museduc banner

2005-2007 Safhası

 

Matematik öğretmenlerine bu safhada verilen hizmet içi eğitim, Azınlık öğrencilerinin matematik öğrenimine katkıyı amaçlayan bir eğitsel girişimin planlanması ve pilot uygulamasıyla doğrudan bağlantılıydı. Bu girişim, yepyeni bir yaklaşımla hazırlanmış matematik materyallerinin üretimini de kapsamaktaydı. Hazırlanmış bu materyaller daha sonra Rodopi ve Ksanthi (İskeçe) illerinde, Azınlık öğrencilerinin okuduğu bazı ortaokulların ek ders saatleri programında kullanıldı.

 

Bu girişimin dayandığı teorik çerçeveye göre, sınıfta gerçekleşen "matematiksel anlam üretim süreci"nin en önemli unsurları şunlardır:

(a) Öğrenciler (Onların matematik bilgisine erişimlerini "matematiksel içerik" ile öğrencilerin beyninde vuku bulan "matematiksel düşünce geliştirme süreci" arasındaki etkileşim belirlemektedir) ve

(b) Öğrenimin sosyo-kültürel çerçevesi. (Anlamlar, düşünceler ve düşünme süreci, sosyal etkinliklerin bir ürünüdür. Öğrenme süreci de sosyal ve kültürel parametrelerin sınırlarını çizdiği ortamlarda gerçekleşir.)

 

Bu hizmet içi eğitim seminerlerinin gayesi, öğretmenlere "Otonom/Özerk Öğrenime Göre Biçimlenmiş Bir Ortam İçin Matematik" isimli materyal paketini ve bunun alternatif kullanım biçimlerini tanıtmaktı. Seminerlerde verilen ana mesaj, sınıfta pozitif bir öğrenim atmosferi oluşturmanın önemli olduğuydu. Çünkü böyle bir atmosfer, öğrencilerin özgüvenini ve becerilerini yavaş yavaş da olsa geliştirmeye ve giderek kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu kendilerinin üstlenmelerine teşvik eder. Böylece öğrenciler, hem öğretmenlerinin hem de sınıf arkadaşlarının da yardımıyla, matematik materyalini, özellikle alıştırmaları, hevesle çalışabilirler. Bunları çalışırken de düşünceleri keskinleşir ve netleşir. O nedenle öğretmenlere verilen bu hizmet içi eğitim seminerleri, öğrencilerin ders sırasındaki çalışmasının nasıl düzenleneceği ve yukarıda belirtilen hedefe nasıl yönlendirileceği üzerine odaklandı. Daha somut olarak, bu seminerlerde, eleştirici bir gözle okumaya, planlamaya, ve sınıfta matematik alıştırmaları hazırlayıp bunları etkili bir biçimde kullanmaya vurgu yapıldı. 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK