museduc banner

2011-12 Eğitim-Öğretim Yılı

 

Bu eğitim-öğretim yılında sunulan hizmet içi eğitim, Programımızın (Batı) Trakya’daki ortaokul ve liselerde düzenlediği Takviye Dersleri veren öğretmenler içindi. Söz konusu öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılımı zorunluydu.

Hizmet içi eğitim iki farklı biçimde sunuldu:

(A) Öğretmen Gruplarına Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

Bu seminerler Ksanthi (İskeçe), Komotini (Gümülcine) ve Aleksandrupoli’de (Dedeağaç’ta) düzenlendi. 2011-12 eğitim-öğretim yılında bu türden iki seminer gerçekleşti. Hizmet içi eğitimin temel konusu, Program’ın Matematik dersi için hazırlamış olduğu eğitsel materyallerin nasıl etkili bir biçimde kullanılacağı idi.

(B) Okullarda, Yerinde Hizmet İçi Eğitim
Matematik öğretmenlerine sunulan hizmet içi eğitimin önemli bir parçası, Takviye Dersler programına katılan okul birimleri içinde, yani yerinde yapılan hizmet içi toplantılardı. Bu toplantılar, Matematik dersinin Program tarafından hazırlanmış eğitsel materyaller ile öğretilmesi sırasında ortaya çıkan sorunları doğrudan incelemeyi ve bunlar için anında özüm üretmeyi mümkün kıldı.

 Okullarda, Yerinde Hizmet İçi Toplantıların Programını görmek için burayı tıklayınız.

 

2010-11 Eğitim-Öğretim Yılı

Bu yıl süresince düzenlenen hizmet içi eğitim, (Batı) Trakya’daki bütün ortaöğretim öğretmenlerine, özellikle de Müslüman öğrencilerin devam ettiği okullarda çalışan öğretmenlere yönelikti. Programımızın sunduğu dersleri veren öğretmenler için hizmet içi eğitime katılım zorunlu, diğerleri içinse isteğe bağlı idi.

Bu eğitim-öğretim yılı süresince gerçekleşen hizmet içi eğitim toplantıları şunlardı:

 

Matematik Dersleri İçin Eğitsel Materyallerin Tanıtımı

13/1/2011’de Ksanthi (İskeçe), 14/1/2011’de de Komotini (Gümülcine) şehrinde.
Matematik öğretmenleriyle yapılan bu toplantı, 13 ve 14 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleşen
genel hizmet içi eğitim kapsamında düzenlendi. Toplantı şu iki konuda odaklandı:
a. Zamanımızın koşullarına uyarlanmış biçimiyle, Matematik eğitiminin temel ilkelerine;
b. Matematik dersleri için Program’ın eski safhalarında hazırlanmış eğitsel materyallerin kullanımı ile ilgili konulara; diğer bir deyişle, söz konusu materyallerin derslerde kullanıldığı 2002-2004 ve 2005-2007 safhalarına ortaya çıkan sorunların incelenmesine.
Ayrıntılı Bilgi.

 

Matematik Dersleri İçin 2. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
Matematik dersleri için  ikinci hizmet içi eğitim toplantısı, 2 Şubat 2011’de Komotini’de, 9 Şubat 2011’de de Ksanthi’de düzenlendi. Konusu “Öğrencinin Matematiksel Düşünceyle Tanıştığı Bir Erginleme Yeri Olarak Okul Sınıfı: Matematiksel Bilginin ve Öğrenimin İdaresi” idi.
Ayrıntılı bilgi.

Matematik Dersleri İçin 3. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
Matematik dersleri için üçüncü hizmet içi eğitim toplantısı 2 Mart 2011’de Komotini’de, 9 Mart 2011’de de Ksanthi’de düzenlendi. Konusu “Öğrencinin Matematiksel Düşünceyle Tanıştığı Bir Erginleme Yeri Olarak Okul Sınıfı: Etkileşim ve İletişimin İdaresi” idi.
Ayrıntılı bilgi.

Matematik Dersleri İçin 4. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı
Matematik dersleri için dördüncü hizmet içi eğitim toplantısı 5 Nisan 2011’de, Komotini’de, 6 Nisan 2011’de de Ksanthi’de düzenlendi. Konusu “Matematik Dersleri için Hazırlanmış Eğitsel Materyallerin Sınıfta Etkili ve Sonuç Verici bir Biçimde Kullanımı: Bir Ön Değerlendirme Girişimi” idi.
Ayrıntılı bilgi.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK