mart 2012 Cuma günü, anaokullarında dilsel ve kültürel farklılığın idaresi konusunda yapılacak eylem araştırmasına katılan Ksanthi ve Rodopi illerindeki anaokulu öğretmenleri ağının üçüncü toplantısı gerçekleşti (ayrıntılı bilgi).

Dördüncü Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
Ksanthi ve Rodopi illerindeki anaokulu öğretmenlerinden oluşan ağın dördüncü toplantısı, 19 Mayıs 2012 Cumartesi günü, Komotini/Gümülcine’nin 10. Anaokulu’nda düzenlendi (ayrıntılı bilgi)

 

2010-11 Eğitim-Öğretim Yılı

Ksanthi ve Rodopi Okul-Öncesi Eğitim Danışmanları’nın İşbirliğiyle, Anaokulu Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim
“Trakya’daki Müslüman Azınlık Çocuklarının Eğitimi” Programı, Ksanthi ve Rodopi illerinin Okul Öncesi Eğitim Danışmanlarının işbirliğiyle, azınlık çocuklarının gittiği anaokullarının öğretmenlerini zorunlu hizmet içi eğitime çağırdı. Söz konusu eğitim, biri 28 Şubat 2011 Pazartesi günü Komotini’de, öbürü 1 Mart 2011 Salı günü Ksanthi’de yapılan iki seminer halinde düzenlendi.
Komotini’de, 10. Anaokulu’nda, on 28/02/2011’de.
Ksanthi’de, 13. Anaokulu’nda, on 01/03/2011’de.

Katılanlar:
Komotini’de: 54 anaokulu öğretmeni
Ksanthi’de: 108 anaokulu öğretmeni.

Hizmet içi Eğitim Görevlileri: A. Androusou (bilimsel sorumlu), K. Ağapitoú, N. Askouni, K. Boutsi, S. Dimitriou, A. Gotsi, M. Grigoréa, M. Kalafati, O. Katsiani, F. Kostoudi, V. Lagopoulou, S. Stavrou.

Hizmet İçi Eğitim Seminerinin Amaçları:
• Dilsel çeşitliliğin eğitim sürecine getirdiği zorluklarla ilgili farkındalık yaratmak.
• Öğretmenlere eğitim pratiğinde yeni bakış açıları ve yeni iletişim yöntemleri tanıtmak
• Dilsel çeşitliliğin ve anaokullarında çokkültürlü sınıfların idaresiyle ilgili örnekleri incelemek ve analiz etmek.

Sabah saat 9:00’da başlayan ve saat 14:00’e kadar devam eden seminer üç bölümden oluşuyordu. İlk iki bölümde katılımcılar gruplara ayrıldılar ve her grup ayrı çalıştı. Üçüncü bölümde ise bütün katılımcılar biraraya geldiler. Semineri veren eğitim görevlilerinin kendilerini tanıtmalarıyla başlayan ilk oturum, kısa bir ön sunumla devam etti. Sonra katılımcılar gruplara ayrılıp deneyimsel bir empati oyunu oynadılar. Bu oyunu okul sınıfında “öteki”nin yeri konusunda bir tartışma eşlik etti. Anaokulu çocuklarının, az, hatta çok az tanıdık unsurun bulunduğu bir ortamda karşı karşıya kaldığı ve özellikle sınıfta konuşulan dili bilmemelerinden kaynaklanan zorluklar vurgulandı. Seminerin bir sonraki aşamasında katılımcılara, temel özelliği sözsüz iletişim olan, çok-boyutlu, oyunumsu bir atölye etkinliği tanıtıldı ve onların bu etkinliğe katılmaları teşvik edildi. Etkinlikte katılımcılar kendilerini resim çizerek ve teatral hareketlerle ifade edebiliyorlar ve birbiri ardına duyulan sesleri, her grubun seçtiği uygun ifade araçlarını kullanarak, görsel bir biçimde tasvir etmeye çalışıyorlardı. Bu atölye çalışması, her grupta söz konusu çalışma hakkında katılımcıların yaptığı bir değerlendirme tartışmasıyla tamamlandı.

Bütün katılımcıların katıldığı genel ve son oturumda, Program’la işbirliği içindeki misafir anaokulu öğretmenleri, dilsel çeşitliliğin Atina anaokullarında nasıl idare edildiğine dair örnekler sundular. Bu sunumları takip eden tartışma, pedagojik pratik ve kimlikle ilgili konulara odaklandı. Oturumun sonunda, bu hizmet içi eğitime katılan anaokulu öğretmenleri değerlendirme formları doldurdular. Bahse konu öğretmenlerin büyük bir bölümü, bir sonraki eğitim-öğretim yılında Program tarafından düzenlenecek ve katılımın bu sefer isteğe bağlı olacağı hizmet içi eğitime katılmayı arzu ettiklerini beyan ettiler.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK