< < Hizmet İçi Eğitim Materylleri - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

epimorf ylika

Azınlık eğitiminin zor şartları altında çalışan öğretmenleri mesleki açıdan desteklemek için, PEM, büyük bir çeşitlilik arzeden eğitsel materyaller hazırlamıştır. Daha somut olarak bu materyallerin amacı, öğretmenlerin hergün okulda ifa ettikleri görevi kolaylaştirici bilgi ve araçlar sunmak ve onların pedagojik becerilerini geliştirmektir. Bu kategorideki materyaller şunları içermektedir:

  • PEM’in hazırlamış olduğu öğrencilere yönelik kitapların dayandığı mantığı açıklayan ve bunların en iyi nasıl kullanılacağı hakkında tavsiyelerde bulunan öğretmen kılavuzları (rehberleri);
  • Yunanca’nın yabancı dil olarak öğretilmesiyle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmalar;
  • Pedagoji ve öğretim metodolojisinin temel konularını inceleyen ve işleyen, hem kitapçık şeklinde hem de elektronik formatta sunulan kısa ve kolay anlaşılır bilimsel metinler.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK