museduc banner

b gymn Asmb gymn Bsmb gymn Csm

Ortaokul için tarih kitaplarının yazımı Program’ın ikinci safhasında (2002-2004) başladı. Ortaokulun üç sınıfı için hazırlanmış bu kitapların üçü de aynı mantık ve yapıya sahiptir.

Kitap ve Materyaller Hakkında Ayrıntılı Bilgiler
Tarih dersi materyalleri, her sınıf için bir ana kitap ve onu tamamlayıcı, "Biraz Daha Tarih" isimli, birkaç kitapçık ve başka eğitsel araçlardan oluşmaktadır. 
Ana kitap, temel tarihsel anlatıyı sunar. 
"Biraz Daha Tarih" isimli yardımcı materyal ise ana kitapla birlkte kullanılmak üzere hazırlanmış olup, şunları içermektedir:
• Ana anlatı metninde kullanılan özel terim ve kavramlarla ilgili ek bilgiler.
• Ana anlatı metnini tamamlayıcı birkaç ek metin.
• Ana anlatıyı zenginleştirici harita ve resimler.
• Kronolojik tablolar.
• Hem türleri, hem de sundukları bilgi itibarıyla geniş bir çeşitlilikte kaynaklar.
• Aktif öğrenim sürecini daha verimli kılmayı amaçlayan zaman çizelgesi biçimindeki alıştırmalar ve etkinlikler.

 

Kitap ve Materyallerin Nitelikleri
Tarih dersi materyali:
• Öğrencilere, hoş, oyunsu ve kolay bir üslupla, her sınıfta -- Bakanlığın analitik müfredatına göre – öğretilmesi/öğrenilmesi gereken temel tarihsel bilgileri sunar.
• Öğrencilere "tarihsel zaman" ve "tarihsel değişim" kavramlarını ve bu kavramların çeşitli kullanılış biçimlerini tanıtır. Sistemli bir şekilde tarihsel değişimi tarihsel zaman içine yerleştirir.
• Öğrencileri tarihsel kaynaklara dayalı araştırma ve analiz yöntemleriyle ve tarihsel bilginin üretilmesi için gereken bilimsel süreç ve prosedürlerle tanıştırır.
• Öğrencilerin, içinde bulundukları toplumun tarihsel süreç içinde oluşumunu ve gelişimini anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.
• Ayrıca, öğrencilerin, hem tarihsel olgular arasındaki hem de uygarlıklar arasındaki çokyönlü karşılıklı etkileşim ve bağlantılar hakkında bir fikir edinmelerini sağlar.

 

2002-2004 Safhasında Tamamlananlar

• Ortaokul 1. Sınıf için Tarih Kitabı
Eskiçağ Tarihi (Kadim Tarih): İlk İnsanlardan Konstantinopolis'in Kuruluşuna (M.S. 330) kadar. Bu kitaba, tamamlayıcı materyal niteliğindeki dört kitapçık (broşür) eşlik etmektedir. Kitap ve broşürlerin okullarda kullanılması için bakanlığın Pedagoji Enstitüsü'ne başvuruldu. Enstitü bazı değişiklikler talep etti.
• Ortaokul 2. Sınıf için Tarih Kitabı
Ortaçağ ve Yakınçağ Tarihi: Konstantinopolis'in Kuruluşundan (M.S. 330) 
18. Yüzyıl'a kadar. Bu kitaba, tamamlayıcı materyal niteliğindeki beş kitapçık (bröşür) eşlik etmektedir. Kitap ve materyal, Bizans, Ortaçağ ve Yakınçağ tarihini, daha genel olarak da M.S. 330'dan Fransız Devrimi öncesine kadarki tarihi kapsamaktadır.
• Ortaokul 3. Sınıf için Tarih Kitabı
18. Yüzyıl’ın sonundan 21. Yüzyıl’ın başına kadar Avrupa ve Yunan tarihini kapsayacak bu kitabın birkaç bölümü bu safhada yazıldı.

 

2005-2007 Safhasında Tamamlananlar

• Ortaokul 1. Sınıfı için yazılmış tarih kitabında Pedagoji Enstitüsü’nün talep ettiği değişiklikler yapıldı ve kitap tekrar Enstitü’nün onayına sunuldu.
• Ortaokul 2. Sınıfı için hazırlanmış kitap (Ortaçağ ve Yakınçağ Tarihi. Konstantinopolis’in Kuruluşundan --M.S. 330-- 18. Yüzyıl’ın Başlarına Kadar) son şeklini aldı ve bu kitap da Pedagoji Enstitüsü’nün onayına sunuldu.
• Ortaokul 3. Sınıfı için Tarih Kitabı ve ona eşlik eden “Biraz Daha Tarih” kitapçıkları da bu safhada tamamlandı. Kitap, 18. Yüzyıl'ın sonundan 21. Yüzyıl'a kadarki Avrupa ve Yunan tarihini kapsamaktadır.

Üç kitap da Eğitim Bakanlığı’nın Pedagoji Enstitüsü tarafından onaylanmış olup, OEDB’nin, yani Bakanlığa bağlı Eğitsel Kitaplar Yayımlama Kuruluşu’nun yayınladığı kitaplar listesine eklenmiştir.

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK