museduc banner

b gymn logo gen3b gymn logo gen2b gymn logo gen2

Ortaokul’un 1. ve 2. Sınıfında Okutulan

Bu materyaller, Orta 1 ve 2. sınıflardaki Yunan Edebiyatı dersleri için belirlenmiş resmi "analitik program"ın genel hedefleriyle tamamen uyumlu olup, bugünkü normal müfredatı ikame etmeyi hiç bir şekilde hedeflememektedir. Materyallerin asıl amacı, bu derslerin düzenlenişinde, bugün kullanılan resmi metin antolojileriyle azınlık öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için özel olarak seçilmiş metinlerin birlikte kullanılabilmesini mümkün kılacak yeni bir yöntem sunmaktır.

Her sınıf için üç öğretim ünitesi hazırlanmıştır:

Orta 1:
     (a) Söz ve Resim: Çizgi-Romanlar;
     (b) Şiirler ve Şarkılar
     (c) Edebiyatta Çocuk Oyunları

Orta 2:
     (a) Resim ve Söz: Görsel-İşitsel Anlatı
     (b) Yolculuk: Yaşam Deneyimi ve Okuma Deneyimi
     (c) Rüşte Erme Macerası

Hazırlanmış materyaller şunları içermektedir:

  • Öğretmenler için iki kitap:

Edebiyat Dersi için Öğretmene Tavsiyeler, Orta 1, Atina, 2004.
Edebiyat Dersi için Öğretmene Tavsiyeler, Orta 2, Atina, 2004.
Bu kitaplar, yeni materyallerin hedefleri ve öğretme metodolojisi hakkında genel bir girişten sonra, her öğretim ünitesini ayrıntılı bir biçimde sunar (amaçlar, geliştirilecek beceriler, metinler, öğrenciler için etkinlikler ve bibliyografya). Ayrıca, her bir ünitede, bazı metinlerin piyes şeklinde canlandırılması için tavsiyeler ile ek bilgi içeren birtakım metinler (örneğin, filmlerde ve çizgi-romanlarda kullanılan tekniklerle ilgili bir metin) de vardır.

  • Öğrenciler için Yunan edebiyatından metinler içeren iki 'dosya':

Edebiyat Dersi için Metinler, Orta 1.
Edebiyat Dersi için Metinler, Orta 2.
Her dosya, herbiri yukarıda belirtilen öğretim ünitelerinden birine tekabül eden üç nüsha içerir. Dosyalar birer antoloji değildir; öğretmenin de bunları kullanması zorunlu değildir. Bu dosyalar, yalnızca kütüphanesi yetersiz olan okullarda Yunan edebiyatı dersini -- hem azınlık öğrencileri hem de öğretmen için -- kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Her ünite için tavsiye edilen metinler, dosyalara dahil edilmiş olanlardan çok daha fazladır. Dosyalardaki metinlerden veya okul kütüphanesinde bulunan ve öğrencilere uygun olduğu düşünülen metinlerden kaçının ve hangilerinin kullanılacağı öğretmenin kararına bağlıdır.

Orta 3. Sınıftaki
Yunan Edebiyatı Dersleri İçin
Eğitsel Destek Materyalleri

Proje Koordinatörleri: Venetia Apostolidou, Eleni Hondolidou

Ortaokul 3. sınıfı için bakanlığın "analitik programı" şunları içermektedir: (a) Modern Yunan Edebiyat tarihinin öğretilmesi ve, dolayısıyla, (b) Modern Yunan Edebiyatı'nın bütün dönemlerinden metinlerin okutulması. Programımızın hazırlamış olduğu materyallerin amacı, öğretmen ve öğrencilere, yeni resmi ders kitabının (Eylül 2006'dan beri okutulmakta olan Modern Yunan Edebiyatı'ndan Metinler, Orta 3) kullanımında iki şekilde yardımcı olmaktır: (a) Metinlerin kültürel parametrelerini öne çıkarmak; (b) dilin anlaşılmamasından kaynaklanan zorlukları en aza indirmek. Bu ders kitabındaki birçok metin eski dönemlerden olduğu için, bu tür zorluklar özellikle ciddidir.

Program’ın bu ders için hazırlamış olduğu materyaller, bakanlığın resmi "analitik programı"na dayalı olmakla birlikte, azınlık öğrencilerinin özel şartlarını ve sorunlarını da dikkate almaktadır.

Resmi ders kitaplarından seçilmiş metinler için geliştirilen ve öğretmene yönelik tavsiye ve öneriler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1. Metinlerin kültürel karakterine, yani metinlerin yazılmış oldukları dönemle ve o dönemin kültürüyle olan ilişkisine vurgu yapılması;

2. Metinlerin, hem Yunan Edebiyatı'ndan, hem de başka kültürlerin, özellikle Balkan ülkelerinin edebiyatından çeşitli metinlerle karşılaştırılması; bu yolla komşu ulusal edebiyatlar ve dolayısıyla komşu kültürler arasındaki bağlantıların gösterilmesi;

3. Metinlerin görsel-işitsel araçlarla (fotoğraflar, videolar, müzik ve şarkılar) zenginleştirilmesi; böylelikle metinlerin öğrenciler için daha kolay anlaşılır, daha cazip hale getirilmesi;

4. Disiplinlerarası yaklaşıma, daha somut bir deyişle, bu dersin okulda verilen diğer derslerle olan bağlantısına vurgu yapılması;

5. Öğrencilerin araştırma becerilerinin geliştirilip, ekip çalışması deneyiminin artırılması.

Materyaller, öğretmenler için bir kitapla, öğrenciler için metinler ve görsel-işitsel araçlar içeren bir dosyadan oluşmaktadır.

Ortaokulun üç sınıfı (Orta 1, 2 ve 3) için Programımızın hazırlamış olduğu Yunan Edebiyatı destek materyalleri Pedagoji Enstitüsü’nce onaylanmış olup, Eğitim Bakanlığı’na bağlı OEDB tarafından yayınlanmıştır.

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK