museduc banner

2006-07 Dönemi
Bu dönemde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinin dayandığı temel mantık ve ilkeler, geçen safhada düzenlenmiş olanlarınkiyle aynı idi.

 

2006-07 eğitim-öğretim yılı sırasında gerçekleşmiş seminerler ve okul ziyaretleri şunlardır:

29-30 Eylül 2006:
Yunan Dili ve Edebiyat Dersleri için Ortak Hizmet içi Eğitim Semineri
 

2006-07 eğitim-öğretim yılının ortaokul öğretmenlerine yönelik ilk hizmet içi eğitim semineri, hem Yunan Dili hem de Yunan Edebiyatı dersinin öğretimiyle ilgili, "Dil-Edebiyat-Kimlik: Dil ve Edebiyat Derslerinin Öğrencilerin Kimliğinin Oluşmasına Katkıları" başlıklı ortak bir seminerdi.

Seminerin başında, "Müslüman Çocuklarının Eğitimi" Programı (PEM) ve bilhassa "ek ders saatleri" programının ("genişletilmiş" programın) amaç ve işlevleri hakkında genel bir giriş yapıldı. Daha sonra seminerde şu konular üzerinde duruldu:

 

  • Ana dili ve ikinci dil arasındaki farklar; ana dilini öğrenme yollarının ikinci bir dili öğrenme yollarından farklılıkları ve ikinci bir dilin neden ana dili için kullanılanlardan farklı yöntemlerle öğretilmesi gerektiği. (Öğretmenlere PEM'in hazırlamış olduğu ve Yunanca’nın öğretilmesine yönelik eğitsel araçlardan bu konuyla ilgili örnekler gösterilmiştir.)
  • Dil ile kimlik arasındaki ilişki; (standart) okul dilinin -- ve genel olarak okul kültürünün – kimlik oluşumunda oynadığı rol; kendi evlerinde okul dilinden farklı bir dil konuşan öğrencilerin karşılaştığı zorluklar.
  • Edebi metinler okumanın, okuyucunun kimliğinin biçimlenmesini nasıl etkilediği; Edebiyat derslerinin, öğrencilerin milli kimliğini güçlendirmek ve milli ve kültürel homojenlik (türdeşlik) oluşturmak amacıyla nasıl kullanıldığı. Semineri veren eğitmenler, öğrencilerin -- bilhassa Batı Trakya’nın okullarında -- çeşitli kültürel kökenlerden geldikleri dikkate alındığında, Edebiyat derslerinin günümüzde artık niçin istikamet değiştirmesi gerektiğini açıkladılar. Eğitmenler, ayrıca, PEM’in Edebiyat derslerine yaptığı katkının (veya müdahalenin) dayandığı ilkelerin bir ön-tanıtımını da yaptılar.

 

19 Ocak – 23 Şubat 2007:

Okullara Ziyaretler vasıtasıyla Dil Dersi için Hizmet İçi Eğitim

Hizmet içi eğitim ekibi aşağıdaki okulları ziyaret etti:
- Komotini (Gümülcine) Azınlık Ortaokulu (Celâl Bayar)
- Komotini 1. Ortaokulu
- Komotini 3. Ortaokulu
- Ksanthi (İskeçe) Özel Azınlık Ortaokulu (Muzaffer Salihoğlu)
- Ksanthi 1. Ortaokulu
- Ksanthi 2. Ortaokulu
- Ksanthi 3. Ortaokulu
- Ksanthi 5. Ortaokulu
- Ksanthi 6. Ortaokulu

Bu okullardaki bütün Edebiyat öğretmenleri (filologlar), Ekim 2006’dan beri, “ek ders saatleri” programında azınlık öğrencilerine Yunan dili dersini de vermekteydiler. Hizmet içi eğitim ekibi, bu öğretmenlere bir "örnek ders planı" dağıttı. Dilbilgisi konuları temel alınarak tasarlanmış bu ders planı, Dilbilgisi Alıştırmaları (PEM, 2002-2004) kitabını ve yine PEM’in hazırladığı ortaokullarda Yunanca öğretimine yönelik destek ve yardımcı materyallerini, bakanlığın hazırlamış olduğu Orta 1, 2 ve 3. Sınıflar için Modern Yunan Dili (OEDB, 2006) isimli ders kitaplarındaki öğretim üniteleriyle bağdaştırıyordu.

30 Eylül 2006 ve 16 Mart 2007: 
Yunan Dili Dersi için Hizmet içi Eğitim


Bu seminerlerin ilki 30 Eylül 2006'da Ksanthi'de, ikincisi de 16 Mart 2007 Cuma günü Komotini'de düzenlenmiştir. Seminerlerdeki sunumlar ve tartışmalar, Yunan Dili dersinin resmi ders kitaplarının, PEM'in bu ders için hazırlanmış olduğu Yunan Dilinin Ortaokullarda Öğretilmesine Yönelik Eğitsel Materyaller (PEM, 2002-2004) ve Dilbilgisi Alıştırmaları (PEM, 2002-2004) ile nasıl birlikte ve birbirine yardımcı olacak şekilde kullanılacağı üzerinde yoğunlaşmıştır.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK