< < ORTAÖĞRETİM - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Ortaöğretim Öğretmenleri için Hizmet İçi Eğitim

2011-12 ve 2012-13 Eğitim-Öğretim Yılları

2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-öğretim yıllarında ortaöğretim öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri, Program’ın düzenlediği “Takviye Dersleri” (TD) veren öğretmenler üzerine odaklanmıştır. İkincil olarak, “Takviye Derslerin” düzenlendiği okulların normal sabah programlarında ders veren ortaöğretim öğretmenlerine de hizmet içi eğitim sunulmaktadır. Bu birbirine paralel iki hizmet içi eğitim faaliyetinin amacı, Müslüman öğrencilerin öğretiminde, sabah programıyla TD’nin verildiği öğleden sonra programı arasında tutarlılık ve işbirliği sağlamak ve böylece öğrencilerin okuldaki başarısı ve Yunanca’ya hakimiyeti konusunda daha iyi sonuç elde etmektir. Öğretmenlere okulda okuttukları derslere göre verilen hizmet içi eğitim, her ders için şu formatta düzenlenmiştir: Her bir dersin öğretilmesiyle ilgili konuların işlendiği iki genel hizmet içi eğitim semineri veya toplantısı, artı, okullara ziyaretler vasıtasıyla yerinde hizmet içi eğitim, veya – bazı özel durumlarda – küçük öğretmen gruplarıyla KESPEMlerde toplantılar.

picasa31

2010-11 Eğitim-Öğretim Yılı

Hizmet içi Eğitimin Hitap Ettiği Öğretmen Nüfusu
2010-11 eğitim-öğretim yılında Programımız tarafından düzenlenmiş hizmet içi eğitim, (Batı) Trakya’daki bütün ortaöğretim öğretmenlerine, ama özellikle Müslüman öğrencilerin devam ettiği okullardaki öğretmenlere yönelikti. Bu eğitime katılım, normal okul saatlerinde çalışan öğretmenler için isteğe bağlı, Program’ın ortaokul ve liselerde düzenlediği “Takviye Dersleri” verecek öğretmenler için ise zorunlu bir ön şarttı. Başka bir deyişle, TD'yi yalnız söz konusu hizmet içi eğitimden geçmiş öğretmenler verebiliyordu.

İçerik ve Amaçlar

  • Öğretmenleri ikidillilik, Yunanca’nın yabancı/ikinci dil olarak öğretilmesinde kullanılan yöntemler ve ikidilli öğrencilere yardımcı olacak öğretim teknikleri konusunda bilgilendirmek.
  • Yunan dili, Edebiyat, Tarih, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin öğretimi için yeni bir anlayışla hazırlanmış eğitsel materyallerin nasıl kullanılacağını göstermek.
  • Her ders için hazırlanmış her bir materyalin dayandığı özel anlayışı ve hazırlanmasını gerektirmiş sebepleri öğretmenlere tanıtmak.
  • Program’ın materyallerinin nasıl kullanıldığını izlemek.
  • Ana dili ve kimliği farklı öğrencilerden oluşan etnokültürel açıdan karışık sınıfların eğitiminde ortaya çıkan zorlukların nasıl başarılı bir biçimde çözülebileceğini göstermek.

Genel nitelikte bir hizmet içi eğitimi müteakip, her biri belli bir konuya veya derse ve o ders için Programımız tarafından hazırlanmış kitap ve diğer eğitsel araçlara odaklanmış seminerler gerçekleştirilmiştir. Program’ın hazırlamış olduğu yeni materyaller, hem Yunanca’nın ikinci dil olarak öğretilmesinde kullanılan yöntemlere, hem de öğretmenlerin alışık olduğu geleneksel öğretim mantığıyla uyuşmayan yenilikçi bir anlayışa dayanmaktadır. Bu hizmet içi eğitimin teşvik ettiği kültürlerarası yaklaşım, şu ilke üzerinde inşa edilmiştir: Azınlık öğrencilerinin eğitim sistemine entegre olmaları ve okulda başarı göstermeleri için, bu öğrencilerin kendi ayrı kültürel kimliğini ve dilini kabul etmek ve bu özelliklerine saygı göstermek temel bir ön koşuldur.
(2010-11 HİZMET İÇİ EĞİTİM AYRINTILI PROGRAMI)

Ortaöğretim Öğretmenleri için Genel Hizmet İçi Eğitim

Ksanthi (İskeçe), Rodopi (Rodop) ve Evros (Meriç) illerindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için, 13-14 Ocak 2011’de iki günlük bir hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantının ilk günü Ksanthi’de, ikinci günü ise Komotini’de (Gümülcine’de) düzenlenmiştir (Ayrıntılı Bilgi).

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK