museduc banner

ekpaideytiko agwgh 1 

Ben, Biz ve Avrupa - Öğrenci Kitabı

Yazan ve resimleyen: Mariza Dekastro 
Sanat editörü: Rachel Balestra 

Bu kitap esasen  Avrupa vatandaşlığı eğitimi ile ilgili alıştırmalar içermektedir. Bu alıştırmaların amacı, Avrupa kimliğini geliştirmek, demokratik toplumsal davranış modelleri oluşturmak, gençlere ve çocuklara bağımsızlık, sorumluluk ve özsaygı aşılamak ve onlara, gelecekte Avrupa toplumuna ülkelerinin aktif vatandaşları olarak katılmalarını mümkün kılacak gerekli araçları sağlayacak bir bilgi ve beceriler ağı sunmaktır. Kitapta, Avrupa Birliği’ne aidiyet duygusunu geliştirme çabalarının önemli birer parçası olarak, ortak değerler ile Avrupa’nın tarih ve uygarlığı vurgulamakta ve Birliğin toplumsal ve siyasi kavramları ile yapılarının öğrenilmesine ağırlık verilmektedir. Kitabın 22 kısa bölümünde, öğrencilere, Avrupa Birliği’nin özellikle geleceğin aktif vatandaşları olacak çocukları ve gençleri doğrudan ilgilendiren yönlerini öğrenme imkânı tanınmaktadır. Ayrıca öğrencilerin Avrupa Birliği hakkındaki bu bilgileri diğer derslerin bütün kitap ve materyallerinde işlenen konularla bağdaştırmalarına da yardımcı olunmaktadır.

ekpaideytiko agwgh 2

Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi – Öğretmen Kitabı

Yazan ve resimleyenler: Niki Anağnostou & Mariza Dekastro

Bu destek kitabı, Avrupa Birliği ile ilgili bütün gerekli bilgileri içermekte olup, öğretmenleri bilgilendirmeyi ve onların sınıfta, ders sırasında, özellikle öğrenciler arasındaki tartışmalarda ortaya çıkabilecek sorulara cevap verebilmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kitapta işlenen konuların her biri – Avrupa Birliği’nin tarihi, kurumları, organları, politikaları, üye devletlerle ilgili veriler, vs. – öğrenci kitabında aynı konuyu işleyen bölüme tekabül etmektedir. 
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK