museduc banner

 b gymn math1b gymn math2b gymn math4b gymn math5

"Özerk Öğrenime Göre Biçimlenmiş Bir Ortam İçin Matematik"

 

Amaç: Bu alternatif materyal (Batı) Trakya'daki devlet ortaokullarına giden azınlık öğrencilerine yöneliktir. Materyalin etkili ve verimli bir biçimde kullanılması için özel bir öğretim yöntemi de geliştirilmiştir. Hem materyalin hem de bu özel yöntemin amacı, azınlık öğrencilerinin Matematik'te karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine ve bu çocukların okuldaki performansının yükselmesine yardımcı olmaktır.

Materyal Hakkında Ayrıntılı Bilgiler
Bu materyal, matematiğin öğretilmesi için kullanılan alternatif yaklaşımlara göre hazırlanmış çeşitli eğitsel araçlardan oluşan bir kolleksiyondur. Öğrencinin otonomisini (kendine yeterliğini ve kendi başına çalışma kabiliyetini) güçlendirir; onun yaşadığı çevreden temin edilmiş büyük miktarda verinin kullanılmasını teşvik eder; ve insan eylemlerinin bir ürünü olarak da telakki edilebilecek matematiksel bilgi ve düşüncenin "ruhuna girmek" için önemli bir fırsat sunar. 

Bu materyalin büyük bölümü, Büyük Britanya'da geliştirilmiş SMILE (Secondary Mathematics Independent Learning Environment) isimli bir materyalin Yunanca'ya çevrilmiş ve Yunanistan gerçekliğine uyarlanmış versiyonudur.

Materyalin temel hedefleri şunlardır:

 • Matematik dersinin resmi analitik programını (müfredatını) alternatif ve genelde araştırmacı-incelemeci nitelikte etkinliklerle (alıştırmalarla) zenginleştirmek, ve
 • öğrencinin kendi matematik bilgisini otonom bir biçimde (kendi başına çalışmak suretiyle) geliştirmesini desteklemek.

Hem basılı hem de eloktronik versiyona sahip Matematik materyali paketinde şunlar bulunmaktadır:

 • Materyali tanıtan ve sınıfta nasıl kullanılacağı hakkında talimat içeren bir kitapçık.
 • Etkinlikler haritası: Haritada bütün etkinlikler, zorluk düzeylerine ve tematik  ünitelerine göre sırlanmaştır.
 • Etkinlik kataloğu: Katalogda yine bütün etkinlikler belirtilmekte olup, burada etkinlikler numaralarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.
 • "Etkinlik kartları". (Materyalin içerdiği etkinlikler, sekiz zorluk dercesine göre sınıflandırılmış ve – herbiri resmi analitik programın bir ünitesine tekabül eden-- 44 üniteye ayrılmıştır.
 • Etkiniklerin çözümlerinin yer aldığı cevap anahtarları.
 • Test formları.
 • Test cevap anahtarları.
 • Alıştırma sayfaları: Bunlar öğrencilere ev ödevi olarak verilmek üzere hazırlanmıştır. Alıştırmaların amacı, öğrencilerin spesifik etkinlikleri başarıyla tamamlamasına yardımcı olmaktır. Genellikle, basit bir şekil veya hairta çizmek veya bir çizelge hazırlamak gibi bazı basit alıştırmalar içerir. Bu tür alıştırmalar, öğrencilerin zihinsel ve pratik araçlarını geliştirmelerinde, bir matematiksel fikrin incelenmesi için strateji oluşturmalarında destek olmaktadır.
 • Öğrencinin alıştırma çizelgesi örneği.

Matematik için hazırlanmış bütün bu materyaller, Pedagoji Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK