museduc banner

Yunanca Dil Dersi için Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim

 

2012-13 Eğitim-Öğretim Yılı

Yunanca Dil Dersi için 1. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

2/11/2012 Komotini/Gümülcine, 3/11/2012 Ksanthi/İskeçe,

3/11/2012 Aleksandrupoli/Dedeağaç.

Eğitim Görevlileri: Anna İordanidou ve Yannis Frangiadakis.

Katılan Öğretmen Sayısı: Komotini’de 24, Ksanthi’de 23, Aleksandrupoli’de 13.

Konu: Dil Öğretiminde İyi ve Kötü Uygulamalar.

Yunanca Dil Dersi için 2. Hizmet İçi Eğitim Toplantısı

1/2 /2013 Komotini, 2/2/2013 Ksanthi.

Eğitim Görevlisi: Anna İordanidou

Katılan Öğretmen Sayısı: Komotini’de 31, Ksanthi’de 34.

Konu: Dil Öğretiminde İyi ve Kötü Uygulamalar – Öğrencilerin yazılı sınav kâğıtlarının düzeltilmesi.

 

2011-12 Eğitim-Öğretim Yılı

Bu yıl süresince Yunanca Dil Dersi iki hizmet içi eğitim semineri gerçekleşti. Seminerlerde şu genel konular işlendi:

Tarih

Süre

Eğitim Görevlisi

Seminerin Yapıldığı Şehir

Katılan Öğretmen Sayısı

Seminer Konusu

3/12/2011

4 saat

A. Iordanidou

Komotini (Gümülcine)

41

Öğretimin Farklılaştırılması ve

Metin Kavrama

2/3/2012

 

3 saat

 

A. Iordanidou

Komotini

37

 

Yunanca Dil Dersinde Yeni Teknolojiler

3/3/2012

3 saat

Ksanthi (İskeçe)

32

 

İlk seminerin amacı, metin kavramaya yönelik öğretim pratiğiyle alâkalı konuları vurgulamaktı. Bu amaç için, ortaokullarda okutulan Yunanca Dil Dersi için hazırlanmış (ve güncelleştirilmiş) destek materyallerinden çeşitli türden ve birçok tipte metinler öğretmenlerle birlikte incelendi.

İkinci seminerin amacı ise (a) İnternet’te bulunabilecek elektronik formattaki metinleri kullanarak, öğretmenleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan nasıl etkili bir biçimde yararlanabilecekleri konusunda eğitmek ve, buna ek olarak, (b) onları yeni çevrimiçi dilbilgisi kitapları ve sözlükler hakkında bilgilendirmekti.


Yunanca Dil dersinin (ve ikincil olarak Edebiyat dersinin) öğretimini desteklemek ve gözlemlemek amacıyla, dil ve edebiyat öğretmenlerinin denetmenleri, (Ksanthi ilinde) Eleni Papamerí ve (Rodopi ve Evros/Meriç ilinde) Despina Navrozídou, okullara yirmi-dört (KESPEMlere de birkaç) hizmet içi eğitim ziyareti gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler sırasında düzenlenen okul-içi eğitim toplantılarının amacı, dil ve edebiyat derslerinin Takviye Dersler (TD) programı kapsamında verilmesinde karşılaşılan özel sorunlara çözümler bulmak, öğretmenlerin sorularını cevaplandırmak ve ileride TD’nin değerlendirilmesinde kullanılacak veriler toplamaktı.


2010-11 Eğitim-Öğretim Yılı


Hizmet İçi Eğitim Semineri:
Modern Yunanca Dil Dersi için Hazırlanmış Eğitsel Materyallere Giriş
13 Ocak 2011’de, Ksanthi’de ve 14 Ocak 2011’de Komotini’de.
Semineri Veren Eğitim Görevlisi: Anna Iordanidou
Genel hizmet içi eğitimin bir parçası olan bu seminerde, Yunan dili ve edebiyatı derslerini veren öğretmenler, Program’ın hazırlamış olduğu eğitsel materyaller ve bunların etkili bir biçimde kullanılması için gerekli öğretim yöntemleri hakkında bilgilendirildiler. Hizmet içi eğitim seminerinin amacı, metin-merkezli yaklaşımın genel çerçevesini kısaca sunmak ve bu yaklaşımın Modern Yunanca’nın yabancı/ikinci dil olarak öğretilmesinde nasıl uygulanabileceğini göstermekti. Seminerde metin, bağlam ve gramer arasındaki işlevsel bağlantıyla ilgili konulara vurgu yapıldı.
Seminer, genel öğretim ilkeleri üzerine konuşmalar şeklinde değil, belli öğretim örnekleri üzerine tartışmalar şeklinde yürütüldü. Ortaokullarda Modern Yunanca Dil dersleri için hazırlanmış destek materyallerinden birkaç sayfanın gösterildiği bir PowerPoint sunumunu, metinlerin öğretilmesi ve bunun dilbilgisinin öğretilmesiyle olan bağlantısı üzerine bir tartışma takip etti.

Modern Yunanca Dil Dersi için 2. Hizmet içi Eğitim Semineri
10 Şubat 2011’de Ksanthi’de ve 11 Şubat 2011’de, Komotini’de.
Semineri veren eğitim görevlileri: Anna Iordanidou, Ioanna Paraskelídi, Angelikí Sifaki, Yannis Frangiadakis.
Katılımcılar: Ksanthi’de 46, Komotini’de 72 öğretmen.
Bu seminerde, eğitim görevlileri, Modern Yunanca dil dersleri için Program’ın için hazırlamış olduğu öğretim materyallerini tanıttılar. Tanıtım, Ortaokul birinci sınıfında okutulan ders kitabının “Tiyatro ve Sinemanın Büyülü Dünyalarıyla Tanışıyorum” başlıklı beşinci tematik ünitesi örneğine odaklandı (seminerin düzenlendiği tarihlerde, yani Şubat ortasında, ortaokul birinci sınıfında bu ünite öğretiliyordu). Tanıtımı müteakip, yine Program’ın hazırlamış olduğu destek materyallerinde bulunan, sözün anlaşılması ve üretimi ile ilgili alıştırma ve metinlerin, (farklı zorluk derecelerine sahip) dilbilgisi alıştırmalarının ve ortaokullar için hazırlanmış sözlüğün nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı üzerine bir görüş alışverişi gerçekleşti. (
Seminerde kullanılmış PowerPoint dokümanını görmek için burayı tıklayınız.)

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK