MESLEKİ GELİŞİM - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Program’ın düzenlediği hizmet içi eğitim, ilköğretim (ilkokul ve ana okulu) ile ortaöğretimdeki öğretmenlere yöneliktir. Bu eğitimin amacı, Program’ın önceki safhalarında hazırlanmış kitap ve materyalleri öğretmenlere tanıtmak, Yunanca’nın ikinci/yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan yöntemlere onları alıştırmak ve öğrencilerin kültürel heterojenliğine nasıl yapıcı bir bicimde yaklaşılacağını göstermektir.


Program’ın sunduğu hizmet içi eğitim iki çeşittir:

 

 (a) İsteğe Bağlı: Her birinde belli bir temanın işlendiği birkaç seminerler dizisi şeklinde düzenlenmiştir. Bu çeşit hizmet içi eğitim, bütün öğretmenlere, ama özellikle Müslüman öğrencilerin okuduğu okullarda çalışan öğretmenlere yöneliktir.

 

 (b) Zorunlu: Program’ın belli bazı faaliyetlerinin gerektirdikleri temel alınarak düzenlenmiştir. Bu çeşit hizmet içi eğitim, Program’ın okullarda düzenlediği “ek ders saatleri” ve destek/takviye eğitimi faaliyetlerinde çalışan öğretmenlere yöneliktik.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK