museduc banner

Edebiyat Dersi İçin Öğretmenlere Hizmet içi Eğitim

2011-12 Eğitim-Öğretim Yılı

 

Bu yıl içinde Programımız, Edebiyat dersi için, genel konular üzerine iki hizmet içi eğitim semineri ve Takviye Dersleri veren öğretmenleri desteklemek ve çalışmalarını değerlendirmek amacıyla da iki hizmet içi eğitim toplantısı düzenledi. Hizmet içi eğitim programını görmek için burayı tıklayınız.

 

Birinci hizmet içi eğitim seminerinin amacı, edebi bir metnin ana dili Yunanca olmayan öğrenciler tarafından anlaşılmasının ne demek olduğuna derinlemesine bakmak ve, ayrıca, öğretmenlerin sıkça ifade ettiği, Müslüman öğrencilerin dil zorlukları nedeniyle edebi metinleri hiç anlayamadıkları görüşünü eleştirici bir şekilde incelemekti.

 

İkinci hizmet içi eğitim seminerinin amacı, öğretmenlere, deneyimsel bir atölye ortamında, drama veya dramatizasyon yöntemini tanıtmak ve bu yöntemi ders verirken nasıl kullanabileceklerini öğretmekti.

 

Takviye Derslerini veren öğretmenler için düzenlenmiş iki hizmet içi eğitim toplantısının içeriği şuydu:

(a) Bu derslerde nasıl edebiyat öğretileceğiyle ilgili genel istikameti belirlemek, Program’ın hazırlamış olduğu kitap ve materyalleri nasıl doğru bir biçimde kullanılacağını göstermek, o ana kadar ortaya çıkmış sorunları tespit edip tartışmak ve öğretmenleri kendi aralarında görüş alışverişinde bulunmaya ve deneyimlerini hep birlikte etraflıca incelemeye teşvik etmek.

(b) Eğitim-öğretim yılı süresince Takviye Edebiyat Derslerinde yapılanları gözden geçirmek ve değerlendirmek, özellikle de öğrencilerin derslerdeki performansına derinlemesine bakmak, onların ilerleyişini anlamak ve ölçmek – öğrencilerin Edebiyat dersinde performansının artışının tam olarak nasıl tanımlanacağı, nasıl anlaşılacağı konusunda kriterler tespit etmek.

 

2010-11 Eğitim-Öğretim Yılı

 

2010-11 eğitim-öğretim yılında Edebiyat dersleri için dört hizmet içi eğitim toplantısı düzenlendi.

 

Edebiyat Dersi İçin Hazırlanmış Eğitsel Materyallerin Tanıtımı

13 Ocak 2011’de Ksanthi’de (İskeçe’de), 14 Ocak 2011’de Komotini’de (Gümülcine’de).

Hizmet içi eğitimi verenler: Venetía Apostolidou ve Eleni Hondolidou.

Genel hizmet içi eğitim kapsamında, Edebiyat öğretmenleri Program’ın Edebiyat dersi için hazırlamış olduğu eğitsel kitap ve materyaller hakkında bilgilendirildiler. Hizmet içi eğitimi verenler, OEDB (Eğitim Bakanlığı’na bağlı “Eğitsel Kitaplar Yayınlama Kuruluşu”) tarafından yayımlanıp dağıtılan bu materyalleri kısaca tanıttıktan ve bu yeni materyallerin nasıl bir metodoloji ile kullanılması gerektiğini gösterdikten sonra, öğretmenlerle Azınlık öğrencilerinin Edebiyat derslerinde karşılatıkları özel zorlukları ayrıntılı bir biçimde tartıştılar.

Edebiyat Dersi İçin 2. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

17 Şubat 2011’de Ksanthi’de ve 18 Şubat 2011’de Aleksandrupolis’te (Dedeağaç’ta).

Hizmet içi eğitimi verenler: Venetía Apostolidou, Girgoris Pashalidis, Antiğoni Tsarbopoulou ve Eleni Hondolidou.

Katılımcılar: Ksanthi’de 37 öğretmen; Aleksandrupolis’te 46 öğretmen.

Konu: Edebiyat Dersi için Yeni Öğretim Uygulamaları. Yeni Ders Materyallerinin Tanıtımı.

 

Bu toplantı, hizmet içi eğitime katılan öğretmenlere Edebiyat dersi için yeni öğretim uygulamaları (işbirliğine dayalı takım çalışması, proje temelli öğrenme yöntemi, dramatizasyon) ile Programımızın özel olarak bu dersler için hazırlamış olduğu materyallerin bir kısmı tanıtıldı. Toplantıda, eğitsel materyallerin düzenlenişinde temel birim olarak kullanılmış ders ünitesi kavramına özellikle vurgu yapıldı. Toplantıda yapılan sunumlarda, teori ile somut örnekler birbirine bağdaştırıldı; ders ünitelerinden bazıları somut birer örnek olarak incelendi: “Çizgi romanlar”, “şiir ve şarkılar” ve “yolculuk” isimli üniteler tanıtılıp, her biri birer örnek olarak ele alınıp analiz edildi. Hizmet içi eğitim toplantısında ayrıca Program’ın dayandığı ilkelerin ve Edebiyat dersinin hangi ilkelere göre öğretilmesi gerektiğinin bir sunumu yapıldı. Son olarak da dramatizasyon yöntemi tanıtıldı.

 

Edebiyat Dersi İçin 3. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Edebiyat için üçüncü hizmet içi eğitim toplantısı 30 Mart 2011’de Ksanthi’de, 31 Mart 2011’de de Komotini’de gerçekleşti. Toplantının ana konusu Edebiyat dersi için yeni öğretim yöntemleri idi. Ayrıca, öğretmenlere yeni ders materyalleri de ayrıntılı bir biçimde tanıtıldı. Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.

 

Edebiyat Dersi İçin 4. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

Edebiyat dersi için dördüncü hizmet içi eğitim toplantısı 13 Nisan 2011’de Ksanthi’de, 14 Nisan 2011’de de Komotini’de gerçekleşti. Amacı, Program’ın düzenlediği takviye derslerin nasıl öğretildiğini izlemek ve değerlendirmelerde bulunmaktı. Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK