< < Coğrafya Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim (2005-2007) - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Coğrafya Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim (2005-2007)


Bilimsel Koordinatör:

Doç. Dr. Nikos Lambrinós, Thessaloniki (Selânik) Aristo Üniversitesi’nde Coğrafya Öğretimi dalında öğretim üyesi.

 

2005-2007 döneminde düzenlenmiş bu hizmet içi eğitimde, öğretmenlere PEM'in üretmiş olduğu dijital materyal ve bu materyalin sağladığı etkileşimlilik (interactivity) olanakları tanıtılıp, coğrafya dijital materyalinin alışılmış (analog) materyallere (mesela kitaplara) kıyasla ne gibi avantajları olduğu anlatıldı. Bu eğitim seminerlerinin ana gâyesi, öğretmenlere öğrencilerinin bu yeni materyali etkileşimli olarak nasıl kullanabileceklerini, meselâ haritalar arasında karşılaştırmalar yaparak nasıl yararlı sonuçlar çıkarabileceklerini göstermekti. Genellikle böyle sonuçlardan ya resmi coğrafya ders kitaplarında bahsedilmemekte, ya da, bahsedildiği zaman bile, bu sonuçlar sadece hazır bilgi olarak verilmektedir. Bunları ortaya çıkaran süreç gösterilmemektedir. Ayrıca, bu hizmet içi eğitimde, PEM'in hazırlamış olduğu CD'de bulunan ve Orta 1 ile Orta 2'nin resmi coğrafya kitaplarındaki bazı tipik üniteleri içeren dijital ve etkileşimli "ders planları" tanıtılıp, doğal ve insan-yapısı coğrafi özellikler arasında yeni bağlantılara da işaret edildi. Bütün bunların gösterilmesiyle hedeflenen, öğretmenlerin bu CD'deki materyalleri kullanmaya alışmaları ve kendi kendilerine yeni ders planları yapabilecek düzeye gelmeleriydi.

 

Hizmet İçi Eğitim Seminerleri
2006-2007 eğitim-öğretim yılı süresince, Ksanthi (İskeçe) ve Komotini (Gümülcine) şehirlerinde, bilgisayar laboratuvarlarına sahip okullarda coğrafya öğretmenlerine yönelik birkaç ek mesleki eğitim semineri gerçekleşti. Bu seminerlerde eğitmen, sunuşunu duvardaki beyaz bir perdeye görüntü yansıtan bir bilgisayar projektörü vasıtasıyla yaparken, her katılımcı da işlenen konuları önündeki bilgisayarında, kendisine verilen CD'yi kullanarak takip etti.

 

Seminerlerde şu konular işlendi:

 

(1) "Coğrafya CD-ROM'undaki dijital materyallere dayanarak Coğrafya'nin sunumu, analizi ve Coğrafya dersinin öğretimine yeni bir yaklaşım."

Bu seminerlerde, eğitim görevlisi, Coğrafya materyallerin dijital şekliyle hazırlanmış olmasının nedenlerini ve amaçlarını açıkladı. Seminerlerde yapılan sunumlar iki bölüme ayrılmıştı: Birinci bölümde ortaokul birinci sınıfına (Orta 1) yönelik materyaller, ikinci bölümde de ortaokul ikinci sınıfı (Orta 2) materyalleri tanıtıldı. Seminerin sonunda katılımcılara, Yunanistan ve Batı Trakya üzerinde "sanal uçuş" videoları gösterildi.

 

(2) Yunanistan coğrafyasına dair dijital ders planları: Bunların sınıfta nasıl kullanılacağı ile ilgili sunuş ve tavsiyeler

Seminerin bu kısmı Yunanistan ve özellikle Batı Trakya coğrafyası ile ilgiliydi. Eğitim görevlisi bu konuyu işlerken CD'den şu üç ders planını seçip sundu:

1- Haritaların Mukayesesi, 2 - Dağlık Alanlar ve Ovalık Alanlar ve 6 - (Batı) Trakya.1 numaralı ders planı (Haritaların Mukayesesi), Orta 1 ve Orta 2'de, hem yalnız azınlık öğrencilerinden oluşan sınıflarda, hem de karışık sınıflarda kullanılabilir.

2 numaralı ders planının (Dağlık Alanlar ve Ovalık Alanlar) sunumunda, seminerin eğitmeni ve katılımcılar, yükseltileri gösteren, "hipsometrik" (kabartmalı, rölyef) bir haritada öğrencilerin, çeşitli alanlar arasında tespit edecekleri benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak, bir bölgedeki dağların veya ovaların o bölgenin toplumsal ve kültürel yapısını nasıl etkileyebileceğini düşünmeye sevketmenin yollarını tartıştılar.

6 numaralı ders planı (Trakya), tek bir saatte tamamlanamayacak uzunlukta bir ders öngörür. Öğretmenler, sınıfta işledikleri konular fırsat verdiğinde, bu derse geri dönebilirler. Öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları bölgeyle ilgili bu ders planın CD'ye dahil edilmesi temel bir gereklilikti.


(3) "Nehirlere dair dijital ders planları: Bunların sınıfta nasıl kullanılacağı ile ilgili sunuş ve tavsiyeler.
Seminerin bu bölümü için dört ders planı seçilip sunuldu: 11 – Nehirler, 5 – Nil Nehri, 7 – Amazon Nehri, ve 3 – Yunanistan'ın Nehir ve Gölleri.

11 numaralı ders planı, akarsuların bölümleri, sınıflandırılması, değişik akış biçimleri ve nehirlerin nasıl sıralandıklarıyla ilgili genel bir tasvir sunmak amacıyla seçildi.

3 numaralı ders planı, Yunanistan'ın akarsularından söz etmek ve bir akarsunun özellikleriyle bir golün özelliklerini karşılaştırmada öğrencilere yardımcı olmak amacıyla seçildi. Ayrıca aynı ders planı, öğrencilerin göllerin nasıl oluştuğunu anlamalarına da yardımcı olabilir.

5 ve 7 numaralı ders planları da, Nil ve Amazon nehirleri Orta 1 Coğrafya resmî ders kitabında incelendiği için seçildi.


Bütün seminerlerde eğitmenler, Coğrafya dersi için hazırlanmış dijital materyallerin, öğrencilerin eleştirel, çözümleyici ve sentezleyici düşünme becerilerini geliştirmelerine yardım edebileceğini vurguladılar.

 

 Ayrıntılı Bilgi.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK