< < Uygulanan Pedagojik Yaklaşımlar ve Derslerin İçeriği - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Uygulanan Pedagojik Yaklaşımlar ve Derslerin İçeriği

Program’ın düzenlediği dersler çerçevesinde, öğrenciler, ilginç bulacakları, yaratıcı nitelikte öğrenme etkinliklerine katılmaya teşvik edilirler. Söz konusu etkinliklerin amacı, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek ve Yunanca’yı aktif bir biçimde kullanma motivasyonlarını güçlendirmektir. Bu derslerde daha küçük ve daha büyük yaşlardaki çocuklar:

Paylaşmayı ve işbirliğini öğrenirler (işbirliğini gerektiren katılımcı süreçler sırasında meydana gelen öğrenciler arasındaki etkileşimin, öğrenmeyi kolaylaştırdığı kabul edilir);

paidagog1

Bireysel olarak veya ekip çalışmasıyla, sınıfta tartışılan ve/veya inceledikleri kitaplarda karşılaştıkları konularla ilgili çeşitli metinler üretirler;

paidagog2

Ve kendi kitaplarını yazarlar, daha doğrusu yaratırlar;

paidagog3

Ve, ayrıca, bilgi arayıp bulmada ve metin üretmede yeni teknolojilerden yararlanmayı öğrenirler.

paidagog4

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK